Annonce
Livsstil

Eksperten fra Vores Elnet: Tænk smart, når du bruger din strøm

Flexafregning og tidsdifferentierede tariffer giver dig en økonomisk fordel, hvis du planlægger dit forbrug efter, hvornår strømmen er billigst, og hvornår det er billigst at få den transporteret frem til dig. Foto: Colourbox

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet. Vi har strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden, og sådan skal det blive ved med at være.

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet, som skal kunne håndtere det stigende elforbrug og den stigende mængde vedvarende energi.

Derfor har vi hos Vores Elnet stort fokus på at udvikle og udbygge elnettet, så vi også i fremtiden kan opretholde en høj forsyningssikkerhed samt understøtte den grønne omstilling og fremtidens behov for et intelligent elnet. Men udbygning af elnettet og udskiftning af elkabler er omkostningstungt.

Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen bliver bedre til at tænke smartere, når vi bruger strøm. Vi skal være bedre til at udnytte strømmen, og vi skal tilegne os nye vaner, så vi spreder vores forbrug over hele døgnet.

På den måde kan vi i højere grad udnytte strømmen, når den produceres af for eksempel vindmøller og solceller, og vi kan begrænse de meget omkostningstunge investeringer i elnettet.

Fra den 1. januar 2021 kan alle elkunder afregnes time for time for den strøm, de bruger. Det kaldes flexafregning. Det giver dig mulighed for at betale det for strømmen, som den rent faktisk koster i den time, hvor du bruger den. Målet er at motivere os alle sammen til at flytte vores elforbrug til de tidspunkter, hvor det giver mening økonomisk og i forhold til den grønne omstilling.

Flexafregning stiller krav til, at elmåleren kan sende præcise data tilbage til netselskabet time for time. Hos Vores Elnet er vi derfor netop nu i fuld gang med at udskifte 80.000 elmålere. Det er første generation af fjernaflæste elmålere, der udskiftes, så alle elmålere fremadrettet kan levere den data, som gør det muligt for dig at følge dit forbrug time for time.


Vi skal være bedre til at udnytte strømmen, og vi skal tilegne os nye vaner, så vi spreder vores forbrug over hele døgnet. På den måde kan vi i højere grad udnytte strømmen, når den produceres af for eksempel vindmøller og solceller, og vi kan begrænse de meget omkostningstunge investeringer i elnettet.


Det er et omfattende arbejde, som vil løbe frem til september 2021. Hvis din elmåler skal udskiftes, vil du blive kontaktet af vores eksterne samarbejdspartner, Eltel. Du kan læse mere om udskiftningen af elmålere på vores hjemmeside voreselnet.dk.

Et andet vigtigt element, der skal bidrage til den grønne omstilling og give os elforbrugere et incitament til at fordele vores elforbrug ud over hele døgnet, er tidsdifferentierede tariffer.

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem klokken 17 og 20 er der en forhøjet belastning på elnettet. Derfor indfører Vores Elnet i lighed med mange andre netselskaber højere tarifferne i det tidsrum. Til gengæld falder tarifferne i de øvrige tidsrum samt i den øvrige periode af året.

Flexafregning og tidsdifferentierede tariffer giver dig en økonomisk fordel, hvis du planlægger dit forbrug efter, hvornår strømmen er billigst, og hvornår det er billigst at få den transporteret frem til dig. Vores stigende elforbrug kan komme til at lægge særligt pres på elnettet på de tider af døgnet, hvor det gennemsnitlige elforbrug er højest. De varierede priser medvirker til at udligne forbruget og mindske behovet for fremtidige, større inverteringer i elnettet.

Der vil naturligvis fortsat altid være strøm i din stikkontakt, og det er helt op til dig, om du ønsker at omlægge dit forbrug for at opnå en lavere pris og bidrage til den grønne omstilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Kerteminde-borgmester: Undskyld, Lindø - det har vi bare ikke gjort godt nok

Annonce