Annonce
Odense

Efter massiv kritik: Ingen cykelsti, men dog bedre forhold for cyklister ved Odense Idrætspark

Ud for stadion er der i letbaneprojektet ikke blevet plads til en cykelsti. Det er blevet kritiseret, fordi vejbanen er smal og ikke specielt sikker for cyklister. Lasse Laurenco, far til Theo på ni år (i ladvognen) og Leah på seks år, har selv erfaret, at Højstrupvej kan være farlig. Kort ført vinterferien blev sønnen Theo ramt af en bil. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen
Ønsket om cykelsti foran stadion bliver ikke opfyldt, men vejen ændres dog, så den får kantbaner til cyklister - nogenlunde som den så ud før ombygning. Pris: 2,6 millioner kroner.

Odense: Efter massiv kritik er der nu bedre forhold på vej for cyklisterne på Højstrupvej foran Odense Idrætspark - og samtidig lander en ekstraregning i omegnen af 2,6 mio. kroner hos skatteyderne. Det har By- og Kulturudvalget tirsdag besluttet.

- Der er en del, der trafikalt stadig ikke fungerer herude (i området ved Odense Idrætspark, red.). Men det her er da et stort skridt på vejen i forhold til at få forbedret sikkerheden for de bløde trafikanter, siger udvalgsmedlem Maria Brumvig (S), der selv bor i Bolbro og har været med til at rejse sagen.

Der bliver ikke tale om en decideret cykelsti, som kravet ellers har lydt på. Det blev for dyrt og for indgribende, mente By- og Kulturudvalget, da det ville kræve ekspropriationer og dermed både være til gene for de, der ville skulle afstå jord og øge prisen betragteligt.

Annonce


Det er den bedste mulige løsning i den situation, der er nu.

Kristian Guldfeldt (K), medlem af By- og Kulturudvalget


Derimod etableres såkaldte kantbaner til cyklister, der bedst kan beskrives som en markeret bane ved siden af vejbanen tilegnet de tohjulede trafikanter. Faktisk bliver vejen indrettet nogenlunde, som den så ud, før området blev ombygget for at gøre plads til letbanen.

Lasse Lourenco, der bor i Bolbro og har været med til at rejse kritikken af den nye vejindretning, vælger først og fremmest at glæde sig over, at cyklisterne nu får bedre plads.

- Det er jo pladsen, vi mangler. Det er bedre end ingenting, siger han om den valgte løsning med kantbaner.

En anden beboer i området, Anne-Sofie Hedengran Vedel, kalder også løsningen med kantbaner "bedre end ingenting".

- Det er godt, at der sker noget, men en cykelsti havde bestemt været min foretrukne løsning, siger hun.

Tre muligheder i spil

At vejen i dag ser ud som den gør, er blevet kaldt en fejl, men skyldes et bevidst fravalg til fordel for træer, har embedsfolk fra Odense Kommune tidligere forklaret.

Politikerne i udvalget kunne på tirsdagens møde vælge mellem tre løsninger, hvor alternativerne til kantbaner enten havde været en reel cykelsti eller at ensrette Højstrupvej mellem Møllemarksvej og Rømersvej.

Mens cykelstierne ville kræve ekspropriationer - og dermed betyde et langt dyrere projekt - så ville løsningen med ensretning have trafikale konsekvenser, og ingen af delene var der stemning for.

For at få plads til en bredere vej med mere plads til cyklister, skal der ske flere ændringer. Blandt andet bliver det eksisterende fortov på 2,1 m reduceret til 1,8 m. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen

Konservatives udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt siger om den valgte løsning med kantbaner:

- Det er den bedst mulige løsning i den situation, der er nu. Så det, synes jeg, er positivt.

Maria Brumvig (S) kalder det en "klar fejl", at vejen blev anlagt, som den blev og med den konsekvens, at der nu skal bruges i omegnen af 2,6 millioner kroner på at bygge den om.

Kan man ikke kalde det frås med skattekronerne?

- Det kan man godt. Sådan vælger jeg ikke at se på det. Man kan godt være bagklog, og 2,6 mio. kroner er mange penge, men det er ikke mange penge i forhold til, hvor skidt det er nu, og hvor meget bedre det bliver, siger hun.

Annonce

Uklar tidshorisont

Det store spørgsmål er nu, hvornår de vedtagne kantbaner til cyklister bliver ført ud i livet. Svaret står indtil videre ikke helt klart

Sådan skal det løses

Den eksisterende kørebane udvides med 2,1 meter mod den sydlige vejside. Den fremtidige vejindretning kommer til at bestå af to kørebaner på 3,25 meter og to kantbaner på 1,05 meter.

Den eksisterende skillerabat på 1,8 meter med træer udgår, og det eksisterende fortov på 2,1 meter reduceres til 1,8 meter. Rabatten på 0,5 meter i bagkanten af fortovet beholdes, og belysningsmasterne flyttes hertil.

Selve kantbanerne bliver på 1,05 meter.

Et flertal med Socialdemokratiet og Enhedslisten vedtog, at pengene enten skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret - eller alternativt som led i Handlingsplanen for Mobilitet og Byrum.

Konservative og Venstre var imod den løsning og ønskede i stedet, at finansieringen udelukkende skal fremlægges som et særskilt anlægsønske i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Det vil ifølge de to partier kunne sikre en hurtigere gennemførelse i begyndelsen af det nye år, mens Maria Brumvig omvendt kalder det en "helgardering", at finansieringen kan komme både fra budgetforhandlingerne eller alternativt fra Handlingsplanen for Mobilitet og Byrum.

Ifølge Lasse Lourenco fra Bolbro er det vigtigste, at det ikke trækker ud.

- Jeg synes, at det haster meget. Vi hører, der kan gå op til et år, inden det færdigt. Det, synes jeg, er lang tid, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce