Annonce
Odense

Efter massiv kritik: Havebæk Plejecenter frikendes i tilsynsrapporter

Det var Linda Pedersens far Poul Hansen, der startede kritikken af Havebæk Plejecenter med et læserbrev, der rejste en massiv kritik. Flere borgere fulgte op, og nu har to tilsynsrapporter kortlagt, hvor store problemerne er på plejecentret. Poul Hansen fik aldrig noget ud af sin klage. Han døde i marts. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Der er problemer med dele af plejen og dokumentationen på Havebæk Plejecenter, men overordnet er kvaliteten tilfredsstillende, konkluderer to tilsynsrapporter fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed og BDO for Odense Kommune.

Havebæk Plejecenter bliver frikendt i to tilsynsrapporter, der er udarbejdet på baggrund af massiv kritik af plejecentret i Fyens Stiftstidende i marts. Odense Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed har uafhængigt af hinanden bestilt tilsyn af plejecentret efter den megen omtale.

Det skabte en del blæst omkring Havebæk Plejecenter, da den nu afdøde beboer på plejecentret, Poul Hansen, i marts skrev et åbent brev til ældre- og handicaprådmand Søren Windell, hvor han kritiserede plejen på centret. Brevet blev offentliggjort kort efter hans død i Fyens Stiftstidende, og hans døtre stod også frem i avisen og beskrev hvor uværdig, de fandt hans sidste tid på plejecentret.

Poul Hansen beskrev i det åbne brev blandt andet, hvordan han måtte vente i op til en time på at komme på toilettet og nogle gange ikke kom afsted på i tide. Han beskrev desuden, hvordan det kunne være svært at finde personale i ydertimerne og i weekenderne, og kritiserede normeringen på plejecentret generelt.

Efterfølgende modtog avisen adskillige henvendelser fra borgere og pårørende, der havde dårlige oplevelser på Havebæk Plejecenter.

Omtalen fik Styrelsen for Patientsikkerhed til, af egen drift, at tage på et såkaldt reaktivt tilsyn på plejecentret, og også Odense Kommune bestilte et tilsyn BDO.

Begge tilsynsrapporter er blevet fremlagt for Ældre- og Handicapudvalget i den forgangne uge, og mens BDO-rapporten konkluderer at kvaliteten er "tilfredsstillende," konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K) er ikke alarmeret over tilsynsrapporterne, som man mener påpeger "småting," der skal rettes op på.

- Jeg havde egentlig håbet, at rapporterne var pænere efter al den omtale, der har været, men de er jo heldigvis ikke katastrofale og ligner rapporter fra andre plejecentre i kommunen, siger rådmanden.

Annonce

Sagen kort

Den 6. marts døde Poul Hansen på Havebæk Plejecenter. Inden sin død nåede han at sende et læserbrev til avisen om forholdene på Havebæk Plejecenter, hvor han boede til sin død. Han beskrev blandt andet, hvordan centret var meget dårligt bemandet i ydertimerne, og hvordan han flere gange havde ventet i over en time på personalet.

Hans datter stod frem i avisen og kritiserede forholdene på plejecentret, og det samme gjorde Ældre Sagen, Ældrerådet og FOA's repræsentanter, der blandt andet kritiserede arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørapporter dokumenterer, at der er problemer med stress på plejecentret.

Avisartiklerne blev bragt i avisen fra den 11. marts og nogle dage frem, og efterfølgende modtog Fyens Stiftstidende adskillige henvendelser fra pårørende til beboere på Havebæk Plejecenter, der havde dårlige oplevelser med plejen på plejecentret.

Mindre problemer og ikke tilfredsstillende

Mens de overordnede konklusioner ikke er alarmerende, er der dog punkter i begge rapporter, der beskrives som "ikke tilfredsstillende."

I BDO-rapporten vurderes området "pleje og praktisk hjælp" samlet som mindre tilfredsstillende og af svingende kvalitet, og det vurderes at "ledelse og medarbejdere fortsat bør arbejde på at sikre beboerne et tilfredsstillende og ensartet serviceniveau i relation til pleje og praktisk hjælp."

Desuden anbefaler tilsynet blandt andet, at medarbejderne har skærpet opmærksomhed på, at beboerne er velsoignerede, og at beboerne får dækket deres basale plejebehov tilfredsstillende uanset hvilken medarbejder, som varetager opgaven.

Tilsynet observerede ved besøget blandt andet, at et par beboere fremstod usoignerede og så adskillige meget snavsede hjælpemidler samt flere boliger, der ikke var tilstrækkeligt rengjorte.

Områder, der kan være svære rette op, påpeger Søren Windell.

- Her skal vi huske, at vi ikke kan tvinge nogen til noget. Folk må jo selv bestemme, om de vil barberes, have børstet tænder og den slags. Men vi kan motivere beboerne, og det skal vi selvfølgelig gøre.

Mens det ifølge rapporten nogle steder halter med plejen, er der til gengæld stor tilfredshed med, hvordan personalet respektfuldt kommunikerer med beboerne og tilpasser jargon og humor den enkelte. De interviewede beboere tilkendegiver, at medarbejdernes omgangstone og adfærd er imødekommende og venlig, mens tonen medarbejderne imellem overvejende er anerkendende og humoristisk.

Også maden og situationen omkring måltiderne får gode skudsmål med på vejen.

Problemer med dokumentation

Et problem begge rapporter peger på, er dokumentationen.

Medarbejderne skal dokumentere deres arbejde ude hos borgerne i det digitale system "En Plan, og det sker ikke systematisk og fyldestgørende, fremgår det af rapporterne. Problemet har desuden været påpeget i tidligere tilsyn.

Den del arbejdes der hårdt på at få rettet op på, siger Kim Bøg-Jensen, der er ældre-handicapchef i Odense Kommune.

- Vi har blandt andet opnormeret på sygeplejersker på Havebæk, og de får en særlig rolle i forhold til dokumentation, og så bruger vi også arbejdet med cases, så vi kan blive bedre. Men det er svært. Problemet har været påpeget nogle gange i andre rapporter - og det er et problem, du vil du finde i hele Danmark, siger Kim Bøg-Jensen.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce