x
Annonce
Erhverv 112

Erhverv 112: Forskel på ægtefælle og samlever

Morten Trap Olesen, partner og statsaut. revisor hos BDO svarer på tre spørgsmål fra en selvstændig erhvervsdrivende, der står bag en kiosk med tankautomat og spillehal ved Esbjerg.

Kompensation for fast udgifter

Ang. faste udgifter i et firma, der taber mere end 40 procent. Det er min ejendom, men jeg afdrager på ejendommen til banken hver måned. Kan jeg søge kompensation herfor? Og hvad med elregning, som også er en fast udgift?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Der er endnu ikke afklaring på dækning af faste udgifter, men det vil være husleje, leasing og lignende, der er dækket ind. Afdrag i forhold til ejendom, som du ejer: Det er et spørgsmål, der må afklares med bank eller realkreditinstitut; det kan være, du kan aftale henstand eller andre ordninger i samråd med dit pengeinstitut.

Elregning er lidt det samme, der er ikke noget afklaret endnu, men der er forlydende om, at der kommer mere viden frem i uge 14 eller 15.

Annonce

Lønkompensation til samlever 

Når ens omsætning er faldet mere end 30 procent, kan du søge hjælpepakke. Jeg har hørt man kan få lønkompensation på maks. 23.000 kroner og 46.000 kroner, hvis ægtefællen er ansat. Gælder det også en samlever, der er fastansat i forretningen?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Svaret afhænger af, hvilken selskabsform drives forretningen i? Som der står, gælder lønkompensationen for medhjælpende ægtefælle og således som udgangspunkt ikke, når I ikke er gift.

Lønkompensation til én ansat  

Kan jeg søge lønkompensation for én ansat, hvis jeg sender hende hjem med løn?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Det kræver som betingelse, at man står overfor at skulle varsle at afskedige 30 procent af virksomhedens ansatte. Dette er komplekst, er der for eksempel deltidsansatte, og hvorvidt, du selv hører med til de 30 procent, afhænger af din virksomhedsform.

Erhverv 112 er vejledende

Kommentarer i forbindelse med henvendelse til Erhverv112 - under Jysk Fynske Medier - er alene beregnet til at give en generel vejledning til spørgerens eget brug.

Vi tager forbehold for jævnlige ændringer i love, regler, forordninger, hjælpepakker og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation. Af samme årsag fremgår svardatoen i teksten.

Derfor afgives kommentarerne ud fra den forståelse, at Jysk Fynske Medier, og de øvrigt til Erhverv112 medvirkende parter, ikke herved yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De derfor rådføre Dem med deres sædvanlige rådgivere eller søge egentlig og konkret rådgivning hos de rådgivere som bistår Jysk Fynske Medier i forbindelse med Erhverv112.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Coronavirussen vil forandre dansk politik

I Danmark har vi – heldigvis – en politisk tradition for, at vi rykker sammen, når det gælder. Således kunne Folketinget på tværs af partiskel i et højt tempo og uden det sædvanlige politiske fnidder vedtage de nødvendige tiltag. Hvad enten det var omfattende og nødvendige tiltag på sundhedsområdet, forbud mod større forsamlinger eller en historisk stor økonomisk kompensation til ansatte og virksomheder, der er ramt af Coronaen. Også fagbevægelsen og arbejdsgiverne har med indgåelsen af en trepartsaftale, der spænder et sikkerhedsnet ud under rigtigt mange lønmodtagere og mange virksomheder vist, at de er parate til at tage ansvar i denne svære situation. Men det er ikke slut endnu, og der bliver brug for flere tiltag. Både for at håndtere sundhedssituationen, men også for at sikre, at de alt for mange virksomheder, der af den ene eller anden årsag ikke bliver hjulpet af de vedtagne hjælpepakker, kan få den fornødne hjælp. Når denne coronakrise er drevet over, er der behov for samarbejder på tværs af partiskel. Til den tid vil dansk politik være forandret. Vi vil stå med en kæmpe regning, som vi endnu ikke kender, og som skal samles op. Det kommer til at kræve politisk mod og vilje. Hvordan sikrer vi de rette politiske rammer, økonomisk vækst og dermed en fortsat høj beskæftigelse? Og hvordan får vi de mange tusinde mennesker, der i disse dage bliver afskediget eller sendt hjem, tilbage på arbejdsmarkedet? Der er mange spørgsmål, der kræver politisk handling og samarbejde i Folketinget. I den første tid af coronakrisen har Folketinget vist vilje til samarbejde, men hvor længe vil det vare ved? Vil vi se ydrefløjene grave sig ned, som vanen forskriver? Og hvad med regeringens parlamentariske grundlag – herunder ikke mindst Enhedslisten og SF – vil de have modet til også at træffe upopulære beslutninger? Der må gøres ofre i tiden efter, og det er ikke givet, at Arne får lov til at komme tidligere på pension, eller at vi kan afsætte ubegrænset med penge til klimaet, hvis pengene ikke er der. For mig at se er løsningen klar: Et tæt samarbejde mellem S-regeringen og Venstre om en omfattende plan, der skal få Danmark tilbage på sporet. En plan, der rækker mange år frem – også til efter næste folketingsvalg. De to partier har flertal tilsammen og har for mig at se en forpligtigelse til at træffe de nødvendige politiske beslutninger for at bringe Danmark sikkert videre. Coronavirussen har derfor forandret dansk politik her og nu men så sandelig også på lang sigt.

Annonce