Annonce
Fyn

Ekstra bevilling på vej: Stor stigning i henvendelser til Center for Voldtægtsofre

Inge Ibsen er leder af Familieambulatoriet og lægefaglig leder af Center for Voldtægtsofre på OUH. Arkivfoto: Kim Rune
På Center for Voldtægtsofre på OUH betyder et stigende antal henvendelser, at man har måttet skære ned på antallet af samtaler med ofrene. Overlæge håber at ekstrabevilling fra regionen kan komme de mange ofre til gode.

I de senere år er der sket en stor stigning i antallet af henvendelser til landets centre for voldtægtsofre - også på Odense Universitetshospital.

I 2014 fik centeret 86 henvendelser, mens tallet i 2018 var oppe på 138 henvendelser.

- Vi har i år igen noteret os en stigning i antal henvendelser. Det er klart, at der kan være forskellige grunde til det. Det kan skyldes større opmærksomhed, og at det ikke er så tabuiseret, som det måske har været tidligere, at henvende sig efter et overgreb. Men reelt kan vi jo ikke sige, om der sker flere overgreb, eller om der bare er flere, der henvender sig, konstaterer overlæge og lægefaglig leder på Center for Voldtægtsofre på OUH, Inge Ibsen.

Centeret tilbyder blandt andet lægeundersøgelse og sikring af beviser til akutte ofre, hvis de ønsker det - offeret beslutter selv, om man ønsker at politianmelde overgrebet. Der er også tilbud om anden slags behandling, social rådgivning og opfølgende samtaler med en psykolog.

Det øgede antal henvendelser til landets centre har blandt andet den konsekvens, at der bliver længere ventetid for ofrene - det står dog ikke så slemt til i Odense.

I begyndelsen af august er ventetiden på OUH et-to uger, til sammenligning er ventetiden på regionens andet center i Kolding otte uger for senofre og tre-fem uger for akutte ofre.

- Vi har haft meget fokus på ventetid, så vores ventetid er faktisk ikke så voldsom. I stedet har vi valgt at skære ned på antallet af samtaler og i stedet prioriteret at få så mange som muligt hurtigt ind og give dem et kortere og mere intenst forløb, fortæller Inge Ibsen.

Annonce

Henvendelser til Center for Voldtægtsofre

  • I 2018 fik centeret 82 akutte henvendelser om overgreb - henvendelsen er akut, når overgrebet er begået inden for de seneste syv døgn.
  • Størstedelen af ofrene, 45 procent, var 15-19 år, næst flest, 21 procent, var 20-24 år.
  • 66 procent af henvendelserne var blevet politianmeldt.
  • 78 procent af ofrene havde haft et kortere eller længere kendskab til gerningsmanden, mens 17 procent blev udsat for en overfaldsvoldtægt.
  • 54 procent af ofrene betegnede gerningsmanden som "en ven". Det er en stigning på 39 procent siden 2016.
  • I 45 tilfælde skete overgrebet i gerningsmandens eller offerets bolig, mens 18 tilfælde skete på et udendørs, offentligt sted.
  • 48 procent af ofrene blev udsat for fysisk vold - det er en stigning på 38 procent siden 2017.
  • 69 procent af ofrene havde indtaget alkohol, før overgrebet fandt sted.
  • I 16 tilfælde var der mistanke om drugrape. Det er en fordobling ift. 2017.
  • Centeret modtog i 2018 desuden 46 henvendelser fra senofre (ofre, hvor overgrebet har fundet sted for mere end syv døgn siden)

Flere midler fra september

I centerets årsrapport for 2018 fremgår det, at man finder situationen med nedskæringer på samtaler uholdbar.

For at afhjælpe ventetiderne har Sundheds- og Ældreministeriet afsat en pulje penge til landets centre for voldtægtsofre. Region Syddanmarks andel udgør cirka 2,5 millioner kroner, og pengene bliver efter al sandsynlighed delt lige mellem regionens to centre. Således vil centret på OUH i årene 2019-2021 modtage 378.000 kroner årligt.

- Vi håber den her ekstra bevilling kan komme vores ofre til gode. Men i indeværende år er der også kommet flere og flere ofre, så det handler hele tiden om at have et tilbud, der holder sig inden for de økonomiske rammer og samtidig hjælper flest muligt.

- Men vi har sat i værk, at vi fra 1. september kan bruge flere midler, og vi i gang med at finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Blandt andet øger vi muligheden for psykologsamtaler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce