x
Annonce
Erhverv 112

Erhverv 112: Nej, en hjemsendt medarbejder må ikke svare arbejdsmail

Morten Trap Olesen, partner og statsaut. revisor hos BDO svarer på tre spørgsmål fra en sønderjysk messearrangør, der blandt andet gerne vil kende kompensationregler ved en eventuel aflysning i maj.

Regler ved messeaflysning i maj

Event/opvisninger og messer, der er aflyst til 31. marts, får dækket deres udgifter på grund af aflysning, men jeg har i starten af maj en messe. Hvis jeg aflyser den nu, får jeg så også det dækket?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Som ordningen ser ud pt., gælder kompensationen kun til og med 31. marts.

Kompenseres kan i første omgang alle, som havde planlagt et arrangement med et forventet deltagerantal på over 1000 personer i perioden fra og med fredag 6. marts til og med tirsdag 31. marts 2020, og som har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre dette som følge af de særlige forsamlingsregler, som Covid-19 har affødt.

For arrangementer rettet mod ældre eller mod andre særlige risikogrupper kan der søges kompensation, hvis det forventede deltagerantal var større end 500 personer. Adgangen til kompensation gælder uanset, om der var tale om et gratisarrangement eller et arrangement med deltagerbetaling.

Ingen mail for hjemsendte

Ansatte på lønkompensation: Må de slet ikke svare mail, eller er det i et meget begrænset omfang ok?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Svaret vil være nej, der må ikke arbejdes. Også selvom det kunne være besvarelse af en kritisk mail, betaling af regninger eller udarbejdelse af lønkørsel.

Hvornår kommer pengene?

Hvornår vil vi modtage penge fra de forskellig støtteordninger?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Vi er oplyst om, at udbetaling vil kunne ske fra uge 14. Der vil dog nok være meget pres, hvorfor forsinkelser må forventes.

Erhverv 112 er vejledende

Kommentarer i forbindelse med henvendelse til Erhverv112 - under Jysk Fynske Medier - er alene beregnet til at give en generel vejledning til spørgerens eget brug.

Vi tager forbehold for jævnlige ændringer i love, regler, forordninger, hjælpepakker og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation. Af samme årsag fremgår svardatoen i teksten.

Derfor afgives kommentarerne ud fra den forståelse, at Jysk Fynske Medier, og de øvrigt til Erhverv112 medvirkende parter, ikke herved yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De derfor rådføre Dem med deres sædvanlige rådgivere eller søge egentlig og konkret rådgivning hos de rådgivere som bistår Jysk Fynske Medier i forbindelse med Erhverv112.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Coronavirussen vil forandre dansk politik

I Danmark har vi – heldigvis – en politisk tradition for, at vi rykker sammen, når det gælder. Således kunne Folketinget på tværs af partiskel i et højt tempo og uden det sædvanlige politiske fnidder vedtage de nødvendige tiltag. Hvad enten det var omfattende og nødvendige tiltag på sundhedsområdet, forbud mod større forsamlinger eller en historisk stor økonomisk kompensation til ansatte og virksomheder, der er ramt af Coronaen. Også fagbevægelsen og arbejdsgiverne har med indgåelsen af en trepartsaftale, der spænder et sikkerhedsnet ud under rigtigt mange lønmodtagere og mange virksomheder vist, at de er parate til at tage ansvar i denne svære situation. Men det er ikke slut endnu, og der bliver brug for flere tiltag. Både for at håndtere sundhedssituationen, men også for at sikre, at de alt for mange virksomheder, der af den ene eller anden årsag ikke bliver hjulpet af de vedtagne hjælpepakker, kan få den fornødne hjælp. Når denne coronakrise er drevet over, er der behov for samarbejder på tværs af partiskel. Til den tid vil dansk politik være forandret. Vi vil stå med en kæmpe regning, som vi endnu ikke kender, og som skal samles op. Det kommer til at kræve politisk mod og vilje. Hvordan sikrer vi de rette politiske rammer, økonomisk vækst og dermed en fortsat høj beskæftigelse? Og hvordan får vi de mange tusinde mennesker, der i disse dage bliver afskediget eller sendt hjem, tilbage på arbejdsmarkedet? Der er mange spørgsmål, der kræver politisk handling og samarbejde i Folketinget. I den første tid af coronakrisen har Folketinget vist vilje til samarbejde, men hvor længe vil det vare ved? Vil vi se ydrefløjene grave sig ned, som vanen forskriver? Og hvad med regeringens parlamentariske grundlag – herunder ikke mindst Enhedslisten og SF – vil de have modet til også at træffe upopulære beslutninger? Der må gøres ofre i tiden efter, og det er ikke givet, at Arne får lov til at komme tidligere på pension, eller at vi kan afsætte ubegrænset med penge til klimaet, hvis pengene ikke er der. For mig at se er løsningen klar: Et tæt samarbejde mellem S-regeringen og Venstre om en omfattende plan, der skal få Danmark tilbage på sporet. En plan, der rækker mange år frem – også til efter næste folketingsvalg. De to partier har flertal tilsammen og har for mig at se en forpligtigelse til at træffe de nødvendige politiske beslutninger for at bringe Danmark sikkert videre. Coronavirussen har derfor forandret dansk politik her og nu men så sandelig også på lang sigt.

Annonce