Annonce
Kerteminde

Efter langt tilløb: Politisk flertal stemmer ja til ny havneplan

Havneudvikling Kerteminde er udarbejdet af Kerteminde Kommune i samarbejde med Jannik Nyrop, Urban Strategy og Sunke Arkitekter. Illustration

20 byrådsmedlemmer stemte torsdag aften på byrådsmødet i Kerteminde Kommune ja til en helhedsplan for udviklingen af Kerteminde Havn. Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Borgerlisten og Miljøpartiet sagde nej tak.

Nordøstfyn: 20 byrådsmedlemmer rejste sig i byrådssalen, da byrådet torsdag skulle stemme om, hvorvidt det ville sige ja til en helhedsplan for udviklingen af Kerteminde Havn.

De 20 politikere er fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Enhedslisten, Miljøpartiet, Borgerlisten og Dansk Folkeparti valgte at stemme nej.

Borgmester Kasper E. Olesen (S) var stolt over, at havneplanen blev vedtaget med så bredt et flertal i byrådet.

- Det er et klart signal om, at der er en stærk politisk drivkraft, der vil udvikling i Kerteminde, påpeger han, og han bakkes op af viceborgmester, Hans Luunbjerg (V):

- Vi har et meget stort behov for attraktive arealer i Kerteminde, der ligger uudnyttet hen. Der er et stort behov for at udvikle Kerteminde som by og for at binde den gamle købstad sammen med havnen, så byen bliver endnu mere attraktiv for byens borgere, besøgende og erhvervslivet.

2. viceborgmester Klavs Norup Lauridsen mener også, at havneplanen er et symbol på et nyt byråd, der har arbejdstøjet på, og som både udvikler og bevarer på samme tid.

- Udvikler, fordi det skaber indtægter - indtægter, vi ønsker at bruge på vores børn og ældre således, at flest mulige kan leve det gode liv.

- Vi, den konservative gruppe, tror faktisk, at lige netop denne havneplans udtryk og tankegang vil få andre havne - og kystbyer til at se mod Kerteminde, fordi man med denne plan stadig vil finde "den kønneste lille plet på jorden." Ikke bare om få år, når det står færdigt, men også om 20 og 30 år, påpeger han.

Jesper Hempler (SF), formand for natur -, miljø - og teknikudvalget er enig:

- Udvikling er nødvendigt for at skabe en stærkere kommune. Udvikling skaber nødvendige indtægter, så det bliver muligt for os at sikre den fremtidige velfærd i hele Kerteminde Kommune.

Annonce

Hvor skal biblioteket og turistbureauet være?

Havneplanen er en samskrivning af den politiske aftale om udviklingen af Kerteminde Havn, som blev indgået i juni 2018 samt i en Kulturmasterplan, som er blevet udarbejdet af Østfyns Museer.

- Kerteminde er en af landets ældste købstæder, og derfor sætter jeg pris på, at byrådet nu har stemt for en udvikling, der værner om byens kulturarv, siger Sanne Stemann Knudsen (R), som også oprindeligt pressede på for, at der blev udarbejdet en Kulturmasterplan.

De fem, der ikke kunne stemme for havneplanen, erkendte, at der er kommet et bedre samarbejde i byrådet, men det gjorde ikke, at de kunne stemme for planen.

- Enhedslisten vil også gerne samarbejde, men vi siger også nej til denne plan, siger Jutta Lundqvist Nielsen med henvisning til, at der efter byrådsvalget i november 2017 ikke længere var noget flertal for den foreliggende havneplan, og dermed blev den forkastet.

- Der er kommet nogle forbedringer i denne plan, men vi kan stadig ikke stå inde for privatiseringen af ejendommen, og græsarealerne er for små. Der er næppe et sted, hvor man kan slå sig ned med sin madkurv, siger hun.

Samtidigt understreger hun, at Enhedslisten heller ikke kan stemme for en havneplan, hvor det endnu ikke er tænkt ind, hvor biblioteket, turistbureauet og rutebilstationen skal placeres.

Det samme mener Allan Thomsen fra Borgerlisten.

- Jeg synes, at det er forkert, at der ikke er taget stilling til, hvor biblioteket skal være, og hvor busserne skal holde. Og jeg synes, at der er for få grønne og rekreative områder.

Også forværrede parkeringsforhold er én af årsagerne til, at havneplanen ikke får en ja-stemme fra Enhedslisten og Miljøpartiet.

- Som det er her, skal man parkere ude ved Johannes Larsen Museet. Jeg synes, at politikerne selv skulle prøve i en periode at parkere der og gå ind til byen, siger Jutta L. Nielsen.

Det er Knud Skov Ahrnkiel fra Miljøpartiet med på:

- Hvis alle I andre gør det, så bliver der da plads til mig, konkluderer han.

- Jeg synes, at det er ganske forfærdeligt der her, påpeger han.

- Havneplanen lyder poetisk, men man har taget bådopbevaringspladsen og flyttet helt ud i den anden ende af byen, og man flytter busstationen. Det kan vi ikke være med til, siger Terje Pedersen fra Dansk Folkeparti.

Læs borgmesterens tale til byrådet torsdag den 20. december 2018:

Forelæggelse af pkt. 150 Havneudvikling ”Vedtagelse af udviklingsplan for Kerteminde Havn” på byrådsmøde den 20. december 2018.

Der er flere punkter på dagens dagsorden, som jeg har set særligt meget frem til, punkter som kan, hvis de vedtages, er med til at lægge nogle af grundstenene for fremtidens Kerteminde kommune, og dette punkt er et af dem, som handler om udviklingen af havnen i Kerteminde – en udvikling der er nødvendig.

Havneplanen som den foreligger her, er en samskrivning af den politiske aftale fra juni måned samt kulturarvmasterplanen som er udarbejdet af Østfyns Museum.

