Annonce
Kerteminde For abonnenter

Dugfriske tal: Se ugens regnskaber fra Kertemindes virksomheder

Overskuddet stiger flere gange: Kahlenberg & Christiansen A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårKahlenberg & Christiansen A/S, der er en virksomhed i Kerteminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5527 til 375.224 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 44.503 kroner i det foregående regnskabsår til 382.269 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 242.528 til 850.176. Firmaet ledes af direktør Thomas Zeuthen Kahlenberg. I første omgang er det C C KERTEMINDE HOLDING ApS,TAK Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Christian Christiansen,Thomas Zeuthen Kahlenberg, der er de dominerende ejere. Kahlenberg & Christiansen A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive og udvikle handelsvirksomhed nationalt som internationalt samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Djernes & Andreasen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Djernes & Andreasen ApS, der er en virksomhed i Rynkeby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 94,0 millioner til 139,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -162.167 kroner til -150.430 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rynkeby-virksomheden fra 501,1 millioner til 639 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Knud Andreasen og Brian Djernes. I første omgang er det BRIAN DJERNES HOLDING ApS,DE 4 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Andreasen,Brian Djernes, der er de dominerende ejere. Djernes & Andreasen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier/anparter, formueadministration og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Fyns Bolig ApS i RevningeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fyns Bolig ApS, der er et firma i Revninge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 123.097 til 45.601 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 123.097 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 255.499 kroner til 349.484 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 35.448 kroner efter skat, faldt formuen i Fyns Bolig ApS fra 314.076 til 294.224 kroner . Firmaet ledes af direktør Bent Holger Jensen. Virksomhedens reelle ejere er John Blåsvær Jensen. Fyns Bolig ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med boligudlejning, køb og salg, samt renovering af huse, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Villie ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Rynkeby-virksomheden Villie ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -390.528 til -8961 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -33.158 kroner året før til 82.095 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -144.865 til -153.820 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Michael Stig Vilhelmsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Michael Stig Vilhelmsen. Villie ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af maskiner til brug for murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Murermester Vilhelmsen ApS fik større overskud end året førMurermester Vilhelmsen ApS, der er en virksomhed i Rynkeby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 32.387 til 37.317 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 377.387 kroner i det foregående regnskab til 359.364. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rynkeby-virksomheden fra 196.028 til 224.565. Virksomheden ledes af direktør Lars Michael Stig Vilhelmsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Michael Stig Vilhelmsen. Murermester Vilhelmsen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murermestervirksomhed og dermed beslægtet håndværksarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hydac A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hydac A/S, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,5 millioner til 8,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 51 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 44 ansatte - en nedgang på 13,73 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 36,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 35,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 88,1 millioner til 94,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Laurvig Haugaard. I første omgang er det Inthol Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Alexander Conrad Dieter,Johannes Ralf Mathias Franz Dieter, der er de dominerende ejere. Hydac A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder udvikling og fremstilling samt salg af mekaniske, hydrauliske, pneumatiske og elektriske/ elektroniske industrikomponenter samt i øvrigt systemer og produkter til brug i den industrielle procesKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Havstokken Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Havstokken Invest ApS, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 15,9 millioner til 35,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 130,8 millioner til 160,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Knud Andreasen. Virksomhedens reelle ejere er Knud Andreasen. Havstokken Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kerteminde-virksomheden Fonden Kerteminde ErhvervFonden Kerteminde Erhverv, der er en virksomhed i Kerteminde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 56.056 til 51.303 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 440.570 til 476.770. Fonden Kerteminde Erhverv har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Virksomhedens formål er skrevet således: Fonden har til formål efter almennyttige principper at drive erhvervsfremmende aktiviteter med alle dertil knyttede opgaver, herunder at servicere erhvervslivet i lokalområdet, servicere turister og markedsføre Kerteminde, samt drive anden erhvervs- og turistrelateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: C. C. Design A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i C. C. Design A/S, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 237.376 til 770.241 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 4,6 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Christian Christiansen. I første omgang er det C C KERTEMINDE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Christian Christiansen, der er den dominerende ejer. C. C. Design A/S hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at producere og handle med flydebroer samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hipstory ApS i Munkebo går fra overskud til underskudOverskuddet i Munkebo-virksomheden Hipstory ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 161.730 til -823.627 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,1 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon William Bukdahl Brask. I første omgang er det Simon von And Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon William Bukdahl Brask, der er den dominerende ejer. Hipstory ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af brugskunst, møbler og efter ledelsens skøn tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Munkebo-virksomheden Bregnør Byg ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bregnør Byg ApS, der er en virksomhed i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6000 til 4188 