Annonce
Fyn

Efter dom: Advokat for fastspændt mand vil politianmelde Region Syddanmark

Højesteret har afgjort, at en nu 32-årig mand skal have 250.000 kroner i godtgørelse fra Region Syddanmark, fordi han var fastspændt til en seng på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart i ni måneder, hvor han kunne have været underlagt andre foranstaltninger, hvis han havde fået plads på Sikringsafdelingen i Slagelse. Arkivfoto: Vibeke Volder.
Højesteret har dømt Region Syddanmark til at betale en kvart million kroner til en mand fra Odense som godtgørelse for måneders tvangsfiksering. Men sagen skal efterforskes, og de ansvarlige skal strafforfølges, mener mandens advokat.

Middelfart/Odense: Det var en historisk dom, som Højesteret offentliggjorde onsdag middag. I 10 måneder var en mand fra Odense spændt fast til sin seng på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart.

Det var efter Højesterets opfattelse tvangsfiksering i langt videre omfang, end manden ville være blevet udsat for, hvis han var blevet overført til Sikringsafdelingen i Slagelse. Her blev der først plads til ham i oktober 2015.

Højesteret afgjorde, at ni af de 10 måneders tvangsfiksering var en overtrædelse af artikel tre i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som forbyder tortur, umenneskelig eller vanærende behandling og straf, og retten dømte Region Syddanmark til at betale 250.000 kroner i godtgørelse til manden, som i dag er 32 år.

Annonce

Uddrag fra dommen

Manden blev tvangsfikseret 22. december 2014, efter han havde overfaldet en ansat på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart. Tvangsfikseringen blev først ophævet 10 måneder senere, 26. oktober 2015.

Det var ikke den første fastspænding af manden, som blev indlagt på den retspsykiatriske afdeling i Middelfart i oktober 2013. Herefter var han ad tre omgange fikseret i samlet cirka seks måneder på grund af "uforudsigelige voldshandlinger". Efter mandens overfald på en ansat i december 2014 blev der udstedt et farlighedsdekret på ham, og derefter afventede afdelingen i Middelfart, at den særlige sikringsafdeling i Slagelse fik plads til manden.

Overordnet er Højesteret enig i, at manden udgjorde en "nærliggende fare for andres liv, førlighed og sikkerhed", og for at imødegå den fare havde personalet i Middelfart ikke andre muligheder end at spænde ham fast. Det var altså i overensstemmelse med psykiatriloven, at han var tvangsfikseret, fastslår Højesteret.

Men hvis manden var blevet overført til Sikringsafdelingen i Slagelse, ville han efter Højesterets opfattelse være blevet udsat for et supplement eller alternativ til den sengeliggende tvangsfiksering; retten mener med andre ord, at manden i Middelfart blev udsat for tvangsfiksering i "væsentligt videre omfang", end hvis han havde fået en plads på Sikringsafdelingen i Slagelse i januar 2015.

Derfor finder Højesteret, at artikel tre i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - som fastslår, at "ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf" - er blevet overtrådt.

Manden har klaget over bæltefikseringen to gange. Da den første klagesag er afgjort og ikke anket, har Højesteret kun forholdt sig til tvangsfikseringen af manden i de ni måneder, der gik fra hans anden klage, 19. januar 2015, til han blev overført til Sikringsafdelingen i Slagelse 26. oktober samme år.

Så stor en erstatning er ikke tidligere blevet givet i danske sager om tvangsfiksering, og mandens advokat, Claus Bonnez, er "som udgangspunkt" tilfreds med Højesterets afgørelse:

- Hvor stor erstatningen skal være i de her sager, må tiden vise. Erstatningerne skal være store nok til at følge med Menneskerettighedsdomstolens praksis, og det er den her muligvis. Men da der ikke findes nogen sager med så lang fiksering, kan vi ikke umiddelbart vurdere, om den er stor nok, siger Claus Bonnez.

Der skal efterforskes og strafforfølges

Han er dog utilfreds med, at sagen ikke har ført til, at personer med ansvar for tvangsfikseringen er blevet retsforfulgt.

- Højesteret har gjort, hvad Højesteret kan gøre, nemlig at give en erstatning. Den siger, at der er sket en krænkelse af artikel tre, og giver en historisk stor erstatning. Men Menneskerettighedsdomstolen siger, at når der er formodning om, at artikel tre er krænket, skal man efterforske og forsøge at strafforfølge dem, der er ansvarlige. For ellers får man "impunity" (straffrihed, red.), hvor man kan slippe ustraffet af sted med at krænke artikel tre - og det må man ikke, siger Claus Bonnez.

- Derfor vil vi indgive en politianmeldelse mod Region Syddanmark. Og hvis ingen bliver strafforfulgt, vil sagen ryge til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er en alvorlig sag, at hele efterforskningsdelen ikke er sket i denne sag, siger han.

- Artikel tre er så alvorlig, fordi medlemsstaterne skal lære, at vi vil ikke have den slags overgreb i Europa. Det er ekstra alvorligt, hvis det er en myndighed, der krænker artikel tre, understreger Claus Bonnez.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Ikke til salg: Olav de Linde-direktør afviser grundejerforenings købstilbud af omstridt areal ved Åløkkeskoven

Dødsfald

Johannes Møllehave er død

Annonce