Annonce
Odense

Grundejere har vetoret: Enhedslisten vil have ændret beslutning om mindesten for nazismens ofre

Kunstneren Gunter Demnig har lagt over 75.000 snublesten i verden. Planen er, at man vil lægge 5-10 sten i Odense. Nu vil Demnig dog ikke lægge andre sten end den for Axel Metz, som er blevet godkendt, så længe en fremtidig grundejer kan bede om at få gravet en sten op igen. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters
Enhedslisten vil have ændret en beslutning om, at grundejere har vetoret, når der skal lægges mindesten for nazismens ofre i Odense.
Annonce

Et politisk flertal i By- og Kulturudvalget besluttede i maj, at der skal lægges en række såkaldte snublesten til minde om byens ofre for nazismen. Det bliver dog med den betingelse, at nuværende og fremtidige grundejere ud for stenens nedlæggelse, har vetoret. Enhedslisten var imod beslutningen - og vil nu forsøge at få den ændret.

- Jeg vil gerne have sagen genbehandlet, og så håber jeg, at nogle af de andre i udvalget har tænkt over, at det var lidt for drastisk at give folk lov til at få pillet stenene op igen, siger Søren Freiesleben (EL), som har stillet forslaget, efter at kunstneren bag snublestenene, Gunter Demnig, har meldt ud, at han ikke vil lægge flere sten på den betingelse.

- Det er helt forkert, at et mindesmærke for nazismens ofre kan graves op på initiativ af en tilfældig grundejer. Jeg er med på, at det måske ikke får en egentlig betydning i virkeligheden, men nu hvor det er med til at holde kunstneren fra at lægge flere sten, synes jeg, at det er en for høj pris at betale, siger Søren Freiesleben.

Sagen kort

Snublestensgruppen i Danmark sendte i efteråret 2019 en ansøgning til Odense Kommune på vegne af Steen Metz, som ønsker at få lagt en snublesten til minde om sin far, Axel Metz, der mistede livet i kz-lejren i Theresienstadt under 2. verdenskrig.

12. maj godkendte By- og Kulturudvalget ansøgningen og besluttede samtidig, at der skulle lægges flere snublesten i Odense. Odense Stadsarkiv har foreslået 5-10 sten, der skal repræsentere forskellige typer af ofre. Udvalgets beslutning blev dog med de betingelser, at snublestenen kun lægges ned, hvis grundejeren ud for stenens nedlæggelse accepterer det, og at fremtidige ejere kan bede om at få stenen fjernet igen. Alle partier på nær Enhedslisten stemte for betingelserne.

Efterfølgende meddelte kunstneren Gunter Demnig, som står bag snublestensprojektet, at han ikke vil lægge andre sten end Axel Metz', så længe betingelsen om fremtidige ejers vetoret fastholdes.

Nu har Enhedslisten stillet et forslag om at få ændret beslutningen. By- og Kulturudvalget skal drøfte forslaget 9. juni.

Annonce

Manglende svar

Ifølge Snublestensgruppen i Danmark, som er i dialog med Gunter Demnig, er det da også første gang, at han er blevet mødt med den betingelse for en nedlæggelse. Af den årsag mener Søren Freiesleben derfor også, at det er at gå for vidt.

- At stille sådan en betingelse er både forkert og meget uretfærdigt over for ofrene og deres efterkommere. Et minde om et offer bør veje tungere end en grundejers ret.

Den eneste som lige nu ser ud til at få nedlagt en snublesten, er derfor jøden Axel Metz, som mistede livet i en kz-lejr, og som allerede er blevet godkendt til at få en sten. Og det er noget, der ærgrer Søren Freiesleben:

- Jeg ville virkelig være ærgerlig, hvis betingelsen kommer til at betyde, at Axel Metz' sten bliver den eneste sten, vi får lagt i byen.

Forvaltningen foreslår at undersøge, hvordan man har gjort i København og Frederiksberg Kommuner, som er de eneste kommuner i landet, der har nedlagt snublesten. De to kommuner har tilsammen nedlagt 12 snublesten, som blev lagt i 2019.

Skulle det ske, at udvalget vælger at fastholde betingelsen, ønsker Søren Freiesleben til gengæld at få svar på, hvad der skal ske med de sten, der eventuelt bliver gravet op igen.

- Der står ikke nogen steder, hvad der skal ske med de sten. Hvor vil man gøre af dem? Skal de bare kasseres? Eller hvad har man tænkt sig? Det mangler der svar på.

By- og Kulturudvalget skal drøfte forslaget 9. juni.

Søren Freiesleben (EL) vil have ændret beslutningen om, at grundejere har vetoret, når der skal nedlægges en snublesten. - At stille sådan en betingelse er både forkert og meget uretfærdigt over for ofrene og deres efterkommere. Et minde om et offer bør veje tungere end en grundejers ret. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce