Annonce
Kerteminde For abonnenter

Dugfriske tal: Se ugens regnskaber fra Kertemindes virksomheder

Stabilt: Fayard A/S i Munkebo holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Fayard A/S, der er et firma i Munkebo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 110,7 millioner til 112,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 137 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 135 ansatte. Omsætningen er gået fra 857,3 millioner kroner året før til 863,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Firmaets bruttofortjeneste blev 114,8 millioner kroner, året før var tallet 111,6 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i Munkebo-selskabet fra 136,7 millioner til 138,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Wilkens Andersen. I første omgang er det FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS,FAYARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Wilkens Andersen,Kristian Eidnes Andersen,Nina Eidnes Andersen,Josefine Eidnes Andersen de dominerende ejere.

Fayard A/S hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at bygge og reparere skibe samt i øvrigt handel, fabrikation, rederivirksomhed, finansieringsvirksomhed, erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber indenfor nævnte formål i eller uden for Danmark samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Har fået røde tal: Et år efter millionoverskud må Munkebo-virksomhed se tab i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Lindoe Component and Structure Testing A/S, der er et firma i Munkebo. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,8 millioner til -893.757 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er skåret ned fra 5,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner kroner i det seneste regnskab - et fald på 49,2 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 44,3 millioner til 43,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Torben Lorentzen og ejes af FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER,FORCE INSTITUTTET,Force Instituttet,Force Technology,FORCE Technology.

Lindoe Component and Structure Testing A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at fremme innovation og udvikling, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne inden for industrielle processer, test og verifikation - herunder udlån af faciliteter"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos Gartneriet Abildgaard ApS i Marslev

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Gartneriet Abildgaard ApS, der har adresse i Marslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 1,4 millioner til 767.325 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 3,5 millioner kroner til 5,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Marslev-virksomheden fra 16,1 millioner til 16,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Nicolai Abildgaard. I første omgang er det ABILDGAARD HOLDING MARSLEV ApS, der står som ejer. I sidste ende er Nicolai Abildgaard den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Gartneriet Abildgaard ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udleje væksthuse, landbrugsjord og boliger til landbrugsejendomme og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Kerteminde-virksomhed gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i R.R. Consult ApS, der er et selskab i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -111.000 til 151.308 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 40.000 kroner til 192.438 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kerteminde-virksomheden fra 43.000 til 157.569 kroner.

Selskabet ledes af direktør Robert Herluf Rasmussen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er R.R. Consult ApS anbragt i branchen "Arbejdsformidlingskontorer." Selskabets formål er beskrevet således: "Virksomhedens formål er rekrutteringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsudlejer i Hundslev er konstant: Holder fast i et plus

Firmaet GARTNERIET SKOVLUNDEN ApS, der har adresse i Hundslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 26.853 til 67.601 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste blev 1,1 millioner kroner, året før var tallet 1,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hundslev-firmaet fra 535.147 til 587.757 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Claus Vestergaard Petersen. I første omgang er det GARTNERIET KÆRBY ApS,GARTNERIET KAERBY ApS,ABILDGAARD HOLDING MARSLEV ApS, der står som ejere. I sidste ende er Nicolai Abildgaard den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er GARTNERIET SKOVLUNDEN ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at erhverve og drive landbrug, herunder erhvervsgartneri samt andet dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Kerteminde-firma holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i ADMINFLEX ApS, der er et selskab i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 77.934 til 128.494 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017, der endte med et resultat før skat på 789.321 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -20.097 kroner til -22.850 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i ADMINFLEX ApS var ligesom året før på 2,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Lis Arason Cortzen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er ADMINFLEX ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Restaurant Rudolf Mathis A/S i Kerteminde fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Restaurant Rudolf Mathis A/S i Kerteminde. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 5,7 millioner kroner til 7,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kerteminde-selskabet fra 1,8 millioner til 2,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Puk Lyskjær Larsen. I første omgang er det LYSKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Puk Lyskjær Larsen den dominerende ejer.

Restaurant Rudolf Mathis A/S hører hjemme i branchen "Restauranter." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive restauration og hermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom og forretninger"

Klik her for at se regnskabet.

Selskab i Kerteminde er konstant: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet HOLDINGSELSKABET FLK AF 1/10 2013 ApS, der har adresse i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 43.707 til 369.975 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -17.251 kroner til -16.389 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kerteminde-firmaet fra 2,5 millioner til 2,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Flemming Käehne, der også er ejer.

HOLDINGSELSKABET FLK AF 1/10 2013 ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er investering, kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rådgivningsfirma i Langeskov tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet AMB Project Consulting ApS i Langeskov. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 469.340 til 789.065 kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,3 millioner kroner til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Langeskov-selskabet fra 881.359 til 1,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Anne-Marie Hansen, der også er ejer.

AMB Project Consulting ApS tilhører branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentbistand indenfor IT-teknologi med fokus på projektledelse samt anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Munkebo-selskab

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Flindt-Kristensen ApS i Munkebo. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 4,3 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 12, året før var det 11.

Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 11,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Munkebo-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Martin Lund Kristensen. I første omgang er det MALTECE HOLDING ApS,PhiMag Holding ApS,MQN Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Martin Lund Kristensen den dominerende ejer.

Flindt-Kristensen ApS tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at yde virksomheder konsulentbistand, og rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Segbend ApS fik noget mindre i overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Segbend ApS i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 409.675 til 169.843 kroner før skat.

Medarbejdertallet var på 3 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 744.852 kroner til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kerteminde-virksomheden fra 359.547 til 491.016 kroner.

