Annonce
Erhverv 112

Erhverv 112: Kan selvstændige få hjælp uden revisorgodkendt regnskab?

En selvstændig med eget rengøringsfirma i Odense har henvendt sig til avisens hotline, Erhverv 112. Peter U. Faurschou, partner og statsaut. revisor, EY, svarer her på tre opklarende spørgsmål om hjælpepakker.

Spørgsmål fra et rengøringsfirma i Odense

Spørgsmål: Jeg er selvstændig med en medarbejdende ægtefælle i et enkeltmandsvirksomhed. Vores største kunder er lukket ned, og vi mister derfor cirka 50 procent af vores omsætning. Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe mig med:

1. Hvordan kan jeg ansøge om hjælp?

2. Er det korrekt forstået, at man kræver et revisorgodkendt regnskab for, at der ydes hjælp? (Da mit firma omsætningsmæssigt er undtaget for revisorpligt jævnfør Erhvervsstyrelsen, har jeg ikke revisor)

3. Findes der eventuelt andre hjælpepakker, jeg vil kunne bruge?

Svar fra Peter U. Faurschou, partner og statsaut. revisor, EY - 7. april:

Som følge af, at virksomheden har en omsætningsnedgang på mere end 30 procent, er virksomheden berettiget til at søge kompensation for selvstændige erhvervsdrivende. Omsætningsnedgang skal ses i forhold til perioden 1. april til 30. juni 2019, såfremt din virksomhed havde omsætning i perioden, hvilket jeg formoder i resten af svaret.

Du kan få 75 procent af din omsætningsnedgang i forhold til referenceperioden, dog maks. 23.000 kroner om måneden. Såfremt din ægtefælle bliver beskattet efter reglerne om medarbejdende ægtefælle i virksomhedsordning, jf. KSL §25a, hæves den maksimale grænse for kompensation til 46.000 kroner.

Ansøgning foregår digital på indberet.virk.dk, hvor der også fremgår indberetningsvejledning.

Du skal til ansøgning have følgende klar: - Dokumentation for, at omsætningen i 2019 var over 10.000 kroner pr. måned - Dokumentation for omsætningen i referenceperioden 1. april-30. juni 2019. Der skal ikke bruges revisorbistand ved ansøgning, men når det realiserede omsætningstab skal gøres op, vil Erhvervsstyrelsen pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand. Det er derfor ikke et krav, at dit seneste årsregnskab skal være revideret.

Af øvrige hjælpepakker, som kunne være relevant, vil være lønkompensation, såfremt du skulle stå overfor at afskedige 30 procent af medarbejderstaben, og kompensationen for faste udgifter, hvor du kan få dækket op 80 procent af faste omkostninger (husleje, leje- og leasingomkostninger med videre).

Der skal anvendes revisor ved ansøgning for faste udgifter, mens der først efterfølgende skal anvendes revisorbistand for lønkompensationen. Der henvises til Erhvervsstyrelsens guide på virksomhedsguiden.dk

Erhverv 112 er vejledende

Kommentarer i forbindelse med henvendelse til Erhverv112 - under Jysk Fynske Medier - er alene beregnet til at give en generel vejledning til spørgerens eget brug.

Vi tager forbehold for jævnlige ændringer i love, regler, forordninger, hjælpepakker og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation. Af samme årsag fremgår svardatoen i teksten.

Derfor afgives kommentarerne ud fra den forståelse, at Jysk Fynske Medier, og de øvrigt til Erhverv112 medvirkende parter, ikke herved yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De derfor rådføre Dem med deres sædvanlige rådgivere eller søge egentlig og konkret rådgivning hos de rådgivere som bistår Jysk Fynske Medier i forbindelse med Erhverv112.

Erhverv 112

Erhverv 112 er Jysk Fynske Mediers hotline for lokale virksomheder, der er trængte på grund af coronakrisen.


Hotlinen giver mulighed for at få gratis sparring, hjælp og søge gode råd til alt om finansiering, kommunikation, markedsføring og meget mere.


Stil dit spørgsmål til os på mailen erhverv112@jfmedier.dk eller ring til os på telefon 63 45 22 00 på hverdage i tidsrummet 8-16.


Du kan også bruge spørgemodulet nederst i artiklen her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce