Annonce
Odense

Enorm frustration efter nej til motorbane: - Vi har allerede taget hensyn til vandsalamanderen

Motorbanen er blevet bygget rundt om den lille sø, der blev anlagt i starten af 00'erne, da der skulle bruges jord til støjvolde ved skydebanen. Hvis banen igen skal kunne bruges, skal kommunen lave en ny miljørapport og lokalplan, der tager hensyn til en mulig bestand af den fredede dyreart stor vandsalamander. Foto: Michael Bager
Planklagenævnet har tilsyneladende ikke vidst, at der allerede var taget særlige hensyn til den fredede dyreart stor vandsalamander, før nævnet tilbagekaldte tilladelsen til motorsportsanlægget i Kærby Mose. Projektleder håber på lynproces frem mod ny godkendelse.
Annonce

Kærby Mose: Chok er afløst af dyb frustration hos folkene bag det nybyggede motorsportsanlæg i Kærby Mose. Få dage før jul valgte Planklagenævnet at ophæve tilladelserne til anlægget, fordi Odense Kommune ikke havde foretaget en konkret vurdering af racerbanens betydning for den fredede dyreart stor vandsalamander, som er fundet i en kunstig sø, som banen omkranser.

Men nævnet har tilsyneladende ikke vidst, at der er lavet en række forskellige tiltag for at beskytte vandsalamanderen i søen. I selve afgørelsen fremgår det således, at Odense Kommune skulle have vurderet behovet for at lave nogle af de såkaldte afværgeforanstaltninger, som der allerede er etableret ved søen.


Der er ingen, der er uenige i, at vi skal passe godt på vores natur. Det gør vi også med alle de tiltag, vi har lavet omkring søen og med etableringen af den helt nye sø. Når det er sagt, skal vi også sørge for at passe godt på vores unge mennesker. Vi skal passe på Brian, Johnny og Bilal og give dem nogle fede fritidsinteresser, der kan trække dem i den rigtige retning i deres liv.

Steen Fredsøe Sørensen, projektleder og bestyrelsesmedlem i Fyens Motor Sport


Projektleder og bestyrelsesmedlem i Fyens Motor Sport, Steen Fredsøe Sørensen, mener derfor, at afgørelsen bygger på misforståelser og manglende kommunikation mellem Odense Kommune og nævnet.

- Vi har blandt andet lavet et paddehegn rundt om søen, en faunapassage under vejbanen og en ny og større sø, som vandsalamanderen kan søge hen i. Men alt det har Planklagenævnet tilsyneladende ikke vidst noget om, da de traf afgørelsen. Det er vildt nok, siger Steen Fredsøe Sørensen, der siden åbningen af gocart-banen i foråret har stået for den kommercielle drift af banen og nu går en mere uvis fremtid i møde.

Selvom afgørelsen fra Planklagenævnet kommer mere end tre år, efter at borgergruppen klagede over kommunens tilladelse til motorbanen, mener Steen Fredsøe Sørensen, at det er gået for hurtigt med at få afgjort sagen til sidst. Arkivfoto: Christian Nordholt

- Det var en enorm mavepuster. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet, at Planklagenævnet ville komme frem til den afgørelse.

Annonce

Hurtig slutspurt

Odense Kommunes tilladelse til banen blev givet helt tilbage i starten af 2017 og udløste med det samme en klage til Planklagenævnet fra en borgergruppe, der blandt andet havde fået foretaget undersøgelser af søen i området, som viste sig at indeholde larver fra den fredede salamander-art.

Selvom nævnet har haft sagen i mere end tre år, mener Steen Fredsøe Sørensen, at nævnets arbejde er gået for stærkt til sidst. Han henviser til, at nævnet har haft hastebehandlet 575 sager, som var modtaget før 1. juli 2018.

Motorbanen ligger lige op af den fynske motorvej - tæt ved afkørslen ved Tietgenbyen. På billedet kan man også se den nye og større sø, der er etableret i forbindelse med arbejdet. Foto: Michael Bager

- Der er jo det helt afgørende forhold om vores beskyttelse af vandsalamanderen, som de slet ikke forholder sig til. Men der er også sådan noget som deres skriverier om, at vores saltning om vinteren kan være til skade for søen og salamanderen. Man salter jo aldrig nogensinde på en motorbane. Jeg tror ganske enkelt, at det er gået for stærkt med at få truffet afgørelser i de gamle sager, siger han.

Annonce

Kommunen i tænkeboks

Odense Kommune har indtil videre ikke villet forholde sig til, hvordan man stiller sig i forhold til Planklagenævnets afgørelse, der ikke kan påklages til nogen højere instans.

Højbjergbanens arvtager

Etableringen af motorsportsanlægget i Kærby Mose skal ses i sammenhæng med nedlæggelsen af Højbjergbanen i det nordvestlige Odense.

Højbjergbanen blev lukket i 1993. Dog havde Fyens Motor Sport frem til 2010 tilladelse til at afholde fem løb om året.

Fyens Motor Sport pegede herefter på muligheden for at bygge et nyt motorsportsanlæg på kommunalt ejet jord ved Kærby Mose.

Lokalplanen, der nu er kendt ulovlig af Planklagenævnet, blev formelt set godkendt i januar 2017.

Det var dog først i starten af 2020, at Odense Kommune og Fyens Motor Sport skrev under på en aftale, der betyder, at det nu er Odense Kommune, der ejer de omkring 60.000 kvadratmeter i Højbjerg, som Fyens Motor Sport har ejet siden starten af 50’erne. Og det modsat er motorsportsklubben, der ejer det 134.000 kvadratmeter store areal, som det nye motorsportsanlæg i Kærby Mose er bygget på.

I første omgang vil politikerne i By- og Kulturudvalget modtage en redegørelse om sagen i forbindelse med et møde på tirsdag den 19. januar.

For Steen Fredsøe Sørensen er der kun en mulighed.

Det var borgergruppen mod motorsportsanlægget, der i 2016 selv bestilte en undersøgelse af naturværdierne i området. Her fandt man larver fra arten stor vandsalamander, der er fredet i EU.

- Kommunen må jo erkende, at man har lavet en fejl ved ikke at have orienteret Planklagenævnet om alle de ting, vi har lavet for at beskytte vandsalamanderen. Og så må man lade sagen gå om og lave en ny miljørapport og lokalplan og sende den i otte ugers høring. Men det må meget gerne ske meget snart, siger Steen Fredsøe Sørensen.

Der er lavet et paddehegn rundt om hele søen og en såkaldt faunapassage, der fører under vejbanen. Foto: Michael Bager

Afgørelsen fra Planklagenævnet beskriver også, hvad det vil kræve, hvis lokalplanen for motorsportsanlægget skal vedtages på ny. Det handler grundlæggende om, at der skal foretages en vurdering af banens betydning for den mulige bestand af stor vandsalamander i søen og stilles krav om tiltag, der kan afværge potentiel skade på bestanden.

- Det arbejde ser vi meget frem til. Vi har som sagt allerede lavet stort set alt, hvad man kan lave af afværgeforanstaltninger ved søen, siger Steen Fredsøe Sørensen.

Annonce

Medlemstal er tredoblet

Sikkert er det dog, at der ikke længere må køres ræs på motoranlægget, hvor der er blevet kørt motocross siden august 2019 og med gocart siden foråret 2020.

Efter Planklagenævnet har erklæret lokalplanen for ulovlig, må der ikke køres ræs på motorsportsanlægget i Kærby Mose. Foto: Michael Bager

I den periode er medlemstallet hos Fyens Motor Sport steget markant fra omkring 150 medlemmer til over 400 medlemmer.

- Der er ingen, der er uenige i, at vi skal passe godt på vores natur. Det gør vi også med alle de tiltag, vi har lavet omkring søen og med etableringen af den helt nye sø. Når det er sagt, skal vi også sørge for at passe godt på vores unge mennesker. Vi skal passe på Brian, Johnny og Bilal og give dem nogle fede fritidsinteresser, der kan trække dem i den rigtige retning i deres liv. Det er også vigtigt, siger Steen Fredsøe Sørensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Her er argumenterne for, hvorfor salget af Odense Havn til én entreprenør er en god idé - eller en rigtig dårlig

Fyn

33.000 indkaldt på en gang: Kronisk syge fynboer kan få første Covid-19 vaccine stik i marts eller først i april

Annonce