Annonce
forside

Etik og moral klarer krisen

Stina Løndahl Henriksen er indehaver af FirmaSynergi, som yder virksomheder konsulentbistand som f.eks. analytisk, strategisk og problemløsende sparring indenfor forretningsudvikling, salg og markedsføring.

OLLERUP: Rådgivningsvirksomheden FirmaSynergi, der blev startet i Vester Skerninge for snart halvandet år siden, flyttede til Ollerup i sensommeren 2009, da Stina Løndahl Henriksen overtog virksomheden.

FirmaSynergi yder fortsat konsulentbistand som analytisk, strategisk og problemløsende sparringspartner enten som projektløsninger eller som længerevarende bistand (inklusiv bestyrelsesarbejde) indenfor forretningsudvikling, salg og markedsføring. Ydelserne omfatter generel analyse, løsning af virksomhedens problemstillinger og optimal udnyttelse af vækstpotentiale.

Det store fokus for FirmaSynergi er mere og mere blevet virksomheders strategiske, forretningsdrevne samfundsansvar, som optager mange virksomheder i større eller mindre grad på trods af krisen.

I 2008 afsluttede Stina sin CBA, "Certificate in Business Administration", som er en international lederuddannelse på MBA-niveau, hvor der undervises af professorer fra anerkendte amerikanske uddannelsessteder, bl.a. Harvard Business School. For AVT Business School, som udbyder uddannelsen i København, er det vigtigt, at de ledere, der forlader institutionen har et stort fokus på social ansvarlighed, som er et gennemgående tema igennem hele uddannelsen, og det tog Stina så bogstaveligt, at hun nu igennem mere end et år har haft fokus på rådgivning indenfor strategisk, forretningsdrevet samfundsansvar.

Strategisk, forretningsdrevet samfundsansvar er der, hvor virksomhedens frivillige, sociale ansvar bliver til en integreret del af den overordnede forretningsstrategi. Lige nu er der rigtig meget fokus på virksomhedernes miljømæssige ansvar p.g.a. klimatopmødet i december, men det kan lige så godt være etisk leverandørstyring, medarbejderpleje eller integrering af socialt udsatte grupper, som ellers vil have svært ved at komme ind og udføre et arbejde på virksomhederne - noget som styrker identitetsfølelsen meget for en person, der har det svært, og som samtidigt giver arbejdspladsen noget at stå sammen om og være stolte af.

Det er vigtigt for lokale klubbers overlevelse, at der er virksomheder, der sponsorerer dem, men set ud fra et samfundsmæssigt og samtidigt rent forretningsmæssigt helhedssyn er det vigtigt også at sætte ind der, hvor virksomheden har sine kernekompetencer. Eksempelvis vil en virksomhed, der producerer solfangere, gavne samfundet meget ved at sprøjte penge i udvikling af bedre og billigere solfangere, så mange flere husstande vil være i stand til at erstatte andre energikilder med solenergi - til stor gavn for miljøet, der dermed bliver sparet for store mængder CO2.

- CSR (Corporate Social Responsibility - virksomheders samfundsansvar) - er en "varm kartoffel" for øjeblikket, men fænomenet er her for at blive, og de virksomheder, der tager deres sociale ansvar alvorligt, vil også i fremtiden kunne mærke det på bundlinjen. Det er yderst vigtigt, hvis man vælger at beskæftige sig med sit frivillige samfundsansvar, at det så også kommer fra hjertet. Der er set eksempler på virksomheder, der har "markedsført" sig på social ansvarlighed og etiske værdisæt, men som ikke har haft helt rent mel i posen. Når offentligheden opdager, at en virksomhed anvender børnearbejde under kummerlige forhold, så slår det tilbage som en boomerang, og det rammer ekstra hårdt, hvis virksomheden oven i købet har påstået at være mere ansvarlig end konkurrenten, siger Stina Løndahl Henriksen.

