Annonce
Kerteminde For abonnenter

Dugfriske tal: Se ugens regnskaber fra Kertemindes virksomheder

Tallene vendt: Ejendommen Skibhusvej 186 ApS i Midskov gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendommen Skibhusvej 186 ApS i Midskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.217 til 40.051 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 163.634 kroner i det foregående regnskab til 151.223. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Midskov-firmaet fra 349.349 til 380.363. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henning Ingeman Larsen og Jesper Lemche. I første omgang er det HENNING INGEMAN HOLDING ApS og JESPER LEMCHE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Ingeman Larsen og Jesper Lemche, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendommen Skibhusvej 186 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Skibhusvej 186, Odense og formueanbringelse samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Langeskov er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BON WELDING ApS i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -111.970 til 52.127 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 528.320 kroner i det foregående regnskab til 470.501. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-firmaet fra 10.677 til 62.804. Virksomheden ledes af direktør Bent Ole Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Ole Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er BON WELDING ApS anbragt i branchen "Reparation af jern- og metalvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er smedevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Hedensted Betonvarefabrik ApS i Kerteminde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hedensted Betonvarefabrik ApS, der er et firma i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 52.965 til -1522 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 53.181 i det foregående regnskabsår til 1300 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 351.386 til 236.865 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Mau Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Mau Christensen. Hedensted Betonvarefabrik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af byggematerialer af beton". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af belægningssten og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Kerteminde har skåret underskuddet nedKerteminde-virksomheden KERTEMINDE YACHT CENTER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -54.682 til -48.723 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -9004 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -43.773 kroner til -37.845 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -266.185 til -295.591 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Mariegaard. I første omgang er det MARIEGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Christian Westergård-Nielsen og Henrik Mariegaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KERTEMINDE YACHT CENTER ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje, handle og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Langeskov er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ENGSTRØM GOURMET OG DESIGN ApS i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.000 til 8753 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 67.000 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -12.000 kroner til -2500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-firmaet fra 185.000 til 211.541. Virksomheden ledes af direktør Henning Engstrøm. I første omgang er det Henning Engstrøm A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Engstrøm, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ENGSTRØM GOURMET OG DESIGN ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og cateringvirksomhed samt at drive handel og produktion af beklædningsgenstande mvKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Byggeselskab i Munkebo fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S, der er en virksomhed i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 575.148 til 745.464 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Egon Jensen. I første omgang er det Højbo Freelance Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Egon Jensen, der er den dominerende ejer. Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Kerteminde tjente flere penge i seneste regnskabF.S. Rasmussen ApS, der er en virksomhed i Kerteminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 84.101 til 258.819 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 519.079 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 54.539 kroner i det foregående regnskab til 41.410. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Saysette-Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Saysette-Rasmussen. F.S. Rasmussen ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Kerteminde Biogas ApS i Kerteminde er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Kerteminde Biogas ApS i Kerteminde i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -3,6 millioner til 12,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -914.481 kroner året før til 19,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-firmaet fra 19,4 millioner til 23,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard. I første omgang er det KEJRUP GODS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kerteminde Biogas ApS anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling, drift af biogasanlæg samt investeringer og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hoco Parts Denmark ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hoco Parts Denmark ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 646.986 til 736.664 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 542.138 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henning Møller Kjeldgaard og Arnold van de Glind. Virksomheden ejes af Hoco Parts B.V.. Hoco Parts Denmark ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af reservedele og tilbehør til motorcykler, motorcykelbeklædning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Kerteminde fik lidt lavere overskudKerteminde Forsyning - Spildevand A/S, der er en virksomhed i Kerteminde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 7,7 millioner til 7,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 21,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 18,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 482,6 millioner til 489,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Høj-Larsen. Virksomheden ejes af KERTEMINDE FORSYNING A/S. Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S hører hjemme i branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kerteminde-virksomheden Kerteminde Forsyning A/SKerteminde Forsyning A/S, der er en virksomhed i Kerteminde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 9,6 millioner til 9,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 48 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 47,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 46,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 553,5 millioner til 562,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Høj-Larsen. Virksomheden ejes af Kerteminde kommune. Kerteminde Forsyning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Partsrederiet Albatros ApS i Kerteminde ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Kerteminde-virksomheden Partsrederiet Albatros ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -3,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,3 millioner til 4,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Boll Clausen og Henrik Boll Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Boll Clausen og Henrik Boll Clausen. Partsrederiet Albatros ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Havfiskeri". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er opkøb og drift af fiskefartøjerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kerteminde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kerteminde Forsyning - Vand A/S, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,9 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 9,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 53,2 millioner til 55,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Høj-Larsen. Virksomheden ejes af KERTEMINDE FORSYNING A/S. Kerteminde Forsyning - Vand A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vandforsyning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Langeskov-virksomheden Hjem ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hjem ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 19.511 til 14.500 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 43.908 kroner til 64.008 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 74.114 til 85.441. Virksomheden ledes af direktør Martin Harboe. I første omgang er det Martin Harboe Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Harboe, der er den dominerende ejer. Hjem ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formal er køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt herved beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Langeskov ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i exodraft systems a/s, der er et firma i Langeskov, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 883.433 til -3,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 883.433 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 339.566 kroner året før til -34.719 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -3,1 millioner kroner efter skat, voksede formuen i exodraft systems a/s sidste år fra 1,7 millioner til 14,5 millioner . Virksomheden ledes af direktør René Kaaslev Mulvad Madsen. I første omgang er det EXODRAFT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Hermansen og Annette Hermansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er exodraft systems a/s anbragt i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektsalg og service af tekniske løsninger samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Konsulentvirksomhed i Kerteminde får milliontabUnderskuddet i Kerteminde-virksomheden ARM-TEC ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -574.519 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 885.487 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -613.732 kroner til -622.602 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,1 millioner til 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kurt Nørgaard Offersen. Virksomhedens reelle ejere er Kurt Nørgaard Offersen. ARM-TEC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter i Arm-Tec Steelsupport ApS, at eje aktier og anparter i datterselskaber og associerede selskaber, investering i og drift af fast ejendom, samt handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Yes Ejendomme ApS i KertemindeYes Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kerteminde, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,4 millioner til 296.023 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 412.892 kroner i det foregående regnskab til 410.950. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 4,9 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jess Aagaard. Virksomhedens reelle ejere er Jess Aagaard. Yes Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i MunkeboOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EHLER ApS, der er en virksomhed i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 70.309 til 37.864 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 176.107 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 122.532 kroner i det foregående regnskab til 86.549 - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra 144.591 til 173.747. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kenn Ehler Skytte og Bente Ellekjær Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Kenn Ehler Skytte og Bente Ellekjær Madsen. EHLER ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive centre der skal fremme kunders sundhed og velvære samt dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Kieler Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKieler Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.000 til 110.700 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 42.000 kroner i det foregående regnskabsår til 410.390 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Kieler Ejendomme ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af David Sølund Kieler og Bjarne Jensen. I første omgang er det BJ Kieler Holding ApS og CK Kieler Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Channie Ea Kieler og Bjarne Jensen, der er de dominerende ejere. Kieler Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, udlejning af nedrivningsmateriel samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Munkebo tjente flere penge i seneste regnskabsårBlomst og garn 2020 ApS, der er en virksomhed i Munkebo, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.490 til 69.937 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 223.809 kroner til 328.782 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra 77.359 til 131.765. Firmaet ledes af en direktion, der består af Lilian Andersen og Pau Leo Danekilde. Virksomhedens reelle ejere er Lilian Andersen og Pau Leo Danekilde. Blomst og garn 2020 ApS hører hjemme i branchen "Blomsterforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Her får du et overblik over ugens offentliggjorte regnskaber fra Kerteminde Kommunes virksomheder.
Annonce
Assens For abonnenter