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra 580.000 til 583.532. Virksomheden ledes af direktør Jonny Inger Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jonny Inger Hansen,Henrik Bach Hansen. Bregnør Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrerforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tårup Auto Og Mcreparation ApS i Tårup går fra overskud til underskudOverskuddet i Tårup-virksomheden Tårup Auto Og Mcreparation ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 28.474 til -57.032 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 151.055 kroner i det foregående regnskabsår til 231.737 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2257 til -54.775 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Andersen. Tårup Auto Og Mcreparation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Uffe Rasmussens Familiefond i Kerteminde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Uffe Rasmussens Familiefond, der er et firma i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 298.266 til -11.514 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 298.266 kroner. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -10.235 kroner året før til 7077 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner . Uffe Rasmussens Familiefond hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at erhverve aktier i RYNKEBY MASKINFABRIK A/S, fortrinsvis de stifteren tilhørende aktier, og derigennem medvirke til sikring af udbygning og konsolidering af nævnte selskabs erhvervsmæssige aktiviteter. Når fonden har erhvervet og betalt de stifteren tilhørende aktier i RYNKEBY MASKINFABRIK A/S, har den endvidere til formål af indtægterne at støtte stifterens efterkommere, herunder adoptivbørn og plejebørn, og hvis bestyrelsen finder det passende deres ægtefæller, fortrinsvis Bent Rasmussen og dennes efterkommere samt tillige efter bestyrelsens bestemmelse andre stifteren eller den nævnte virksomhed nærtstående personer Støtte kan ske ved udlån af fondens midler rentefrit eller til den rente bestyrelsen fastsætter og iøvrigt på de betingelser bestyrelsen bestemmerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: A. W. Smede ApS fik større overskud end året førA. W. Smede ApS, der er en virksomhed i Munkebo, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.000 til 145.552 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 904.778. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra -77.000 til 36.275. Virksomheden ledes af direktør Arne Reinholdt Veber Jeppesen. Virksomhedens reelle ejere er Arne Reinholdt Veber Jeppesen. A. W. Smede ApS hører hjemme i branchen "Blandet drift". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Eventbilletten ApS i Munkebo går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Eventbilletten ApS, der er et firma i Munkebo. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 37.397 til -549 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 39.173 i det foregående regnskabsår til 2392 - et fald på -94 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 209.648 til 209.099 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jannick Helskov Visling og Daniel Berg. I første omgang er det BERG IT HOLDING ApS,VISLING HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannick Helskov Visling,Daniel Berg, der er de dominerende ejere. Eventbilletten ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive virksomhed inden for Software udvikling og drift herafKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Forever Power ApS i Munkebo gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Forever Power ApS i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -49.055 til 15.485 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3387 kroner året før til 18.287 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-firmaet fra 36.867 til 48.463. Virksomheden ledes af direktør Lene Stovgaard. I første omgang er det Stovgaard Holding ApS,Lindskov Holding Munkebo ApS, der står som ejere. I sidste ende er det René Lindskov,Lene Stovgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Forever Power ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af kosttilskud og hudpleje produkter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Clenflex A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Munkebo-virksomheden Clenflex A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -225.400 til -1,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 308.460 kroner året før til -320.393 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Clenflex A/S sidste år fra -185.400 til 2,7 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Preben Immerkjær og Jan Mathorne. I første omgang er det Niels Preben Immerkjær,OLE CHRISTENSEN HOLDING ApS,ANDERLEDES ApS,Lama Holding 2021 ApS,OPT Aps, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Preben Immerkjær,Jan Mathorne, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Clenflex A/S anbragt i branchen "Bortskaffelse af affald med energiproduktion". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og handle med pyrolysereaktorerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Holmens Montage ApS i Mesinge går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holmens Montage ApS, der er et firma i Mesinge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 421.152 til -31.225 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 905.266 i det foregående regnskabsår til 441.223 - et fald på -51 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 367.036 til 18.103 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennard Hedelund Jensen. I første omgang er det LC Holding Mesinge ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennard Hedelund Jensen, der er den dominerende ejer. Holmens Montage ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er montage og tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: By Hedelund ApS i Mesinge får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mesinge-virksomheden By Hedelund ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-19/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -20.980 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -3120 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christina Hedelund Jensen. I første omgang er det LC Holding Mesinge ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennard Hedelund Jensen, der er den dominerende ejer. By Hedelund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive frisør samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Twelve Roots ApS i Marslev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Marslev-virksomheden Twelve Roots ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-02-26/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -128.181 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 12.964 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Bottke-Daugaard og Marianne Tang Vork Bottke-Daugaard. I første omgang er det Twelve Roots Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Bottke-Daugaard,Marianne Tang Vork Bottke-Daugaard, der er de dominerende ejere. Twelve Roots ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er forhandling af beklædning, herunder tøj, sko og tilbehør, og hermed be-slægtet virksomhed
