Annonce
Læserbrev

E20. Trafikstøj dræber fortsat

Læserbrev: Miljøministeriet oplyser, at trafikstøj giver sagesløse nedsat livskvalitet i form af hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og diabetes samt skønnet 800-2200 hospitalsindlæggelser på landsplan om året. Vejstøj vurderes endvidere som årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom – altså mere end antallet af trafikdræbte i Danmark. WHO's retningslinjer for vejstøj anbefaler en grænse på 53dB, mens Danmarks grænse for sundhedsskadelig støj er 58dB. Langs E20 syd om Odense er trafikstøjen typisk på 65-70dB.

Støjgruppen Odense har derfor også bedt den nye transportminister om støjdæmpning ved en hastighedsnedsættelse til 80 km/t på E20 syd om Odense, indtil udvidelsen til 3 spor med den tilhørende støjafskærmning er gennemført. Støjgruppen måtte nemlig med den tidligere ministers afslag på samme anmodning desværre konstatere, at selv om man i ministeriet er helt klar over støjens alvorlige sundhedsskadelige virkninger, var der dengang ikke politisk vilje til en hastighedsnedsættelse. Man prioriterede altså helt bevidst mobilitet på bekostning af borgernes helbred.

Støjgruppen Odense håber, at den fornyede henvendelse møder en mere human holdning hos den nye transportminister/regering, der nu vil imødekomme ønsket om hastighedsnedsættelse af hensyn til borgernes helbred.

Som en del af udbygningen af motorvejen syd om Odense er der planlagt etableret støjskærme langs flere delstrækninger, og udvidelsen var påtænkt begyndt i 2021 med afslutning i 2027 i den infrastrukturplan, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti vedtog.

De 10.000 borgere langs motorvejen E20 syd om Odense kan altså desværre påregne i fortsat otte år at skulle leve i dette helbredsskadelige støjhelvede, hvor folk invalideres og dør. Støjgruppen har derfor også bedt den nye transportminister om, at den planlagte støjafskærmning bygges nu og ikke afventer motorvejens forhåbentlige udvidelse fra 2021.

Det er grotesk, at der ved etablering af motorveje tages mere hensyn til frøer, fugle og andre dyr med milliondyre faunapassager mv. – end til de borgere, der i årevis bliver skadet og dør af trafikstøjen.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Byggeri til 400 mio. kroner: Odenses borgmester glæder sig over ny kæmpemæssig investering i Odense

Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Erhverv

Plads til 1000 ansatte: Pensionsselskab investerer 381 millioner kroner i kæmpestort kontorbyggeri ved SDU

Annonce