Firmaet ledes af direktør Danni Vikkelsø Pedersen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Segbend ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre plastprodukter." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er handel, industri og bygge- og anlægsopgaver samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Ladby-virksomhed tjente noget mindre i seneste regnskabsår

Selskabet DT Pro Montage ApS, der har adresse i Ladby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 405.299 til 50.356 kroner før skat.

Medarbejdertallet var på 2 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 641.579 kroner til 631.813 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 39.102 kroner efter skat et overskud på 39.102 kroner efter skat, faldt formuen i DT Pro Montage ApS fra 355.913 til 338.515 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Thomas Høj Andersen, der også er ejer.

DT Pro Montage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udføre montageopgaver samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Transportfirma i Viby fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Viby-firmaet HARDING POULSEN VOGNMANDSFORRETNING ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 7 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 4,8 millioner kroner til 5,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Viby-virksomheden fra 6,9 millioner til 8,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jens Planch Poulsen, der også er ejer.

HARDING POULSEN VOGNMANDSFORRETNING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Maler-firma i Kerteminde fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Kerteminde-virksomheden MALERFIRMAET NIELS JANTZEN ApS V/ CHRISTINA DUE. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 248.347 til 283.757 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 3 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,2 millioner kroner, året før var tallet 1,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kerteminde-firmaet fra 901.659 til 1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Christina Kryger Due, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er MALERFIRMAET NIELS JANTZEN ApS V/ CHRISTINA DUE anbragt i branchen "Malerforretninger." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er malerfirma samt andet dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Ladby-virksomhed får mindre minus

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet DT Pro ApS, der har adresse i Ladby. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -735.491 til -83.529 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 995.185 kroner til -42.877 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 906.423 til 826.449 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Thomas Høj Andersen. I første omgang er det Brandt Ventures IVS,Brandt Ventures ApS,DT Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Høj Andersen,Danni Vikkelsø Pedersen,Kristian Simony Brandt Bendtsen de dominerende ejere.

DT Pro ApS hører hjemme i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at udføre montageopgaver samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Kerteminde-virksomhed tjente færre penge i seneste regnskabsår

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet P. L-M Holding Kerteminde ApS, der har adresse i Kerteminde. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 541.784 til 322.903 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 632.966 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttotab er gået fra -83.401 kroner til -115.354 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 193.181 kroner efter skat, et overskud på 193.181 kroner efter skat, faldt formuen i P. L-M Holding Kerteminde ApS fra 5,7 millioner til 5,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Poul Løwe-Madsen, der også er ejer.

P. L-M Holding Kerteminde ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at investere i værdipapirer og lignende"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget hos maler-firma i Langeskov

Malerfirma Chrisiong / Jens Chr. Andersen, ApS, der er et selskab i Langeskov, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 590.061 til 61.275 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2020, der endte med et resultat før skat på 590.061 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 715.654 kroner til 181.629 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 46.485 kroner efter skat et overskud på 46.485 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Malerfirma Chrisiong / Jens Chr. Andersen, ApS fra 1,9 millioner til 1,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Jens Christian Andersen og Else Marie Andersen og ejes af Jens Christian Andersen,Else Marie Andersen.

Malerfirma Chrisiong / Jens Chr. Andersen, ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er malervirksomhed og bygningsmalerarbejde"

Klik her for at se regnskabet.

Her får du et overblik over ugens offentliggjorte regnskaber fra Kerteminde Kommunes virksomheder.
Annonce
Ung og aldrig god nok For abonnenter

Lægen sagde, at Agnes nok ville dø af sin anoreksi: Det nægtede Mads at acceptere, og i dag kan han besøge datteren i hendes lejlighed

For abonnenter

- Hvordan er I kommet ind, spurgte Olivia Newton-John, da Benny fra Lemvig pludselig stod i hendes køkken i Malibu

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Fynsk gartner var pludselig hovedperson i gidselsituation gennem måneder: - Man tænker kun på sin egen overlevelse

Odense For abonnenter

Små børn bliver bange, når Julia og Mads henter heroin og metadon: - Vi er da også flove

Sport

Få højdepunkter, detaljer og analyse fra kampen: OB fortsætter nedturen - kunne intet stille op i Brøndby

Navne For abonnenter

Dødsfald: Grethe mistede for tidligt både mand og datter. Hun skabte Exhausto sammen med Kaj

Søren Pape lægger op til valgkamp og vil diskutere udlændingepolitik: - Regeringen er supergod til at lyde megahård

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Mød rigmanden der har købt fire ejendomme på Bjørnø og taget vennerne med: - Det er nok lidt hippie-agtigt

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Svenskerne er i den grad vendt tilbage: Helsingørs butiksdrivende storjubler efter fænomenal sommer

Nordfyn

Rektor bekræfter: Lokalt uddannelsessted lukker - det er stærkt bekymrende

13.000 mennesker har fulgt 21-årige Amalies vej mod døden: Om lidt er hendes liv slut - men først har hun et vigtigt budskab

Faaborg-Midtfyn

Dødt vildsvin drev i land: Strandgæster troede de fandt et lig

Ung og aldrig god nok For abonnenter

Agnes vejede 29 kilo, da hun døde af anoreksi: - Jeg bliver nok aldrig tilfreds med min krop. Det må jeg lære at leve med

Sport For abonnenter

Et af de hurtigste mål i historien - Marienlyst taget af Tong fra OKS efter 12 sekunder, Anders Aggers klub fører

Annonce