Annonce
Odense

Færre chefer og mindre kommunikation: Sådan vil kommunens direktører at fyre 100

Torsdag har stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienteret medarbejdere om direktørgruppens mere konkrete forslag til omfattende besparelser på administrationen. Onsdag i næste uge skal Økonomiudvalget tage stilling til oplægget. Foto: Nils Mogensen Svalebøg
Der skæres blandt andet i mængden af chefer, af analyser, kommunikationsindsatser og på HR, når 100 af kommunens administrative medarbejdere skal fyres. Det foreslår direktørgruppen, og stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen kalder det en "en større forandring af den kommunale administration".

Der bliver færre chefer på de kommunale kontorer.

Der skal kommunikeres mindre - både internt i kommunen og til borgere og erhvervsliv.

Frokostbuffeterne i kommunens kantiner reduceres.

Der skal laves færre analyser.

Midlertidige, politiske udvalg udfases.

Kontaktcenteret, der tager mod telefonopkald fra borgere, får kortere åbningstid.

Mindre sekretariater som Center for Civilsamfund og Bæredygtighedssekretariatet lukker og bliver del af den almindelige organisation.

HR får færre ressourcer til at sikre godt arbejdsmiljø.

Sådan er nogle af konsekvenserne af de forslag til administrationsbesparelser for 60 millioner kroner, som Odense Kommunes direktørgruppe i næste uge præsenterer på et møde i Økonomiudvalget.

Annonce

Sådan fordeles besparelserne

Ved at fyre cirka 100 administrative medarbejdere skal der findes 60,2 millioner kroner til velfærd. Sparekravet er fordelt på følgende måde i de enkelte forvaltninger:

Borgmesterforvaltningen: 20,6 millioner

By- og Kulturforvaltningen: 15,4 millioner

Børn- og Ungeforvaltningen: 8,1 millioner

Ældre- og Handicapforvaltningen: 8,1 millioner

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: 8 millioner.

Stor forandring

I det udvalg har borgmester og rådmænd tidligere besluttet, at 100 administrative medarbejdere skal fyres som et led i den omfattende omprioritering af millioner til velfærd til det stigende antal børn og ældre.

Politikerne har bedt direktørerne skåne områderne for ledige, børn, unge, ældre og mennesker med handicap mest muligt, og det er med det udgangspunkt, spareforslagene nu lægges frem, forklarer stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

- Det er en bunden opgave, at der skal skaffes flere ressourcer til de kommende års flere børn og ældre. Der er tale om en større forandring af den kommunale administration, som er tilrettelagt, så det får mindst mulig negativ virkning for borgere og virksomheder, siger han.

Noget kan gøres klogere - altså billigere og bedre - mens andre opgaver ikke længere vil blive løst, og servicen derfor forringet.

Onsdag i næste uge skal Økonomiudvalget tage stilling til direktørernes oplæg, og så bliver det op til de enkelte politiske fagudvalg mere detaljeret at gå ind i besparelserne.

- Den konkrete udmøntning af forandringerne af den kommunale administration vil vi efter den politiske behandling af sagen gennemføre i tæt samarbejde med kommunens administrative ledere og medarbejdere, forklarer Stefan Birkebjerg Andersen.

Den endelige beslutning om, hvordan der fyres cirka 100 medarbejdere i administrationen og på den vis spares 60 millioner kroner - det svarer til cirka 10 procent af de administrative udgifter - tages dog først i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger i september og oktober.

Og derfor venter nu en lang periode med usikkerhed for kommunens ansatte, erkender Stefan Birkebjerg Andersen.

- Vi er os meget bevidste om, at der nu kommer en periode, som for nogen medarbejdere vil betyde usikkerhed om deres fremtidige jobsituation. Det er selvfølgelig noget, vi som arbejdsplads skal håndtere, så processen bliver så smertefri som mulig, siger han.

Ligger i midten

Siden 2014 har der hvert år været skåret i Odenses kommunale administration. De seneste to år for eksempel 50 millioner kroner. Men der er i samme periode investeret blandt andet 60 millioner i flere jobkonsulenter i jagten på en lavere arbejdsløshed og højere skatteindtægt, og de ansættelser trækker administrationsudgifterne op.

Ifølge opgørelser fra Borgmesterforvaltningen placerer Odense Kommune sig nogenlunde i midten, når de administrative udgifter sammenlignes med niveauet i landets øvrige kommuner.

Det er imidlertid ikke kun administrationen, der skal holde for, når de politiske velfærdsprioriteringer nu skal konkretiseres. Borgmester og rådmænd har besluttet, at der ved budgetforhandlingerne til efteråret skal findes i alt 200 millioner kroner i kommunens eksisterende budget, og at det beløb skal investeres i velfærd til små og store.

60 millioner kommer altså fra administrationen, mens der fortsat kigges på, hvordan de 140 præcis skal findes. Især kultur og vækstinitiativer ser foreløbig ud til at blive hårdt ramt i den forbindelse.

Og endelig arbejder også en nynedsat velfærds-taskforce lige nu med forslag til, hvordan man på den længere bane holder fast i velfærden. Deres idéer præsenteres i juni.

Kommunens prognoser viser, at der på grund af en markant stigning i mængden af både børn og ældre i 2028 vil mangle op mod en halv milliard kroner for at sikre det velfærdsniveau, der i dag er i daginstitutioner, i folkeskoler og ældrepleje.

Odense Kommunes samlede budget er i år på 12,3 milliarder kroner.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce