Annonce
Danmark

Få overblikket: Sådan vil ny regering påvirke landbruget

Udledningen af drivhusgasser i Danmark skal sænkes med 70 procent set i forhold til 1990. Det har Socialdemokratier, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten aftalt. Partierne vil blandt andet nå målet gennem bindende reduktionsmål for landbruget og en ændring af landbrugsstøtten. Foto: Mads Hansen
I den politiske aftale om ny regering, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er landbruget nævnt flere gange, når partierne redegør for deres planer om at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Her får du overblikket over, hvordan den nye regerings klimamål vil ramme dansk landbrug.
Annonce

1. Landbruget skal forpligtes til at nedbringe udledning

Partierne har aftalt, at landbruget skal have bindende reduktionsmål i forhold til udledning af drivhusgasser, og at landbrugsstøtten skal bruges som redskab til at få landbruget til at omstille til mere bæredygtig produktion.

2. Landbrugsjord skal omdannes til natur

Den nye regering vil også udtage landbrugsjord og omdanne det til natur. Samtidig vil den gennem en biodiversitetspakke lave klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til naturzoner, der blandt andet indeholder urørt skov og nationalparker. Konkrete initiativer skal sikre at disse målsætninger nås, står der i aftaleteksten. Men der er ikke nogen nærmere angivelse af, hvad initiativerne går ud på.

3. Brugen af sprøjtegifte skal mindskes

Partierne bag aftalen vil nedbringe brugen af sprøjtegifte blandt andet gennem mere bynær skov og ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder. Regeringen vil også fremlægge en plan for implementering af EU's vandrammedirektiv.

4. Det økologiske areal skal fordobles

Den nye regering vil hæve ambitionerne for mere økologi og har sat sig som mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Regler må stoppe elløbehjul-rod

’Elløbehjul roder i bybilledet’. ’Elløbehjul kører for hurtigt der, hvor der er mange mennesker’. Sådan lød det i min radio i anledning af, at transportminister Benny Engelbrecht mandag holdt møde med de kommuner – deriblandt Odense - hvor det i dag er lovligt at køre på elløbehjul, og hvor elløbehjulene i dag fylder alt for meget i bybilledet på den kedelige måde. Både når de er i brug, og når de ikke er. Men radioværten kunne næsten ikke sige det mere forkert. Hvis et elløbehjul – som oftest ligger og – flyder et sted på gaden, så er det, fordi den person, der senest har brugt det, bare har smidt det. Uden så mange andre hensyn end at det lige passede mig bedst der. Og hvis der er for meget fart på elløbehjulet, så skyldes det udelukkende den, der styrer tempoet. For selvom elløbehjul er smarte, sjove og et godt alternativ til flere biler på vejene, så kan de hverken flytte sig fra et sted fra et andet eller sætte farten uden hjælp fra et menneske. Ansvaret for det rod, som er opstået i kølvandet på lovliggørelsen af elløbehjulene, ligger kun ét sted: Hos dem, der bruger dem. Det er derfor, der er opstået et behov for regler. Fordi tankeløsheden og fraværet af hensyntagen lever for godt hos nogle af dem, der bruger elløbehjulene. Vi skal alle sammen være her og kunne færdes sikkert i trafikken. Så det er mit ansvar, at jeg kigger mig for, inden jeg går over en vej – at jeg ikke bare træder ud i forventning om, at de hjulede trafikanter standser. Det er mit ansvar, at jeg sætter min cykel i et stativ eller i det mindste parkerer den, så den fylder mindst muligt på et fortov, fordi jeg lige skal hente et par bukser, en fløderand eller fire tallerkener. Og det er mit ansvar, at jeg ikke parkerer min bil foran en ud- eller indkørsel, så jeg spærrer vejen for andre. Men nogle brugerne af elløbehjul er ikke det ansvar voksent eller bevidst, og så må der regler til. Og sanktioner til dem, der ikke kan finde ud af at følge dem. Selvom det ville været meget nemmere, hvis vi bare ryddede op efter os selv og tog hensyn til andre.

Annonce