Annonce
forside

Et stykke svundent kystkultur

Nancy Margit Jensen fortæller om sin bedstefars og fars fiskeri ved Vresen. Ålegårdsrettigheden tilhørte Broholm, så derfor måtte fiskerne bl.a. sejle godsejeren og hans familie til øen, ligesom de måtte aflevere en del af de indsamlede mågeæg. I vore dage er det meste af Vresen forsvundet, ædt af Storebælt.

Årskrift fra Gudme Lokalhistoriske Arkiv bringer bl.a. erindringsglimt fra fiskersamfundet Revsøre

Annonce

GUDME: Årsskrift 2007 fra Gudme Lokalhistoriske Arkiv bringer nogle glimt fra et svundent stykke kystkultur. Det er Nancy Margit Jensen, som skriver små erindringsglimt, fra dengang Revsøre var et levende fiskersamfund.

Hendes far var født den 24. marts 1906 som en ud af en børneflok på 10. Hans far, Marius Jensen, og senere hendes far, der også hed Marius, var dygtige fiskere. De udførte alting selv, lavede garn og byggede både. Alt ved håndkraft. Omkring 1900 var fiskeriet godt. Der var mange sild og ål, så selv om priserne var små, ca 4 øre pr kg sild og lidt mere for ål, var fiskerne godt tilfredse, fortæller Nancy Margit Jensen.

- Om efteråret, når de fede sild kom ind for at gyde, kom der gang i saltningen. Sildene blev lagt i trætønder, så der var nok til hele vinteren, beretter skribenten. Om morgen spiste de øllebrød med sild direkte fra tønden, men ellers blev sildene vandet ud og kogt eller stegt.

Nancy Margit Jensen noterer, at forholdene i barndomshjemmet var små, men hun og hendes søskende havde en lykkelig barndom.

Hun fortæller om Vresen, den lille ø fire sømil ude i Storebælt. Den hørte under Broholm. Nancy Margit Jensen fortæller, at hendes bedstefar og far satte bundgarn ved øen. Til gengæld skulle de holde opsyn med øen og sejle for godsejeren og hans familie, når de ville besøge øen. Indsamling af mågeæg fandt sted på Vresen, men et vist antal skulle afleveres til godset, og resten kunne så sælges. Under Anden Verdenskrig var der mange, der gerne ville købe mågeæg.

Under en isvinter tjente fortællerens far ekstra penge ved at gå med post og andet gods mellem Nyborg og Korsør. En af røgteprammene blev anvendt til formålet og skubbet hen over isen.

Annonce

Tvivl gjort til skamme

Formanden for arkivet, Peder Hedegaard Jensen, fortæller i forordet, at det er femte gang, årskriftet udgives. Han var i begyndelsen tvivlende overfor, om der kunne findes stof nok. Hans tvivl er gjort til skamme:

- Vi har hvert år måtte indskrænke stofmængden for at gøre det overskueligt og spiseligt for vores læsere, skriver formanden.

Arkivleder Arne Norsk Nielsen oplyser, at kommunesammenlægningen betød en voldsom forøgelse af arkivalierne. Finn Sandsgaard har foretaget en grovsortering, og efter denne er der afleveret 100 kasser med materiale om administration, skattevæsen, skolevæsen, vejvæsen m.m. frem til den forrige kommunesammenlægning i 1970.

Annonce

10 øre pr. rotte

Gudme Lokalhistoriske Arkiv har været besøgt af 176 i 2007, hvoraf nogle har været gengangere, og der har været 60 forespørgsler.

Af andre artikler i årsskriftet kan nævnes, at Karl Johan Rasmussen fortæler om Pigehjemmet Caroline Amaliehus på Boelsmosevej i Oure. Johanne og Bjarne Andersen, Hesselager, fortæller om det bogprojekt, de har i gang. Det drejer sig om at fortælle om huse og gårde i Gudme i 200 år. Birthe Kruuse fortalte i Årskriftet 2006 om doktor Dinesens landpraksis. I denne ugave fortæller hun levende om landsbyen Oure gennem tiderne.

Og så har redaktørerne, Jørgen Reinhold Jensen og Arne Norsk Nielsen, udstyret årskriftet med gamle fotos og små uddrag af sognerådsprotokollerne fra 1907.

En enkelte smagsprøve: I henhold til lov 22. marts 1907 om Foranstaltninger til Udryddelse af Rotter vedtoges indtil videre at yde en præmie af 10 Øre pr Rotte (Rottehale) og 2 Øre sammes modtagelse. Gudbjerg Sogneråd den 4. juli 1907.

Alt i alt et læsværdigt årskift for den lokalhistoriske interesserede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Vi finder os ikke i sexchikane

Fyn

Torsdagens tal: Odense nummer 26 over kommuner med mest konstateret coronasmitte i Danmark

Annonce