Annonce
Kerteminde For abonnenter

Dugfriske tal: Se ugens regnskaber fra Kertemindes virksomheder

Overskuddet stiger: S. Tygesen Energi A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i S. Tygesen Energi A/S, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,2 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,2 millioner kroner til 9,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 8,5 millioner til 9,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Tygesen. I første omgang er det M. TYGESEN HOLDING ApS og SVEND AAGE TYGESEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Svend Aage Tygesen og Morten Tygesen, der er de dominerende ejere. S. Tygesen Energi A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Intermediary Danmark ApS i Kerteminde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Intermediary Danmark ApS, der er et firma i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 480.000 til -118.344 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 480.000 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -11.000 kroner til -10.580 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Løgstrup. Virksomhedens reelle ejere er Søren Løgstrup. Intermediary Danmark ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministration, herunder handel med værdipapirer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Tømrermester Hans Taarnhøj ApSMarslev-virksomheden Tømrermester Hans Taarnhøj ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -89.158 til -85.862 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 289.051 kroner i det foregående regnskab til 248.426. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 40.879 til -27.083 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Taarnhøj. I første omgang er det Hans Taarnhøj Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Taarnhøj, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrermester Hans Taarnhøj ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed samt hermed forbundene aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Rynkeby Maskinfabrik A/S i Rynkeby er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Rynkeby Maskinfabrik A/S i Rynkeby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -188.000 til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 41 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 39 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 21,0 millioner kroner til 24,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rynkeby-firmaet fra 8,3 millioner til 9,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans-Christian Schmidt. I første omgang er det Eva Rasmussen, UFFE RASMUSSENS FAMILIEFOND og BENT RASMUSSENS FAMILIEFOND, der står som ejere. I sidste ende er det Otto Frederik Spliid, Ebbe Bartholin Holm, Eva Rasmussen, Mette Scheffmann-Petersen og Per Rasmus Rasmussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Rynkeby Maskinfabrik A/S anbragt i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion, handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Eruptcon ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kerteminde-virksomheden Eruptcon ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 34.860 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 35.366 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 40.000 til 66.742. Selskabet ledes af direktør Bettina Drefeld Eriksen. Virksomhedens reelle ejere er Bettina Drefeld Eriksen. Eruptcon ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive rådgivning indenfor strategi og forretningsudvikling, samt indgå i ejerskab af virksomheder under udvikling eller i komplekse forandringer. Dette kan ligeledes ske som interim ledelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Kerteminde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kerteminde-virksomheden PadelHouse ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4978 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -4837 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jesper Egsvang Andreasen, Jens Løgstrup Henriksen og Stig Chalmer Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Egsvang Andreasen, Jens Løgstrup Henriksen og Stig Chalmer Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er PadelHouse ApS anbragt i branchen "Sportsklubber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kerteminde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kerteminde bed and breakfast hotel ApS i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -602.000 til 9731 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttotab er forbedret fra -24.000 kroner til -12.726 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-firmaet fra -722.000 til -716.679. Virksomheden ledes af direktør Nils-Peter Holm. I første omgang er det N.P. HOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nils-Peter Holm, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kerteminde bed and breakfast hotel ApS anbragt i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive bed and breakfast samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lotus Heating Systems A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lotus Heating Systems A/S, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,9 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 20 ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 23,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 28,6 millioner til 29,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Lars Ulrich Borch. Virksomheden ejes af Nibe Industrier AB. Lotus Heating Systems A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, produktion og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: N P Holm Ejendomme ApS i Kerteminde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet N P Holm Ejendomme ApS i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -130.000 til 54.871 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 537.000 kroner til 620.268 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-firmaet fra 219.000 til 261.422. Virksomheden ledes af direktør Nils-Peter Holm. I første omgang er det N.P. HOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nils-Peter Holm, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er N P Holm Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og udlejning samt investeringer i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Kerteminde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i B2B International A/S, der er en virksomhed i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,7 millioner til 11,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 72,7 millioner til 81,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Balle Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Benny Balle Jensen. B2B International A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, konsulentvirksomhed, investering og aktiebesiddelse samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Munkebo går fra overskud til underskudOverskuddet i FJ Transport ApS, der er et firma i Munkebo, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 229.889 til -322.947 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet ti, året før var det 11. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 5,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,8 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 460.105 til 93.253 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frank Villy Jespersen. Virksomhedens reelle ejere er Ronni Jespersen og Linda Troelsen. I Erhvervsstyrelsens register er FJ Transport ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Munkebo tjente flere penge i seneste regnskabsårPACS Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Munkebo, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 113.229 til 298.712 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 218.771 kroner i det foregående regnskabsår til 365.360 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra -23.083 til 120.793. Firmaet ledes af en direktion, der består af Annette Lang Skovbølling og Poul Lang Nielsen. I første omgang er det Poul Lang Nielsen, Carla Rosslyn Nielsen og ASEO INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Skovbølling og Annette Lang Skovbølling, der er de dominerende ejere. PACS Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje ejendomme, finansiering og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Varmepumpefyn ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Varmepumpefyn ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 317.142 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 524.065 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Rosenkrantz Maack. I første omgang er det C. Maack Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Rosenkrantz Maack, der er den dominerende ejer. Varmepumpefyn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vvs forretning samt hermed forbundene aktiviteter
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Langeskov-virksomheden C. Maack Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i C. Maack Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 87.409 til 69.760 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 152.741 kroner i det foregående regnskab til 95.968 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i C. Maack Ejendomme ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Rosenkrantz Maack. I første omgang er det C. Maack Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Rosenkrantz Maack, der er den dominerende ejer. C. Maack Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er køb, salg, udligning samt administration af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Langeskov går fra overskud til underskudOverskuddet i Marianne og Peter Hermansens Fond, der er et firma i Langeskov, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 453.971 til -487.841 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.088 kroner til -16.473 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14,8 millioner til 14,2 millioner kroner . I Erhvervsstyrelsens register er Marianne og Peter Hermansens Fond anbragt i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er - at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål i bred forstand med tilknytning til Fyn og særligt til postnummer 5550 Langeskov samt de omkringliggende kommuner, - at yde økonomisk støtte til privat og/eller offentlig forskning og innovation inden for forbrændings- og røgsugerteknologi, partikelfiltrering, varmegenindvinding af røg, luft og vand, samt indeklimarelaterede områder i bred forstand. Med henblik på at tilvejebringe midler til udlodning er det endvidere fondens formål at eje samtlige aktier i et af