Annonce
Odense

Enhedslisten efter Odeons løgn: De skylder en undskyldning

- Odeon håndterede sagen på en meget uhensigtsmæssig og klodset måde, og det var den håndtering, som forsynede sagen med brændstof og skabte tvivl om, hvorvidt der var noget at skjule, mener Enhedslistens politiske ordfører Reza Javid, der forlanger en undskyldning fra Odeon for at have løjet. Foto: Christian Nordholt
Sagen om det afviste Kinakritiske danseshow Shen Yun rummer ingen selvcensur, konkluderer advokatundersøgelse, men Odeon har løjet, og det bør de levere en undskyldning for, mener Enhedslisten. Borgmesteren kalder sagen en storm i et glas vand.

Han erklærer sig glad for den netop offentliggjorte advokatundersøgelse og tilfreds med, at den ikke viser tegn på hverken selvcensur, diskrimination eller eksternt pres, efter Odeon sidste år afviste det Kinakritiske danseshow Shen Yun.

Men Enhedslistens politiske ordfører Reza Javid er til gengæld stærkt kritisk over for, at Odeon i forbindelse med den omdiskuterede sag har leveret løgne til både Odense Kommune og til offentligheden ved at give skiftende forklaringer på, hvorfor de efter indledende forhandlinger ikke ønskede at huse Shen Yun i Odeon.

- Odeons ledelse viste disrespekt og gav urigtige oplysninger til deres partner Odense Kommune og til offentligheden. De viste arrogance og truede med at afbryde samarbejdet med kommunen, da Odeon blev sat over for et politisk ønske om en undersøgelse, siger Reza Javid.

- Enhedslisten opfordrer derfor Odeons ledelse til at give en undskyldning til Odense Kommune og til offentligheden for at have givet urigtige oplysninger og for den tid og de ressourcer, som er blevet brugt på sagen på grund af deres uhensigtsmæssige og klodsede håndtering, understreger Javid.

Annonce

Sagen kort

Af en mailkorrespondance, som Fyens Stiftstidende har indsigt i, fremgår det, at Odeon og Benny Brix, en af Shen Yuns danske arrangører, siden juni 2019 har mailet frem og tilbage med henblik på at finde datoer, hvor dansetruppen kunne optræde i Odeon.

Den 11. oktober fik Benny Brix tilsendt et udkast til en kontrakt, og den 14. oktober modtog han en bekræftelse på, at der var reserveret 50 hotelværelser til kunstnerne. Dagen efter modtog han en mail fra Odeon, hvori Odeon skriver, at der desværre allerede ligger en underskrevet kontrakt til en stor konference på de ellers fastlagte datoer, hvorfor de må aflyse arrangementet.

Den 20. november kontaktede de danske arrangører forskellige medier, herunder Fyens Stiftstidende, hvor de kraftigt giver udtryk for, at de ikke køber forklaringen om dobbeltbookingen. I stedet mener de, at Odeon udøver selvcensur og har været udsat for pression fra det kinesiske styre.

Den 21. november rettede Odense Kommune telefonisk henvendelse til Odeon, hvor de blev oplyst, at aflysningen af Shen Yun var begrundet i en dobbeltbooking.

Den 11. december besluttede Odense Byråd, at stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen skulle indkalde til partnerskabsmøde for at finde hoved og hale i sagen. Dette partnerskabsmøde blev afholdt den 17. december.

På den baggrund bad Odeon advokat Tyge Trier om at udarbejde en uvildig undersøgelse af sagens forløb. Denne undersøgelse modtog Odense Kommune den 10. januar 2020. I den kommer to hovedkonklusioner frem. Dels fremgår det, at der ingen tegn er på, at Odeons beslutning om at afbryde samarbejdet på nogen måde har været påvirket af Kinas interessere eller andre politiske hensyn. Dernæst fremgår det, at Odeons kommunikation har været fejlagtig og urigtig, idet der ikke kan påvises en dobbeltbooking. (isave)

En mediestorm

På Enhedslistens initiativ vedtog et enigt byråd i december, at Odeon gennem partnerskabsaftalen med Odense Kommune skulle pålægges at forklare sagens sammenhæng. For at fjerne enhver bekymring og tvivl om, at der var tale om selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet, påpegede Reza Javid.

Men det har en ekstern advokatundersøgelse fra Tyge Trier altså nu konkluderet på ingen måde skulle være tilfældet.

- I Enhedslisten tager vi resultatet af undersøgelsen til efterretning og anser sagen som afsluttet, med mindre der dukker noget nyt op, der kan tyde på selvcensur, diskrimination eller eksternt pres. I så fald vil det blive nødvendigt med yderligere undersøgelser, siger Reza Javid.

På borgmesterkontoret kalder Peter Rahbæk Juel (S) hele sagen for en storm i et glas vand båret frem af flere medier.

- Tyge Trier slår en stor pæl igennem, at der udefra er lagt pres på Odeon og er udøvet selvcensur. Det er jeg glad for, konstaterer han.

- Men det ærgrer mig, at det har været så uskønt et forløb med skiftende forklaringer fra Odeons side. Og jeg ærgrer mig over, at de har talt usandt over for Odense Kommune. Sådan må det ikke være i et professionelt samarbejde.

Kom videre

Peter Rahbæk Juel, hvilke konsekvenser skal det have, at Odeon har løjet for jer?

- Jeg håber, byrådet vil bakke op om den kritik, der ligger i redegørelsen fra stadsdirektøren, og gøre den til vores, siger han.

Det er en redegørelse, hvor stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen blandt andet skriver, at "Borgmesterforvaltningen finder det kritisabelt, at Odeon, på baggrund af en direkte telefonisk forespørgsel fra Odense Kommune som kontraktpart den 21. november 2019, oplyste, at aflysningen af Shen Yun var begrundet i en dobbeltbooking, hvilket nu har vist sig ikke at være korrekt".

Enhedslisten efterlyser en undskyldning fra Odeon til både kommune og offentlighed. Deler du som borgmester den opfordring?

- Jeg er sikker på, at Odeon drager en læring af det her forløb, og det vil være klogt af dem at gå ud og erkende det uskønne forløb. Og så har alle parter et ønske om at komme videre, fremhæver Peter Rahbæk Juel.

Han understreger, han har tillid til advokat Tyge Triers arbejde, selv om advokatundersøgelsen er bestilt af Odeon selv.

Undersøgelsens konklusioner og stadsdirektørens redegørelse behandles politisk på onsdagens byrådsmøde, hvor politikerne både skal tage stilling til kritikken af Odeons kommunikation, og om der er brug for yderligere kommunale skridt i sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Annonce