For det første er havneplanen nødvendigt, fordi vi i Kerteminde har nogle meget store forblæste attraktive arealer, der ligger uudnyttet hen. Der er et stort behov for at udvikle Kerteminde som by og for at binde den gamle købstad sammen med havnen, så byen bliver endnu mere attraktiv for byens borgere, besøgende og erhvervslivet.

For det andet er udvikling nødvendigt for at skabe en stærkere kommune. Udvikling skaber nødvendige indtægter, så det bliver muligt for os at sikre den fremtidige velfærd i hele Kerteminde Kommune. Nye attraktive boliger giver nye borgere, flere skatteindtægter og byens butiks- og erhvervsliv får flere kunder.

Jeg er et par gange blevet spurgt om, hvorfor jeg er overbevist om, at vi vil lykkedes med den havneplan, der nu ligger på bordet. Det første meget klare svar er, at det er fordi, der er en stærk politisk drivkraft, der vil udvikling i Kerteminde. 20 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag den politiske aftale fra i sommers om udvikling af Kerteminde Havn.

20 ud af 25 byrådsmedlemmer er dermed medskaber af det resultat, der nu ligger rundt på bordene, og skulle der være nogle af de sidste 5, som nu har haft tid til at tænke sig om, og som nu fortrudt, så skal I være så velkommen til at være med.

Et andet meget klart svar er, at det lykkedes nu, fordi vi, i snart ét år, i byrådet har haft et stærkt ønske om og fokus på, at arbejde sammen om alt det, vi kan enes om – og ikke det, vi ikke kan enes om. Udvikling kræver mod, vilje og handlekraft – og dét har det hér Byråd.

For det tredje så lykkedes det, fordi det er udvikling med omtanke. Kerteminde er en af landets ældste Købstæder, der især kendt for sine røde tegltage, de gamle byhuse og de hyggelige snævre gader. Byen har en rig kulturarv, som vi er stolte af og som vi skal værne om. Derfor har vi – i et tæt samarbejde med Østfyns Museer og en kulturarvsmasterplan, som vi har anmodet dem om at udarbejde – lavet en helhedsplan for udviklingen af Kerteminde havn, der går i tæt dialog med byens kulturarv og som er i tråd med byens dna.

Og netop dét gør, at det bliver en unik havneudvikling. Det bliver Kertemindes havneudvikling. Det bliver en havneudvikling, der skiller sig positivt ud fra andre havneudviklinger, vi kender. Og netop derfor lykkedes den! Næste skridt er, at udarbejde et udbudsmateriale, der forventes at blive forelagt Byrådet allerede i feburar næste år.
Denne havneudvikling bliver starten på næste kapitel i historien om Kerteminde. En historie om den smukke røde by, der er født af havet og historien om haven ved havet.

Det er en historie, jeg kun kan anbefale byrådet at være med til at skrive – og derfor vil jeg også anbefale Byrådet, at stemme for udviklingsplanen. Jeg overlader herved ordet til Byrådsbehandling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Energi Fyn interesseret i at købe Fjernvarme Fyn: Borgermøde viste massiv modstand mod fjernvarmesalg

Leder For abonnenter

Sparetid i kommunen: Respekt for aflysning af julefrokost i Ældre- og Handicapforvaltningen

RESPEKT FOR AFLYSNINGEN Julen er som bekendt traditionernes tid, men en arbejdsgiverstøttet firmajulefrokost kan aldrig blive en så fast tradition, at den er ubrydelig. Derfor fortjener beslutningen om at droppe årets julefrokost for de 4500 medarbejdere i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning respekt. Herunder medarbejdernes accept af beslutningen. Forvaltningens direktør Gitte Østergaard og Forvaltningsudvalget traf beslutningen, fordi økonomien er dårlig. Forvaltningen har i år brugt for mange penge, og dette overforbrug skal tjenes ind i 2020. Forvaltningsledelsen agerer altså på samme måde, som en ansvarlig ledelse i en privat virksomhed. I den private sektor er der mere julefryns til medarbejderne i år med store overskud, end i år med røde tal på bundlinjen. Anskuer man Ældre- og Handicapforvaltningen som en helt almindelig arbejdsplads, er beslutningen om at aflyse julefrokosten derfor elementær. Men beslutningen har skabt debat, fordi rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K), er så ærgerlig over aflysningen, at han foreslår en centralisering af kommunens penge til personalepleje. Windells begrundelse er, at alle medarbejdere i en kommune bør have samme beløb til fryns. De enkelte afdelinger kan så selv bestemme, om pengene skal bruges til en julefrokost eller en sommerfest eller noget tredje. Rådmandens forslag er velment, og hans argument om, at god personalepleje er med til at fastholde gode medarbejdere, er bestemt validt. Men det modsatte argument, at lokal medbestemmelse også er personalepleje, er lige så vægtigt. Og her skal man huske, at Odense Kommune ikke blot er en stor arbejdsplads med i alt cirka 13.000 ansatte. Det er også en mangeartet arbejdsplads med vidt forskellige kulturer. Beslutningen om, hvordan man bedst fejrer jul med kollegerne, kan man derfor roligt overlade til de enkelte afdelinger. Det er ikke noget, politikerne behøver at blande sig i, hvad borgmester Peter Rahbæk Juel da også fornuftigvis afviser. Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget har i solidaritet - må man gå ud fra - med medarbejderne besluttet også at aflyse deres julefrokost. Det er da en sympatisk beslutning. Men det må være tilladt at tilføje: Alt andet havde også set underligt ud og sendt et blakket signal.

Odense

4500 ansattes julefrokost-tilskud droppes: Tillidsrepræsentant opfordrer medarbejderne til at holde fast i julefrokosten

Annonce