Annoncørbetalt indhold

Er der styr på sikkerhedsdatabladene på arbedspladsen?

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Sikkerhed kan være mange ting. Det kan være beskyttelsesudstyr, men det kan også være viden. Viden er en af de absolut vigtigste forudsætninger for at undgå skader på såvel arbejdspladsen som i hjemmet. Hvis du har med kemikalier at gøre, er det vigtigt, og ikke mindst lovpligtigt, at der findes et sikkerhedsdatablad. Uden dette, kan brugerne af kemikalierne komme slemt til skade eller udsættes for farlige situationer. Et sikkerhedsdatablad er derfor ekstremt vigtigt.


Annonce

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad er en detaljeret oversigt over et produkt, der indeholder kemikalier. Dette omfatter:

  • Indhold
  • Håndtering
  • Bortskaffelse
  • Anvendelse
  • Opbevaring

Dertil skal det indeholde instruktioner om, hvad man gør, hvis man er ude for en ulykke med kemikalierne. Det kan eksempelvis dreje sig om kemikalier i øjnene, ætsning af huden, indånding af farlige dampe eller indtagelse af kemikaliet. Det tidligere navn for et sikkerhedsdatablad var materialesikkkerhedsblad.

Dette sikkerhedsblad har en bestemt struktur, som det skal følge. Dette er en opsætning, som anvendes globalt på tværs af landegrænser. Dette skyldes blandt andet, at det skal være nemt og hurtigt at overskue informationen, ligesom det skal kunne gå hurtigt i tilfælde af en ulykke med kemikalierne. Det er desuden vigtigt, at de mennesker, der håndterer kemikalierne, har sat sig godt ind i sikkerhedsdatabladet, simpelthen for at forebygge ulykker. Denne information skal være let tilgængelig på det sted, hvor kemikalierne anvendes.


Løbende orientering omkring sikkerhedsdatablad er essentielt

Der kan være meget besvær og tid forbundet med at holde sig opdateret med alle sikkerhedsbladene fra de kemikalier, der anvendes på en arbejdsplads. Ikke desto mindre, så er dette et området, der ikke må nedprioriteres, da kemikalier potentielt kan være ekstremt skadelige og livsfarlige, ligesom de kan forårsage miljøskader, hvis de ikke bortskaffes korrekt.

Hvis der arbejdes med kemikalier på din arbejdsplads, er det en god idé at være i løbende kontakt med leverandørerne af kemikalierne. Selvom du har modtaget et sikkerhedsdatablad, er det en god idé selv at spørge efter mulige ændringer i produktet – helst minimum en gang årligt.


Gem i ti år

Sikkerhedsdatablad udføres både for farlige kemikalier og ikke farlige kemikalier. Et sikkerhedsdatablad skal gemmes i minimum 10 år ifølge lovgivningen. Man behøver ikke at have disse sikkerhedsdatablade liggende i fysisk form. De kan lige såvel være på en computer. De skal blot være let tilgængelige i virksomheden. Disse kan eksempelvis lagres på systemet EcoOnline, så du aldrig skal bekymre dig om at miste det.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.