Annonce
Sydfyn

Endelig beslutning: Byrådet sender børnehavebørn i forårs-sfo til næste forår

Fra april 2020 skal de store børnehavebørn i fire måneders sfo op til, de begynder i skole. Initiativet er en del af en spareplan, og besparelserne består blandt andet i, at der i SFO'en bliver flere børn pr. voksen. Billedet her er fra Børnegården Byparken 2017. Arkivfoto: Andreas Bastiansen

Fra næste forår skal børnehavebørn bruge de sidste måneder før skolestart i fritidsordning med dårligere normering end i børnehaven. Enhedslisten foreslog ellers, at byrådet droppede ideen med mindre normeringen blev øget, men det forslag var

Svendborg: - Vi må kalde det, hvad det er: Det er et spareforslag.

Sådan lød det på byrådsmødet tirsdag aften fra Mette Kristensen (V), da politikerne drøftede, om man vil indføre såkaldt forårs-sfo for børnehavebørn i Svendborg fra april næste år.

På trods af, at det er et spareforslag - og at de fleste i byrådssalen gav udtryk for, at forårs-sfo bekymrede dem - var Venstre og stort set samtlige øvrige partier enige om, at man var nødt til at indføre forårs-sfo for at komme i mål med de besparelser, man besluttede at gennemføre ved budgetforhandlingerne sidste år.

Kun Enhedslisten og løsgængeren Jesper Larsen var imod, at man indfører forårs-sfo.

Enhedslisten foreslog derfor på mødet, at enten droppede man planerne helt, eller også skulle man beslutte, at forårs-sfo skulle være med samme normering som børnehavebørn har. Men det forslag blev altså nedstemt på trods af Enhedslistens argumenter om, at det kommer til at gå ud over børnene.

- Hvordan skal man dække børnenes tryghedsbehov i overgangen fra børnehave til skole, når man samtidig forringer normeringen, spurgte Susanne Gustenhoff (EL) og tilføjede:

- Det er bare ikke godt nok, sagde hun, og Jesper Larsen tilsluttede sig synspunktet og kaldte det for spare-sfo.

Behov for besparelser

Spørgsmålet om forårs-sfo blev drøftet allerede i september sidste år under budgetforhandlingerne og blev her indføjet som en mulighed i budgetforliget, og siden har Børne- og Ungeudvalget altså besluttet at realisere besparelsen.

Og at beslutningen er en del af budgetforliget spiller altså en rolle, da det er en af årsagerne for flere partierne til ikke at droppe forårs-sfo.

Det lod Steen Tinning (R), der også er medlem af Børne- og Ungeudvalget, forstå:

- Det her er en serviceforringelse, og det kan vi lige så godt sige højt og tydeligt. Men det er en aftale, vi har indgået i forbindelse med besparelserne ved budgetforliget. Sådan er det. Selvfølgelig er det bekymrende, men det er slet og ret udtryk for, at vi ikke både kan spare 100 millioner kroner og undgå at ramme nogle af kommunens borgere.

Borgmester Bo Hansen (S) gjorde undervejs i debatten opmærksom på en mulighed for at slippe ud af aftalen.

- Det her er en aftale, der er indgået ved budgetforhandlingerne, og derfor kan den ikke bare ændres. Men hvis det er et brændende ønske at droppe det, er man velkommen til at rejse sagen til efterårets budgetforhandlinger, sagde han med henvisning til, at forårs-sfo først bliver indført i foråret 2020.

Derpå gav blandt andre Hanne Ringgaard Møller (R) udtryk for, at hun agtede at tage det med til efterårets budgetforhandlinger for at se på andre mulige løsninger.

Men som næstformand i Børne- og Ungeudvalget, Karl Magnus Bidstrup (AL), pointerede:

- Hvis vi dropper det her, så skal vi bare finde besparelsen et andet sted.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Navne

En handlekraftig kvinde fylder 80

Faaborg-Midtfyn

Lokal nedlukning af sogn truer efter fødselsdag og fest: Nu lukker alle kommunens bosteder for besøg

Annonce