Se helt nye billeder: Få et unikt kig ind i forfalden og ødelagt forlystelsespark - nye ejere vil invitere indenfor

Dårlige arbejdsforhold og forringede rettigheder: - Hvis det her udbredes, så kan vi se frem mod amerikanske tilstande på det danske arbejdsmarked

Annonce
Annonce
Annonce
Nordfyn

Fra 100 til 1000 hestekræfter: Bjarne og hans John Deere er 4x danmarksmester i traktortræk

Odense For abonnenter

Opsigtsvækkende teori undersøges: Frygten for bilkøer kan være én årsag til støj og rumlen hos letbanens naboer

Kerteminde

Veterantog udsat for nyt hærværk: - Kunne have haft alvorlige konsekvenser for togene, der suser forbi

Sport For abonnenter

Nu bliver det hedt ved Rosengårdcentret - den fynske troldmand skifter adresse

Dall: - Når Dennis Flydtkjær stempler ud, så er det virkelig fundamentet bag Messerschmidt, der begynder at krakelere

Kultur

Endelig optrådte Muse på Tinderbox: Mastodontisk britisk rockteater overgik Rammsteins vanvid

Aflyste fly hober sig op: Du kan ikke forvente at komme på din planlagte sommerferie

Erhvervsredaktøren: Husker du Dan-Bunkering og den 'ubehagelige' retssag?

Assens For abonnenter

Da kineserne sprang fra aftale til 300 millioner, måtte splinterny fabrik starte på en frisk: Nu søger man folk med 'god fysik' og 'teknisk flair'

Løvkvist: Støjberg siger, hun ikke vil være det nye Dansk Folkeparti - men det vil hun

OB

OB førte 2-0 mod FC Midtjylland, men efter pausen havde helt nyt hold svært ved at spille kampen til ende i Tarm

OB For abonnenter

OB's fodbolddirektør lukker ned for store sommersalg, men følger Bashkim Kadriis situation nøje de næste uger

Sydfyn

Pottemagerne Jannie og Esben har ikke haft mange fridage de seneste 10 år: Corona har skabt ekstra trængsel i Potteriet på Langeland

Annonce