Tallene går op: Conradsen Biler A/S fik større overskud end året førConradsen Biler A/S, der er en virksomhed i Kerteminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.000 til 56.497 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Conradsen Biler A/S var ligesom året før på 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Bredahl Conradsen. I første omgang er det A. Conradsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Bredahl Conradsen, der er den dominerende ejer. Conradsen Biler A/S hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive mekanikervirksomhed, herunder køb og salg af biler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: M. Lange Odense ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i M. Lange Odense ApS, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 30,4 millioner til 33,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Nikolaj Lange. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Nikolaj Lange. M. Lange Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, samt hvad direktionen finder foreneligt hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bilsyn Marslev ApS i Marslev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Bilsyn Marslev ApS, der er et firma i Marslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 214.341 til -160.684 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 214.341 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 853.510 kroner i det foregående regnskab til 547.919 - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 94.710 til -32.674 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Haris Osmancevic. Virksomhedens reelle ejere er Haris Osmancevic. Bilsyn Marslev ApS hører hjemme i branchen "Teknisk afprøvning og kontrol". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at lyne bilerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Drigstrup-virksomheden Klokkers Tømrerforretning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Klokkers Tømrerforretning ApS, der er en virksomhed i Drigstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 348.244 til 213.363 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Drigstrup-virksomheden fra 310.694 til 409.949. Virksomheden ledes af direktør John Klokker. I første omgang er det John Klokker Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Klokker, der er den dominerende ejer. Klokkers Tømrerforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Longshuse ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Longshuse ApS, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 307.981 til 651.399 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 154.206 kroner i det foregående regnskab til 124.312. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 680.155 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Enslev. Virksomhedens reelle ejere er John Enslev. Longshuse ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opkøb og drift af udlejningsejendomme samt formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LangeskovKN Management ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 241.655 til 54.300 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 244.519 kroner til 287.977 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 202.055 til 244.277. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Vitved Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Vitved Jørgensen og Natasha Heine Rasmussen. KN Management ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg gennem webshop samt salg af konsulentydelser indenfor detailhandel og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Kerteminde tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i INP Group ApS, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 254.012 til 890.345 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 551.271 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 4,7 millioner til 5,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sandra Maria Segnitz. Virksomhedens reelle ejere er Simon Segnitz Brøndum, Sandra Maria Segnitz, Karina Louisa Segnitz Due og Peter Due. INP Group ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Global A ApSKerteminde-virksomheden Global A ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9000 til -8405 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -5000 kroner til -4120 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -145.000 til -153.322 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Jesper Schmitz. Virksomhedens reelle ejere er Peter Jesper Schmitz. I Erhvervsstyrelsens register er Global A ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere kapitalinteresserKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Solution Service ApSLangeskov-virksomheden Solution Service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -37.006 til -251.050 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 385.513 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,7 millioner i det foregående regnskabsår til 553.972 - et fald på -68 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 67.198 til -127.564 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Jerzy Bulinski. I første omgang er det Ambia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Jerzy Bulinski, der er den dominerende ejer. Solution Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er serviceydelser i forbindelse med planteavl samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Langeskov går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Langeskov-virksomheden We are Kids ApS . Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 117.288 til -51.307 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 117.288 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -47.334 kroner til -49.902 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 200.516 til 160.484 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Jerzy Bulinski. Virksomhedens reelle ejere er Michael Jerzy Bulinski. I Erhvervsstyrelsens register er We are Kids ApS anbragt i branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er almindelig rengøring i bygninger samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Fyns Generator Udlejning ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Munkebo-virksomheden Fyns Generator Udlejning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -262.000 til -58.402 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 317.000 kroner til 419.646 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -61.000 til -107.420 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ori Stefan Maestro. I første omgang er det Ori Maestro Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ori Stefan Maestro, der er den dominerende ejer. Fyns Generator Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved udlejning af generatorer m.m. og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kerteminde-virksomheden Holm Begravelser A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Holm Begravelser A/S, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 819.574 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,7 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 636.817 kroner efter skat, faldt formuen i Holm Begravelser A/S fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Andersen. I første omgang er det M. K. A. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mette Andersen, der er den dominerende ejer. Holm Begravelser A/S hører hjemme i branchen "Bedemænd og begravelsesvæsen". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive begravelsesforretning og anden dermed forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Marslev Ejendomsinvest ApS i Marslev går fra overskud til underskudOverskuddet i Marslev-virksomheden Marslev Ejendomsinvest ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 174.179 til -429.416 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 174.179 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 648.274 - et fald på -52 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ann Kølle Miari. I første omgang er det Miari Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ann Kølle Miari, der er den dominerende ejer. Marslev Ejendomsinvest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Autohuset Fyn ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårAutohuset Fyn ApS, der er en virksomhed i Marslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 90.393 til 293.750 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,7 millioner kroner til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Marslev-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Ann Kølle Miari. I første omgang er det Miari Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ann Kølle Miari, der er den dominerende ejer. Autohuset Fyn ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoværksted, herunder reparation, salg og serviceKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i RevningeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i AT Diving ApS , der er et firma i Revninge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 171.014 til 30.560 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 609.635 kroner i det foregående regnskab til 547.193. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 22.976 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i AT Diving ApS fra 170.966 til 113.942 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Henrik Trolle Poulsen. I første omgang er det Anders Trolle Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Henrik Trolle Poulsen, der er den dominerende ejer. AT Diving ApS hører hjemme i branchen "Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsdykkerservice og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Majgaard Branding A/S i KertemindeMajgaard Branding A/S, der er en virksomhed i Kerteminde, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 397.455 til 159.130 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 355.439 kroner i det foregående regnskab til 332.818. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Majgaard Branding A/S var ligesom året før på 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Majgaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Majgaard Nielsen. Majgaard Branding A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed, og at foretage investering i andre selskaber og fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SalbyIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i LINDGREN INTERIØR & DESIGN ApS, der er et firma i Salby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 41.415 til 16.812 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 85.000 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 41.458 i det foregående regnskabsår til 17.186 - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Salby-virksomheden fra 47.813 til 60.926. Firmaet ledes af direktør Mona Lysemose Lindgren. Virksomhedens reelle ejere er Mona Lysemose Lindgren. LINDGREN INTERIØR & DESIGN ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er formueadministration
Tallene går op: Byggevirksomhed i Marslev fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i ASGER LINDENSKOV ApS, der er en virksomhed i Marslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 262.762 til 384.332 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 516.761 kroner til 635.995 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Marslev-virksomheden fra 568.555 til 867.733. Virksomheden ledes af direktør Asger Lindenskov. Virksomhedens reelle ejere er Asger Lindenskov. ASGER LINDENSKOV ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og anlægsgartnerforretning og investering samt dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Mate Copenhagen ApS i Munkebo får underskudDet seneste år er endt med underskud i Munkebo-virksomheden Mate Copenhagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3800 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -3800 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nanette Lindegaard Weisdal. I første omgang er det FemFem ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nanette Lindegaard Weisdal, der er den dominerende ejer. Mate Copenhagen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: virksomhedens formål er at sælge produkter og services relateret til fødderKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Marslev er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NYHOLMGAARD Trade ApS i Marslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -81.721 til 35.130 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -81.399 kroner året før til 35.227 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Marslev-firmaet fra -180.461 til -145.332. Virksomheden ledes af direktør Jan Nyholmgaard. Virksomhedens reelle ejere er Jan Nyholmgaard. I Erhvervsstyrelsens register er NYHOLMGAARD Trade ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MarslevORIGO Agro ApS, der er en virksomhed i Marslev, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,3 millioner til 585.911 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 14 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 11,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,0 millioner - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Marslev-virksomheden fra 10,1 millioner til 10,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lasse Mønster Hansen. I første omgang er det AGRIFORCE HOLDING ApS og Nesdunk Agro Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lasse Mønster Hansen og Per Knudsen, der er de dominerende ejere. ORIGO Agro ApS hører hjemme i branchen "Avl af smågrise". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom, herunder investering i landbrug og drift herafKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Birketvedgaard ApS i Marslev ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Marslev-virksomheden Birketvedgaard ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,4 millioner til -3,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3,9 millioner kroner året før til -751.039 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,9 millioner til 6,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lasse Mønster Hansen. I første omgang er det Lasse Mønster Hansen og AGRIFORCE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lasse Mønster Hansen, der er den dominerende ejer. Birketvedgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af smågrise". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom herunder investering i landbrug og drift herafKlik her for at se regnskabet.
Her får du et overblik over ugens offentliggjorte regnskaber fra Kerteminde Kommunes virksomheder.
Annonce
Odense For abonnenter

