Annonce
Kerteminde For abonnenter

Dugfriske tal: Se ugens regnskaber fra Kertemindes virksomheder

Overskuddet stiger: Virksomhed i Måle fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MK Furniture ApS, der er en virksomhed i Måle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,7 millioner til 9,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -154.995 kroner til -208.240 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måle-virksomheden fra 17,5 millioner til 25,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Martin Kold. Virksomhedens reelle ejere er Søren Martin Kold. MK Furniture ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handels- & investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Munkebo går fra overskud til underskudOverskuddet i RBN Consulting ApS, der er et firma i Munkebo, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 140.417 til -227.770 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 140.417 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 137.950 til -202.820 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Rune Bach Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Rune Bach Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er RBN Consulting ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentydelser omkring test, samt salg af diverse relaterede licenser, services og andre ydelserKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Langeskov får underskudDet seneste år er endt med underskud i Langeskov-virksomheden Rønninge tømre&snedker ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -61.487 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 182.641 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Heidi Graven. Virksomhedens reelle ejere er Heidi Graven. I Erhvervsstyrelsens register er Rønninge tømre&snedker ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Voss Udlejning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Voss Udlejning ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 837.416 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 2,9 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Voss Nielsen. I første omgang er det SØREN VOSS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Voss Nielsen, der er den dominerende ejer. Voss Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af driftsmidler og ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kerteminde tjente flere penge i seneste regnskabsårMS Invest ApS, der er en virksomhed i Kerteminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 54.000 til 120.645 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -11.000 kroner til -10.387 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i MS Invest ApS var ligesom året før på 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Marianne Skovsted. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Skovsted. MS Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer samt formueforvaltning af selskabets aktiverKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Langeskov-virksomheden Langeskov Green ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Langeskov Green ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 28.095 til 24.135 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 58.992 kroner i det foregående regnskabsår til 106.126 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 65.684 til 87.328. Virksomheden ledes af direktør Ole Bjerre Ørsager. Virksomhedens reelle ejere er Ole Bjerre Ørsager. Langeskov Green ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er juletræsdyrkning og transportvirksomhed (kurerkørsel)
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Langeskov fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MK Ejendomme A/S , der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,4 millioner til 11,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 7,5 millioner til 16,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Skovborg Knudsen. I første omgang er det T. KNUDSEN HOLDING ApS og J. KNUDSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Knudsen og Jacob Skovborg Knudsen, der er de dominerende ejere. MK Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsselskab, herunder investering i fast ejendom, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mogens Knudsen Langeskov A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mogens Knudsen Langeskov A/S , der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,6 millioner til 10,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 53 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33,2 millioner kroner til 37,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 13 millioner til 17,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Skovborg Knudsen. I første omgang er det T. KNUDSEN HOLDING ApS og J. KNUDSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Knudsen og Jacob Skovborg Knudsen, der er de dominerende ejere. Mogens Knudsen Langeskov A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, handel, produktion og administrationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Langeskov fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MIAN ApS. Langeskov, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,1 millioner til 14,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 17.888 kroner året før til -4794 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 149,3 millioner til 155,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Hermansen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Hermansen. MIAN ApS. Langeskov har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansiel leasing". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejning af maskiner, handelsvirksomhed samt investering i værdipapirer og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i konsulentvirksomhed i KertemindeKerteminde-virksomheden N.P. RAUN. CO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4325 til -15.907 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 186.212 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.251 kroner til -21.322 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 551.943 til 536.036 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Peter Raun. Virksomhedens reelle ejere er Niels Peter Raun. N.P. RAUN. CO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller via datterselskaber at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed, udviklings- og opfindervirksomhed, salgs- og produktionsvirksomhed, finansierings- og investeringsvirksomhed samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Villa Design ApSLangeskov-virksomheden Villa Design ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5575 til -1348 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 18.267 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -5300 kroner til -400 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 210.274 til 158.926 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Bjørn Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bjørn Pedersen. Villa Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg, byggeri og projektudvikling af fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Erling Pedersen & Sønner ApS fik større overskud end året førErling Pedersen & Sønner ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 193.939 til 237.100 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,0 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 122.188 til 306.902. Selskabet ledes af direktør Morten Bjørn Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bjørn Pedersen. Erling Pedersen & Sønner ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Munkebo er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tømrermester Morten Warburg ApS i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -55.000 til 162.072 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 767.000 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-firmaet fra 127.000 til 253.285. Virksomheden ledes af direktør Morten Warburg. I første omgang er det MOWA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Warburg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrermester Morten Warburg ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Helge Ormhøj Transport ApS fik større overskud end året førHelge Ormhøj Transport ApS , der er en virksomhed i Mesinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 84.643 til 146.332 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 431.433 kroner til 519.685 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mesinge-virksomheden fra 69.139 til 185.738. Firmaet ledes af direktør Helge Reinewald Ormhøj. Virksomhedens reelle ejere er Helge Reinewald Ormhøj. Helge Ormhøj Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Langeskov-virksomheden Andersen Company ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabAndersen Company ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 379.834 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-firmaet fra 3,2 millioner til 4,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Ebbe Nymann Andersen. I første omgang er det COMMERZ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ebbe Nymann Andersen og Jonna Andersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Andersen Company ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed, agenturhandel og detailhandel med tømmer og andre byggematerialer og huse, detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, udlejning og leasing af biler og andre motorkøretøjer, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Vending: Spaabæk Bolig ApS i Kerteminde er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Spaabæk Bolig ApS i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6059 til 87.536 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 82.321 kroner i det foregående regnskabsår til 222.385 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-firmaet fra 24.324 til 82.029. Virksomheden ledes af direktør Carsten Spaabæk. I første omgang er det CARSTEN SPAABÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Spaabæk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Spaabæk Bolig ApS anbragt i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Loan Malerforretning ApS i Langeskov får underskudDet seneste år er endt med underskud i Langeskov-virksomheden Loan Malerforretning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -286.634 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 330.361 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ngoc Thanh Loan Huynh. Virksomhedens reelle ejere er Ngoc Thanh Loan Huynh. Loan Malerforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Farve- og tapetforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og håndværk, herunder specielt detail handel med malervarer og malervirksomhed og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Tallene går op: Bilværksted i Munkebo fik større overskud end året førMUNKEBO AUTO ApS, der er en virksomhed i Munkebo, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48.445 til 62.034 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 396.690 kroner til 415.734 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra 138.812 til 187.147. Firmaet ledes af direktør Ole Dalgaard Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Dalgaard Jørgensen. MUNKEBO AUTO ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoværksted og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Rima Invest ApS i KertemindeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rima Invest ApS, der er et firma i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 125.000 til 16.054 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 125.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 282.000 kroner i det foregående regnskab til 207.582 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -610.000 til -617.768 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Martin Ettrup Hansen og Rigmor Johanne Ettrup Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Ettrup Hansen og Rigmor Johanne Ettrup Hansen. Rima Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Langeskov fik større overskud end året førKANI Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.531 til 63.066 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 214.544 kroner til 263.203 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 87.615 til 130.380. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kasper Kirk Cordes og Nikolaj Bjerre Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Kirk Cordes og Nikolaj Bjerre Rasmussen. KANI Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Cordes & Milling Byg ApS fik større overskud end året førCordes & Milling Byg ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 33.442 til 67.437 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 55.249 kroner i det foregående regnskabsår til 88.163 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 189.188 til 241.434. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kasper Kirk Cordes og Kristian Mads Milling Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Kirk Cordes og Kristian Mads Milling Pedersen. Cordes & Milling Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Munkebo er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tømrermester Kristian Tvergaard ApS i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -35.000 til 101.048 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 336.000 kroner i det foregående regnskab til 307.479. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-firmaet fra 201.000 til 284.291. Virksomheden ledes af direktør Kristian Tvergaard. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Tvergaard. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrermester Kristian Tvergaard ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive tømrervirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nylandsted Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nylandsted Invest ApS, der er en virksomhed i Revninge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,1 millioner til 35,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.019 kroner til -52.378 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Revninge-virksomheden fra 2,3 millioner til 37,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Clas Nylandsted Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Clas Nylandsted Andersen, Henriette Nylandsted og Christoffer Nylandsted. Nylandsted Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Salon Tine F. ApS i Langeskov går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Salon Tine F. ApS, der er et firma i Langeskov. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 71.232 til -10.077 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 71.232 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 896.214 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7079 til -1099 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tine Zabejewski Frøsner. Virksomhedens reelle ejere er Tine Zabejewski Frøsner. Salon Tine F. ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive frisørvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Grønfeldt Elementer ApS fik større overskud end året førGrønfeldt Elementer ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 60.563 til 68.631 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 40.375 kroner i det foregående regnskabsår til 62.769 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 709.062 til 750.327. Firmaet ledes af direktør Bo Grønfeldt Hansen. I første omgang er det BO GRØNFELDT HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Grønfeldt Hansen, der er den dominerende ejer. Grønfeldt Elementer ApS hører hjemme i branchen "Byggemarkeder og værktøjsmagasiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af byggematerialer på eksportmarkedet, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Vintørst.dk ApSLangeskov-virksomheden Vintørst.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.871 til -51.037 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -11.530 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8871 kroner til -39.179 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 30.390 til -24.438 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Bo Grønfeldt Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Bo Grønfeldt Hansen. Vintørst.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med drikkevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import og salg af vin og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Grønfeldt A/S i Langeskov ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Langeskov-virksomheden Grønfeldt A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 85.362 til -2,9 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 22 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte - en nedgang på 68,18 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 8,1 millioner i det foregående regnskabsår til 363.797 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,6 millioner til 5,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Grønfeldt Hansen. I første omgang er det GRØNFELDT EJENDOMME LANGESKOV A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Grønfeldt Hansen, der er den dominerende ejer. Grønfeldt A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Byggemarkeder og værktøjsmagasiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med trælast og bygningsartikler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Godbo Aps i Munkebo er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Godbo Aps i Munkebo. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1663 til 22.165 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1663 kroner året før til 70.527 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra -1663 til 60.503. Virksomheden ledes af direktør Leo Mørck Christensen. I første omgang er det LMC Holding 2020 Anpartsselskab, der står som ejer. I sidste ende er det Leo Mørck Christensen, der er den dominerende ejer. Godbo Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom
Tallene vendt: Langeskov Malerfirma ApS i Langeskov gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Langeskov Malerfirma ApS i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.108 til 29.132 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 490.625 kroner til 560.548 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-firmaet fra 24.282 til 65.455. Virksomheden ledes af direktør Kim Rud Callesen. I første omgang er det Kim Callesen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Rud Callesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Langeskov Malerfirma ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt hermed forbundene aktiviteter
Nyt regnskab: Kerteminde-virksomheden Murer Ekspressen ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Murer Ekspressen ApS, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på otte i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-firmaet fra 2,9 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jannick Thinesen og Jess Thinesen. I første omgang er det Murer Ekspressen I Holding ApS og Murer Ekspressen II Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannick Thinesen og Jess Thinesen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Murer Ekspressen ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed, købe, sælge og eje ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed
Her får du et overblik over ugens offentliggjorte regnskaber fra Kerteminde Kommunes virksomheder.
Annonce
Middelfart For abonnenter

