Annonce
Middelfart

En læser får svar: Hvordan skal plastik afleveres til genbrug, hvis man har svært ved at komme derhen?

Fra 1. oktober skal alle i Middelfart Kommune sortere deres dagrenovation i fire dele - madaffald, restaffald, glas og metal. Affaldet skal sorteres i to spande, der begge er indrettet med skillerum. Papir og pap skal fortsat stadig sorteres for sig. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
To nye skraldespande og seks nye sorteringsmuligheder er fremtiden for sortering og genanvendelse af affald i Middelfart Kommune. Man skal dog stadig finde vej til genbrugspladsen med blandt andet plast, elektronik og farligt affald. Affald og Genbrug arbejder på en bedre løsning.

Nordvestfyn: I disse dage rulles skraldespandene ud til alle i Middelfart Kommune, da den nye affaldsordning træder i kraft den 1. oktober. Her skal alle til at sortere affaldet i madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal og batterier, som vil blive hentet ved husstanden. Plast, elektronikaffald og farligt affald skal stadig afleveres på genbrugspladsen som hidtil.

Efter avisen skrev om dette, har en læser undret sig over, at man stadig skal aflevere blandt andet plast på genbrugspladsen, for "hvad skal alle de mange hundrede mennesker gøre, der ikke selv har mulighed for at transportere sig ud til genbrugspladsen?".

Annonce

Få hjælp af venner og familie

Til det svarer kommunikationskonsulent ved Affald og Genbrug i Middelfart Kommune, Lene Helbo Penon, at de godt ved, det ikke er optimalt, men man må så vidt muligt få hjælp af familie, venner eller naboer, indtil de finder frem til en løsning.

- Med hensyn til plast så ved vi godt, at det ikke er optimalt, at man selv skal aflevere det sorterede plast på genbrugspladsen. Det samme gælder i øvrigt for farligt affald som for eksempel spraydåser og elpærer. Det er affald, der typisk bliver lagt i restaffaldet i stedet, og det er både spild af ressourcer og dårligt for miljøet. Regeringen har præsenteret et udspil, hvor mange flere affaldstyper skal sorteres fra, og vi arbejder med, hvordan vi kan få endnu flere affaldstyper udsorteret og indsamlet. Vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at ske. Vi kan derfor ikke være mere konkrete omkring plast ud over, at vi arbejder på en løsning.

- Borgere, der ikke selv kan køre på genbrugspladsen, anbefaler vi, beder om hjælp hos familie, venner eller naboer, indtil der er en løsning.

Annonce

Mulig løsning

I artiklen fra den 23. august om den nye affaldsordning fortæller leder af Affald og Genbrug, Klavs Clemens Nielsen, blandt andet om følgende mulige løsning:

- Vi har på Fyn et projekt kørende angående centralsortering. Det vil sige, at alle kommuner på Fyn arbejder på at se, om vi kan lave et centralsorteringsanlæg, hvor restaffaldet bliver kørt til i stedet for til forbrænding, og hvor man kan sortere plast fra.

Avisen er gået sammen med Affald og Genbrug om at arrangere et læsermøde om den nye affaldsordning, der træder i kraft om lidt. Der vil være oplæg med Klavs Clemens Nielsen, leder af Affald og Genbrug, som vil fortælle det praktiske omkring den nye affaldsordning, og herefter vil Jakob Rauff Baungaard snakke om cirkulær økonomi, hvor vi kommer omkring både affald, klima, ressourcer og miljø.

Det sker den 1. september klokken 17-18.30 på genbrugspladsen på Fynsvej 100, hvor redaktionen også har rykket redaktionen ud i forbindelse med redaktionens 10-10 tur. Her vil redaktionen sidde fra klokken 14 for at skrive historier fra området og selvfølgelig altid er klar på en snak.


Borgere, der ikke selv kan køre på genbrugspladsen, anbefaler vi, beder om hjælp hos familie, venner eller naboer, indtil der er en løsning

Lene Helbo Penon, kommunikationskonsulent ved Affald og Genbrug


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce