Annonce
Danmark

Få overblikket: Sådan vil ny regering påvirke landbruget

Udledningen af drivhusgasser i Danmark skal sænkes med 70 procent set i forhold til 1990. Det har Socialdemokratier, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten aftalt. Partierne vil blandt andet nå målet gennem bindende reduktionsmål for landbruget og en ændring af landbrugsstøtten. Foto: Mads Hansen
I den politiske aftale om ny regering, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er landbruget nævnt flere gange, når partierne redegør for deres planer om at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Her får du overblikket over, hvordan den nye regerings klimamål vil ramme dansk landbrug.
Annonce

1. Landbruget skal forpligtes til at nedbringe udledning

Partierne har aftalt, at landbruget skal have bindende reduktionsmål i forhold til udledning af drivhusgasser, og at landbrugsstøtten skal bruges som redskab til at få landbruget til at omstille til mere bæredygtig produktion.

2. Landbrugsjord skal omdannes til natur

Den nye regering vil også udtage landbrugsjord og omdanne det til natur. Samtidig vil den gennem en biodiversitetspakke lave klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til naturzoner, der blandt andet indeholder urørt skov og nationalparker. Konkrete initiativer skal sikre at disse målsætninger nås, står der i aftaleteksten. Men der er ikke nogen nærmere angivelse af, hvad initiativerne går ud på.

3. Brugen af sprøjtegifte skal mindskes

Partierne bag aftalen vil nedbringe brugen af sprøjtegifte blandt andet gennem mere bynær skov og ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder. Regeringen vil også fremlægge en plan for implementering af EU's vandrammedirektiv.

4. Det økologiske areal skal fordobles

Den nye regering vil hæve ambitionerne for mere økologi og har sat sig som mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Odeon. Jeg håber, at sandheden kommer frem

Læserbrev: Det glæder mig at læse, at borgmester Peter Rahbæk Juul (S) nu også bakker op om en forklaring fra Odeon i forbindelse med aflysningen af den eksilkinesiske dansetrup Shen Yun. Forhåbentlig kan vi nu endelig kan få en afklaring på, hvilken af de forskellige forklaringer Odeon ønsker at holde fast i, om der rent faktisk er hold i én af disse forklaringer, eller om Kinas håndlangere virkelig har fået slået deres klo i Odeon. Borgmesteren har tidligere givet udtryk for, at byråd og myndighed skal passe på med at stikke deres lange næse i en privat virksomhed og deres forretning. Men når selvsamme virksomhed er ejet og betalt af byens borgere og har indgået en driftsaftale med Odense Kommune, er det en anden sag. Med dén aftale har Odeon nemlig forpligtet sig til at overholde Odense Kommunes kulturpolitik, ”Med odenseanerne i centrum. Kunst- og kulturliv som storbygenerator”, som tager udgangspunkt i følgende; beriger, udfordrer og skærper odenseanerne gennem hele livet; bidrager til odenseanernes livskvalitet, trivsel og udfoldelsesmuligheder inden for kunst og kultur og; skaber fællesskaber mellem mennesker og sammenhængskraft i byen. Ydermere skal ‘...kunst- og kulturlivet i Odense være relevant for sit publikum’ samt …’berige og bidrage med kant og refleksion til odenseanerne og byens gæster.’ Uanset af hvilke årsager Odeon begrunder aflysningen af Shen Yun med, mener jeg ikke, at de har levet op til deres aftale. Og det ser jeg som et kæmpe troværdighedsproblem - for Odeon selv, vores by, borgere og besøgende. Men især for Odense set i et internationalt perspektiv. Jeg håber, at sandheden ser dagens lys, så vi alle fremadrettet kan være forvisset om, at i Odense er der rum for alle former for kunst og kultur.

Odense For abonnenter

Odense Kommune erkender svigt: Spejlglat vej skulle have været saltet længe inden dødsulykke

Annonce