Annonce
Kerteminde For abonnenter

Dugfriske tal: Se ugens regnskaber fra Kertemindes virksomheder

Overskuddet stiger: Konsulentfirma i Marslev fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet CC Projektudvikling ApS, der har adresse i Marslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,1 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er har udviklet sig flere gange fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Marslev-virksomheden fra 920.896 til 1,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Søren Peter Mahony. I første omgang er det Kærslund-Holding ApS,hl2021-holding aps,PCCB Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Søren Peter Mahony,Birger Grubbe,Henrik Lumholdt de dominerende ejere.

CC Projektudvikling ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at levere alle former for service og ydelser med udgangspunkt i primære og lokale områder i og omkring de større byer i Danmark, indenfor området erhvervsejendomme, herunder udvikling, udlejning, salg, afståelse, investeringer, rådgivning og vurderinger"

Klik her for at se regnskabet.

Detailhandelsfirma i Kerteminde er konstant: Holder fast i et overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Kerteminde Gamle Købmandsgaard ApS, der er et selskab i Kerteminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 46.000 til 3071 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018, der endte med et resultat før skat på 460.000 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 928.000 kroner til 812.254 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kerteminde-firmaet fra 573.000 til 575.277 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Steen Sørensen og Jonas Nielsen og ejes af Steen Sørensen,Jonas Nielsen.

I Erhvervsstyrelsens register er Kerteminde Gamle Købmandsgaard ApS anbragt i branchen "Detailhandel med drikkevarer." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive detailforretning indenfor vin og specialiteter"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Langeskov-virksomhed holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Møbelpolsterværkstedet Langeskov ApS, der har adresse i Langeskov. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 67.000 til 110.986 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 68.000 kroner til 112.729 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Langeskov-virksomheden fra 200.000 til 226.724 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Harry Vind Rasmussen, der også er ejer.

Møbelpolsterværkstedet Langeskov ApS hører hjemme i branchen "Reparation af møbler og boligudstyr." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive møbelpolstervirksomhed samt investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stor fremgang: Tab i ejendomsmæglerforretning i Revninge er forvandlet til millionoverskud

Efter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden JL4-Development ApS i Revninge i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -329.007 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Revninge-virksomheden fra -49.360 til 730.600 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jan Lyskjær. I første omgang er det JL4 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jan Lyskjær den dominerende ejer.

JL4-Development ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ejendomsmæglere mv.." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er projektudvikling, rådgivning og handel samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Lissen Møller ApS i Munkebo er stabil: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Lissen Møller ApS i Munkebo. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 91.593 til 109.538 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -6523 kroner til -6918 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Lissen Møller ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lissen Møller, der også er ejer.

Lissen Møller ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer, handel samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Jme Vvs ApS i Kerteminde fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Jme Vvs ApS i Kerteminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 15, året før var det 14.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 8,1 millioner kroner til 9,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kerteminde-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Johnni Aage Christiansen og Kasper Bo Rasmussen. I første omgang er det Johnni Christiansen Holding ApS,Kasper Bo Rasmussen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Johnni Aage Christiansen,Kasper Bo Rasmussen de dominerende ejere.

Jme Vvs ApS tilhører branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Virksomhedens formål er at drive VVS-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Virksomhed i Revninge er konstant: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet TOBFRAN HOLDING ApS, der har adresse i Revninge. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 99.424 til 189.855 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 61.411 kroner til 100.443 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Revninge-firmaet fra 142.806 til 190.905 kroner.

Firmaet ledes af direktør Damian Pawel Tobiasiewicz Frandsen, der også er ejer.

TOBFRAN HOLDING ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsudlejer i Munkebo er konstant: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Munkebo-selskabet DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 47.442 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -10.514 kroner til -53.351 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Munkebo-virksomheden fra 7,8 millioner til 8,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Gert Daubjerg Nielsen, der også er ejer.

DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er formuepleje"

Klik her for at se regnskabet.

Her får du et overblik over ugens offentliggjorte regnskaber fra Kerteminde Kommunes virksomheder.
Annonce
Middelfart For abonnenter

Kun 2 ud af 100 i Christinas fag er kvinder: - Når jeg er ved at bakke, kommer der ofte fem mænd løbende - de tror ikke, jeg kan selv

13.000 mennesker har fulgt 21-årige Amalies vej mod døden: Om lidt er hendes liv slut - men først har hun et vigtigt budskab

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Smadrer egne rekorder: Fynsk veterinær-gigant sælger hundelegetøj og sonder for kæmpe millionbeløb

Odense For abonnenter

Vinbar lukker efter to et halvt år: - Vi havde store forhåbninger

Kerteminde

Video: Ulla kæmpede med sin egen haveslange - røgen fra 40.000 kvadratmeter kunne ses to kilometer væk

Navne For abonnenter

De fynske ministre er kendte - men ikke videre populære

Skyhøje priser på mælk og smør er kommet for at blive - virksomhederne skummer fløden, mens du betaler prisen

Odense

Passagertal bekræfter katastrofestart for Odense Letbane: Under en tredjedel af de passagerer, som var målet

'Jeg tror, du har skudt mig,' råbte Kim - og så gik alt i sort: Jæger dømt for uagtsomt drab på sin nære ven

Med ærlighed og et stort netværk kommer man langt: Jesper hjælper andre virksomheder med at løfte blikket fra driften

Nordfyn

Lokale advarer hinanden i lukket Facebook-gruppe, når politiet nærmer sig bygrænsen: - Det er rart lige at slippe for en bøde

For abonnenter

Rewilding kostede fire tyre livet i Mols Bjerge - alligevel trodser naturnationalpark eksperters advarsel om at kopiere tilgangen

Sport For abonnenter

Før premieren over land og by - kun få klubber i Fynsserien kan stå for mosten i ny Danmarksserie

Navne For abonnenter

Ellen fylder 100 år og kører stadig ture i sin Peugeot 107: - Folk siger til mig, at jeg ikke ligner en, der er så gammel ...

Nyborg

Grønt lys til kæmpe ombygning af kulturhus: Millioninvestering skal give 600 'nye' kvadratmeter under tag

Annonce