Annonce
Odense

Efter konkurs og betinget dom: Rådmand Søren Windell risikerer at blive smidt ud af bestyrelse

Kan Søren Windell (K) fortsætte som bestyrelsesmedlem hos Nordatlantisk Hus med konkurser og en betinget fængselsstraf i bagagen? Det er der nu rejst tvivl om. Arkivfoto: Frederik Steen Nordhagen
Venstres formand for Nordatlantisk Hus, Claus Houden, sår tvivl om, hvorvidt den konservative ældre- og handicaprådmand Søren Windell efter konkurser og en betinget dom kan beholde sin bestyrelsespost i fonden bag Nordatlantisk Hus.

Odense: Konkurser og en betinget fængselsstraf og bøde i forbindelse med en personlig konkurs i 2008 kan nu risikere at koste den konservative rådmand Søren Windell pladsen i bestyrelsen hos Nordatlantisk Hus.

Sagen blev drøftet på et bestyrelsesmøde torsdag, og Claus Houden - der er gruppeformand for Venstre i Odense Byråd - har som bestyrelsesformand i Nordatlantisk Hus bedt Odense Kommunes jurister om at vurdere, hvorvidt Windell kan fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Både Søren Windell og Claus Houden er del af de den nordatlantiske bestyrelse i kraft af deres plads i Odense Byråd.


Lige nu har vi i bestyrelsen besluttet, at jeg ikke har nogen kommentarer til det.

Claus Houden (V), bestyrelsesformand for Nordatlantisk Hus


Ifølge vedtægterne for Nordatlantisk Hus, der er en erhvervsdrivende fond, skal et bestyrelsesmedlem træde ud, "såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs", ligesom et medlem skal forlade bestyrelsen, hvis vedkommende "gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem".

Som TV 2/Fyn den seneste tid har kortlagt, har Søren Windell optaget ulovligt anpartslån, han har betalt moms for sent og haft rod i regnskaberne i sit private selskab, Soeren Group ApS, der gik konkurs 21. januar i år. Desuden fik han i 2008 en betinget fængselsstraf og en bøde i forbindelse med en personlig konkurs.

Annonce

Kommunens vurdering

Men det er ikke Borgmesterforvaltningens umiddelbare juridiske vurdering, at Søren Windell af den grund bør forlade sin stol i bestyrelsen hos Nordatlantisk Hus.

- Ud fra en ordlydsfortolkning af pkt. 4.6 (i vedtægterne hos Nordatlantisk Hus, red.) synes der at være et krav om samtidighed mellem kravet om udtræden på den ene side og idømmelse af straf eller undergivelse af konkurs på den anden side, lyder det blandt andet i det skriftlige svar, der er sendt til hele Odense Byråd.

Nordatlantisk Hus og vedtægterne

  • Nordatlantisk Hus er en selvejende fond og åbnede i november 2013 på Byens Ø på Odense Havn. Det er et kulturelt samlingssted for mennesker med tilknytning til og interesse for de nordatlantiske lande Grønland, Færøerne, Island og Danmark.
  • Fonden har egen bestyrelse og to punkter i vedtægterne fremhæves i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt Søren Windell (K) med konkurser og en betinget dom fortsat kan være bestyrelsesmedlem:
  • "4.6 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs" og "4.7 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen."
  • Venstres gruppeformand Claus Houden og Søren Windell er begge udpeget til bestyrelsen i Nordatlantisk Hus i forbindelse med deres byrådsarbejde - og Windell igennem sin plads i bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense. 
  • Hverken Houden eller Windell får penge for bestyrelsesposterne.

Borgmesterforvaltningen fremhæver, at Søren Windells betingede straf er tilbage fra 2008, og at der - hvis tidligere straffe skal have indflydelse - kunne forventes et krav om at lægge en ren straffeattest frem, når bestyrelsen får nye medlemmer:

- Jura (afdelingen i Borgmesterforvaltningen, red.) er ikke bekendt med, at en sådan praksis har været gældende i forbindelse med indtræden i bestyrelsen.

Samtidig påpeger forvaltningen i deres vurdering, at Søren Windell i januar ikke er gået personlig konkurs, men at det er et af hans selskaber, der er - den personlige konkurs ligger også tilbage i 2008.

Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger blev der ikke på torsdagens møde i bestyrelsen hos Nordatlantisk Hus truffet nogen endelig beslutning om Søren Windells fremtid.

Og Odense Kommune understreger også i deres skriftlige svar, at "det under alle omstændigheder alene er fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen, red.), der kan afsætte et bestyrelsesmedlem":

- Hvis den øvrige bestyrelse måtte nå frem til, at Søren Windell ikke opfylder betingelserne for at sidde i fondens bestyrelse, og Søren Windell ikke selv ønsker at udtræde, må bestyrelsen rette henvendelse til fondsmyndigheden med anmodning om, at Søren Windell afsættes.

Annonce

Ingen kommentarer

Søren Windell ønsker ikke selv at kommentere situationen, og heller ikke Claus Houden vil på nuværende tidspunkt lade sig interviewe.

- Lige nu har vi i bestyrelsen besluttet, at jeg ikke har nogen kommentarer til det, og det følger jeg selvfølgelig loyalt, siger han.

Venstres rådmand Christoffer Lilleholt vil heller ikke gå ind i sagen.

- Jeg er sikker på, vi har valgt dygtige bestyrelsesmedlemmer, der løser sagen på en god og ordentlig måde, siger han.

Hverken Venstres rådmand Christoffer Lilleholt eller gruppeformand Claus Houden - der er bestyrelsesformand i Nordatlantisk Hus - ønsker at lade sig interviewe i sagen om Søren Windells (K) bestyrelsespost. Arkivfoto: Vibeke Volder

Hos Det Konservative Folkeparti ser gruppeformand Tommy Hummelmose ingen grund til, at Søren Windell skal trække sig fra bestyrelsesposten i Nordatlantisk Hus. Og slet ikke efter Borgmesterforvaltningens juridiske vurdering.

- Søren Windell har været åben om de ting, der er sket, og at han har gjort noget, han har taget sin straf for. Og så skal man have lov til at komme videre, mener Hummelmose.

Annonce

Et grundlæggende princip

Men der står jo i vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmer i Nordatlantisk Hus skal udtræde, hvis de er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs. Det er vel rimeligt nok, at Claus Houden som formand så tager initiativ til at få undersøgt Windells situation?

- Bestemt. Det er han i sin gode ret til. Men det er alvorligt, hvis Venstre ikke står på mål for det grundlæggende retsprincip om, at man skal have mulighed for at komme videre, når man har udstået sin straf.

Er den her sag et udtryk for, at der er problemer med samarbejdet i byrådets borgerlige blok?

- Vi har et fremragende samarbejde. Men jeg synes, Claus Houden skylder en forklaring på, hvad han egentlig mener om retsprincipperne, siger Tommy Hummelmose.

Men heller ikke den del ønsker Claus Houden at svare på.

Ved en betinget fængselsstraf går der tre år, før man igen er valgbar og kan vælges til et byråd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kerteminde For abonnenter

Ejer af sportsbar peger på problemer ved nye restriktioner - vil ikke være en sur kælling: - Jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet

Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Annonce