Hun har hjulpet en af verdens største bilproducenters danske afdeling med en analyse af deres eksisterende CSR-politik og fremlagt forslag til ny strategi. Stina håber på at kunne vække også flere mindre og mellemstore virksomheders interesse for området, for det er en rigtig god måde for mange virksomheder at styrke sin forretning i et langsigtet perspektiv. Flere og flere af de helt store brands stiller i dag krav til sine leverandører om en CSR-strategi, og derfor er det sociale engagement også blevet et konkurrentparameter.

FirmaSynergi vil kunne hjælpe virksomhederne med at få det rette fokus, der også gavner virksomhedens bundlinje, og der tilbydes altid et uforpligtende, gratis møde for at afklare virksomhedens behov og belyse evt. problemstillinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Kultur. Tak til kronprinsparret 2

Synspunkt: Da jeg læste Peter Hagmunds leder ”Tak til kronprinsparret” den 1. november, glædede jeg mig over de mange gode synspunkter, han bringer frem såsom: ”Alligevel kan man godt opfatte det en kende sært, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary står på en scene i netop Odense, når parret lørdag uddeler priser til en række kunstnere og kulturfolk. For Odense Kommune har netop besluttet omfattende nedskæringer i byens kulturudgifter.” Lige siden har jeg funderet over årsagen til, at der spares så heftigt på kulturen i Danmark i disse år. Vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland – lande vi gerne sammenligner os med – gør det stik modsatte. De øger kulturbudgetterne, og de gør det markant. Efter min mening er der to væsentlige årsager til den stedmoderlige behandling, kulturen får i Danmark. For det første er de allerfleste af vore beslutningstagere unge eller yngre mennesker, som vort skolesystem ikke i tilstrækkelig grad har givet mulighed for at stifte bekendtskab med klassisk kultur og dannelse. De kender og respekterer simpelthen ikke den kultur, de koldblodigt skærer ned på. Det ironiske er, at kulturpengene jo er pebernødder i det store budgetspil, men da beslutningstagerne ikke kender nok til området, gør det ikke ondt på dem at svinge sparekniven, og som ofte sagt: ”Der er ikke stemmer i kultur” – desværre. For det andet mener jeg, at Peter Hagmund og hans kolleger burde gribe i egen barm og overveje, om medierne i almindelighed og - når vi taler kultur i Odense - Fyens Stiftstidende i særdeleshed kunne påtage sig et større ansvar i denne sag. For det er jo sådan, at i vore dage eksisterer man kun, hvis man er synlig i medierne. Jeg kender til hudløshed argumentet, at kulturstof ikke er populært, men det får mig til at tænke tilbage på en korrespondance, en af mine veninder for en del år siden havde med en dansk tv-station. Min veninde klagede over, at en stor operaforestilling blev sendt kl. 02.00 (det var inden, man i samme grad som nu havde mulighed for at optage, streame og se tv on-demand). Svaret fra TV-stationen lød, at de sendte udsendelsen på dette sene tidspunkt, fordi der ikke var ret mange, der så den slags. Man kunne også forestille sig, at problemstillingen i virkeligheden var den omvendte, nemlig at folk ikke så den slags, fordi det blev sendt på et tidspunkt, hvor de fleste lå i dyb søvn. Måske ville læserne faktisk værdsætte større mængder af velformidlet kulturstof, hvis det fandtes i medierne. I øvrigt tror jeg, at mange af de mennesker, der læser kultursiderne, læser den trykte avis og ikke avis på nettet. Populariteten af kulturstoffet er derfor ikke målbar på samme måde som ”klik" på avisens hjemmeside. Hagmund skriver at ”kronprinsparrets besøg i Odense kan være med til at flytte opmærksomheden tilbage til det, der også er kunstens og kulturens kerne: At den er dannelse. At den er identitetsskabende. At den har en særlig berettigelse.” Kære redaktører og journalister. Jeg mener absolut, I kan medvirke til at flytte opmærksomheden tilbage på kulturen og fjerne det ”spørgsmålstegn ved, om byen nu egentlig har det levende, aktive kulturliv, som man ofte påstår at ville anvende som salgsargument over for tilflyttere.” I skal blot opprioritere kulturområdet, så det bliver mere synligt i mediebilledet.

Annonce