Lastbil slingrede så meget på Fynske Motorvej, at bilister satte katastrofeblink på: Chauffør havde tårnhøj promille og tæt på dødelig dosis

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

Annonce
Annonce
Annonce
Odense For abonnenter

Sur smiley og stor bøde til burgerrestaurant: Fandt indtørrede madrester, fedtede belægninger og "en større mængde bananfluer"

Kerteminde For abonnenter

Forladt rådhus får pludselig ny ejer: Sælgeren rejser skarp kritik af kommunen, der står uforstående tilbage

Assens

Tre ikoniske kæmpetrolde har kurs mod Fyn: - Der er mange, der rejser rundt for at se dem

Middelfart

Midlertidige barakker endte med at blive brugt i 30 år: Friskoleelever tog hul på skoleåret i ny og længeventet milliondyr bygning

Dalls analyse: Fem grunde til, at De Radikale vil vælte regeringen

Nordfyn

Mette solgte gården og sendte en ansøgning afsted - Under et døgn senere ringede telefonen med et tilbud: - Det er absolut et job, der giver mening

17-årige Astrid er datter af kendt håndboldfar: Nu har hun selv gjort sig bemærket, da hun smadrede boldene i mål ved ungdoms-OL

Cykelsportens VM-trikot er et symbol på, at Servicepos altid vil være bedst: Nu er virksomheden tæt på 100 millioner kroner værd

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Lars forlader kommunens største by, og han er ikke den eneste - snart bliver byen overhalet indenom på indbyggertal:  - Der er bare ingen fremtid her

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Faaborg-Midtfyn

Indbrudstyve forsvandt med et noget usædvanligt udbytte: - De har haft et køretøj med

Odense For abonnenter

Blæste over for rødt og ramte cyklende børn: Nu har vanvidsbilist fået sin dom - med en overraskende beslutning fra dommeren

Kerteminde

Natteravne var tæt på at forhindre et overfald: - De tre overfaldsmænd fik travlt med at komme væk fra stedet, da de så vores gule jakke

Annonce