fonden stiftet holdingselskab under navnet M&P Holding A/S med henblik på via dette holdingselskab, at købe, sælge og eje selskabsandele i andre selskaber inden for et eller flere af følgende områder: -Forbrændings- og røgsugerteknologi, partikelfiltrering, varmegenindvinding af røg, luft og vand, samt indeklimarelaterede områder i bred forstand. - Køb, salg, besiddelse, udvikling, opførelse og/eller udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Langeskov er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PHX Innovation ApS i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -580.122 til 957 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 258.301 kroner i det foregående regnskabsår til 882.104 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-firmaet fra 199.701 til 204.198. Virksomheden ledes af direktør René Kaaslev Mulvad Madsen. I første omgang er det EXODRAFT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Hermansen og Annette Hermansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er PHX Innovation ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er forskning og udvikling inden for forbrændingsteknologi og energiudnyttelse af varm luft og tilknyttede områderKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Kieler Marine Supply ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Langeskov-virksomheden Kieler Marine Supply ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 548.697 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 963.832 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af David Sølund Kieler og Bjarne Jensen. I første omgang er det HÅSTRUP VOGNMANDSFORRETNING ApS, BJ Kieler Holding ApS og CK Kieler Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Povl Hegelund Pedersen, Channie Ea Kieler og Bjarne Jensen, der er de dominerende ejere. Kieler Marine Supply ApS hører hjemme i branchen "Sø- og kysttransport af gods". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er sø- og kysttransport af gods samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Langeskov-virksomheden Vognmand René Knudsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vognmand René Knudsen ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 887.221 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 25 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 9,2 millioner kroner til 10,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 1,7 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør René Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er René Knudsen. Vognmand René Knudsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig godstransport og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Munkebo fik lidt lavere overskudPalfinger Marine DK A/S, der er en virksomhed i Munkebo, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet 23, året før var det 24. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 18,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 17,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-virksomheden fra 11,5 millioner til 12,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jürgen Falch. Virksomheden ejes af Palfinger Marine Safety AS. Palfinger Marine DK A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, handel og udlejning samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Hansen & Svanholm ApS i Langeskov gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hansen & Svanholm ApS i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -376.920 til 30.630 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -195.509 kroner året før til 219.682 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-firmaet fra 912.467 til 937.097. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Hellberg Svanholm og Jesper Okholm Hansen. I første omgang er det Hansen & Svanholm Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Hellberg Svanholm og Jesper Okholm Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Hansen & Svanholm ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investering samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Kerteminde ryger fra overskud til underskudOverskuddet i TS-Invest ApS, der er et firma i Kerteminde, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 25.355 til -66.620 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 25.355 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 44.653 kroner året før til -48.329 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 90.519 til -2099 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Sander Gertsen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Sander Gertsen. I Erhvervsstyrelsens register er TS-Invest ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er, køb og udlejning af beboelses ejendomme og dertil knyttede aktiviteter
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Langeskov ryger fra overskud til underskudOverskuddet i DK Orchids ApS, der er et firma i Langeskov, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 46.604 til -261.854 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -10.000 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 738.314 kroner . Firmaet ledes af direktør Lone Østergaard Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Lone Østergaard Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er DK Orchids ApS anbragt i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive gartneri og hermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LangeskovMedicoPack A/S, der er en virksomhed i Langeskov, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,3 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit 87 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 89 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 59,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 54,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i MedicoPack A/S fra 49,5 millioner til 45,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Torben Bruhn. Virksomheden ejes af SP GROUP A/S. MedicoPack A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af plastemballage". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed for plastemballage og lignende produkterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i KertemindeNIELS GULLERUP ApS, der er en virksomhed i Kerteminde, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 313.019 til 62.094 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 313.019 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 331.142 kroner i det foregående regnskab til 275.041. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Kristian Gullerup. Virksomhedens reelle ejere er Niels Kristian Gullerup. NIELS GULLERUP ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og support
Nyt regnskab: Viby Bygade 2 ApS i Viby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Viby-virksomheden Viby Bygade 2 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -82.217 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -58.072 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Toke Halskov Kristensen og Rune Hahn Kristensen. I første omgang er det Halskov Kristensen Holding ApS og Hahn Kristensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Toke Halskov Kristensen og Rune Hahn Kristensen, der er de dominerende ejere. Viby Bygade 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive Viby Bygade 2, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Landbrugsvirksomhed i Munkebo er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet STENGAARDEN ApS i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -26.936 til 236.568 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 357.133 kroner i det foregående regnskabsår til 629.435 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Munkebo-firmaet fra 5,5 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gunnar Steengaard. I første omgang er det Gunnar Steengaard, Annabell Wallin Steengaard og STENGAARDEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gunnar Steengaard og Gunnar Steengaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er STENGAARDEN ApS anbragt i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrug og dermed beslægtet virksomhed, herunder rådgivning og landbrugs virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kieler ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kieler ApS, der er en virksomhed i Langeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,9 millioner til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,9 millioner kroner til 17,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 4,9 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af David Sølund Kieler og Bjarne Jensen. I første omgang er det BJ Kieler Holding ApS og CK Kieler Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Channie Ea Kieler og Bjarne Jensen, der er de dominerende ejere. Kieler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Nedrivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for nedbrydning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kieler Industriservice ApS i LangeskovKieler Industriservice ApS, der er en virksomhed i Langeskov, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 338.000 til 156.611 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 338.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 121.299 kroner efter skat, faldt formuen i Kieler Industriservice ApS fra 747.000 til 422.239 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af David Sølund Kieler og Bjarne Jensen. I første omgang er det BJ Kieler Holding ApS og CK Kieler Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Channie Ea Kieler og Bjarne Jensen, der er de dominerende ejere. Kieler Industriservice ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rengøring og skadeservice samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Langeskov går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Langeskov-virksomheden ELLINGE NATUR ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 273.215 til -79.901 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 273.215 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9044 kroner året før til 41.103 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 686.005 til 623.951 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anette Kliem. Virksomhedens reelle ejere er Christian Ørskov Kliem. I Erhvervsstyrelsens register er ELLINGE NATUR ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerandele i andre selskaber, ikke finansiel investeringsvirksomhed, kapitalforvaltning og formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her får du et overblik over ugens offentliggjorte regnskaber fra Kerteminde Kommunes virksomheder.
Annonce
Nyborg For abonnenter

