Annonce
Debat

Dystre fremtidsudsigter for økologien. Hvor bliver alle insekterne af?

Kaj Sand-Jensen
Annonce

En storstilet undersøgelse i tyske naturområder viser tæt på 80 procent tilbagegang af flyvende insekter i de sidste 27 år. Da insekterne er livsvigtige bestøvere af både vilde og dyrkede planter og samtidig tjener som føde for fuglene, tegner resultaterne et dystert billede af den økologiske sundhedstilstand i det åbne land.

Mange bilister har sikkert bemærket, at deres bilforruder nu om dage yderst sjældent skal renses for insekter selv efter en lang tur gennem sommerlandet fra Skagen til Gedser. Det var helt anderledes for 30-40 år siden, hvor man flere gange undervejs måtte ind på en tankstation for at fjerne de udsmattede insektkroppe. Indtrykket af et dramatisk fald i mængden af flyvende insekter fik yderligere næring i denne sommer af en redaktionel kommentar i tidsskriftet Science, der berettede om en 80 procents tilbagegang i mængden af flyvende insekter i et stort antal tyskenaturområder, der alle ligger i det dyrkede landskab. Kommentaren udløste stor omtale og diskussion i medierne.

Man har længe vist, at artsrigdommen af sommerfugle, vilde bier, humlebier og svirrefluer er gået dramatisk tilbage i de intensivt dyrkede områder af Europa og USA. Mange arter er endog uddøde lokalt og nationalt. Imidlertid har vi savnet tal for udviklingen i den samlede insektmængde, som den tyske undersøgelse angiveligt kunne levere. Nu er den så endelig udkommet den 18. oktober i det ansete tidsskrift PloS ONE. Resultaterne er både så omfattende, troværdige og så alarmerende, at de fortjener omtale og opfølgning.

De tyske entomologer har målt vægten af insekter fanget på standardmåde i giftfælder (såkaldte Malaisefælder), som i de sidste 27 år har været opstillet i 63 naturområder, næsten alle beliggende tæt på dyrkede marker. Resultaterne viser en gennemsnitlig tilbagegang i insektmængden over de 27 år på 76 procent for hele vækstsæsonen, og på 82 procent for højsommeren. Altså - idag fanger man blot en femtedel af den insektmængde, man fangede for 27 år siden.

Tilbagegangen er sket i alle naturområderne uanset typen. Og da tilbagegangen er sket inde i selve naturområderne, kan man antage, at den har været endnu større ude på markerne. Hvad er så forklaringen på den voldsomme tilbagegang?

Klima, arealanvendelse og naturtyper har ændret sig meget lidt over periodens 27 år og kan ifølge undersøgelsen ikke forklare tilbagegangen. Forfatterne foreslår, at det stadigt mere intensive landbrug kan være forklaringen på tilbagegangen, og de fremhæver øget anvendelse af pesticider, øget gødskning og fjernelse af udyrkede bræmmer og hegn, som de mest sandsynlige årsager.

Nye amerikanske undersøgelser har netop dokumenteret store bestandsnedgange for monark-sommerfuglen på grund af pesticider, og danske studier viser tilsvarende stor og hyppig dødelighed af smådyr i vandløbene på grund af udledning af pesticider. Da 80 procent af planterne bestøves af insekter, og 60 procent af fuglene lever af insekter, er der virkeligt behov for øget fokus og politisk opfølgning på den biologiske nedtur, som tyskerne dokumenterer, da den kan forventes at føre til yderligere forarmning af plantelivet og fuglelivet. Voldsom tilbagegang af planterne og fuglene i det intensivt dyrkede åbne land er allerede veldokumenteret fra mange europæiske lande, inklusive Danmark. Selv om det er bekvemt at slippe for at rense bilruderne, så kan de flyvende insekters tilbagegang altså være et alarmerende tegn på sterilisering af hele landskabet.

Annonce
Fyn

Pas på: Glat på udsatte steder

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Sælger papkasser og folie for 453 millioner kroner og vil være endnu større : Vi skal købe et par virksomheder i år

OB

OB-træner klar til hundeslagsmålet

Odense

Rådmand kræver skærpet nedlukning af Vollsmose: Luk daginstitutioner, fritidsaktiviteter og moskeer

Annonce