Politimanden Søren søgte desperat efter bedring: Det iskolde hav blev hans vej ud af stress

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Annonce
Annonce
Annonce
Ung og aldrig god nok

Kun én elev i 2.Y har det helt fint med sit udseende: Unge mistrives i stigende grad

Nyborg For abonnenter

Lokaler på havnen blev ikke klar til skolestart: Nu skal skoleelever fra Nyborg køres i busser til Kerteminde

Sydfyn

Ishus ved minigolfbane nedbrændt: Voldsomme flammer hærgede i nat

Middelfart

Lokalpolitiker sætter sig i jurystolen til Byens Bedste: - Jeg forstår, hvor betydningsfuldt det er at have aktive foreninger lokalt

Pinkwashing eller ægte kærlighed? Virksomheder står i kø for at støtte Priden

Ung og aldrig god nok

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

13.000 mennesker har fulgt 21-årige Amalies vej mod døden: Om lidt er hendes liv slut - men først har hun et vigtigt budskab

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Kerteminde For abonnenter

Heidi lukkede butik efter større genbrugsdrama: Nu åbner hun ny forretning med Michael

Martin frygter, han fik fjernet benet ved en fejl: Nu har en beslutning fra skandaleramt region fået ham til helt at miste tilliden

Fyn

Færre optagne skabte bekymring - nu har flere end sædvanligt søgt de ledige pladser på fynsk uddannelsessted: - Det er sådan set vigtigere for samfundet

Odense For abonnenter

Ingen aner, hvor meget de vilde forandringer af Vollsmose vil skade klimaet: - Dybt problematisk og meget, meget alvorligt

Erhverv

Odense-virksomhed vokser som aldrig før: Investerer millioner i Italien

Annonce