Sådan får du en fest med Touren i Nyborg: Tag tidligt hjemmefra og de fornuftige sko på

Verdensstjerne havde dårlige ben, indtil han mødte den danske julemand: - Jeg kan hurtigt lave 500 selfies på en dag

Annonce
Annonce
Annonce
Assens

Otte mænd idømt 60 års fængsel i grov kidnapningssag: - Det er sygt, det dér. Vi har ikke slået nogen ihjel, mand

Historisk hård kritik mod tre departementchefer og rigspolitichefen: Følg med i seneste nyt om Minkkommissionens rapport

Kultur For abonnenter

Alle stjerner stod optimalt på himlen for Odbjerg på Tinderbox: - Jeg fik 20 procent mere kærlighed end normalt, fordi jeg har et bånd til Odense

Fyn

Godt råd fra politiet: Glem alt om at køre i bil i Nyborg på lørdag - selv betjentene har fundet cyklerne frem

Nordfyn

Troede Max var død for længst: Efter tre år kom der en sms

Medier: Statsministeriet handlede 'meget kritisabelt'

Erhverv

Sejlrenden i Odense Fjord skal være dybere og bredere: Havnen har fået hul igennem til EUs millioner

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Efter vilde måneder venter hverdagen nu for investeringsramt Løvens Hule-deltager: Nu skal den egentlige prøve stå

Odense For abonnenter

Frække ord på Wordfeud fik det til at køre af sporet: Pædagog dømt for at have sex med anbragt pige

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Nyborg

Øver sig hjemme i stuen: Trine Bramsen skal dele Tour de France-prikkerne ud

Odense For abonnenter

Beviserne for dødskørsel var ikke stærke nok: Retten frifandt ung mand for uagtsomt manddrab i trafikulykke

Middelfart

Kim fiksede 20 ødelagte cykler, der stod i en kælder - nu er de klar til byens turister: - Jeg vil gerne give den en skalle for byen

Annonce