Annonce
Odense

Dropper julefrokosten: 4500 ansatte i Odense Kommune må betale selv

Peter Rahbæk Juel tændte sammen med julemanden det store juletræ på Flakhaven i weekenden. For cirka en tredjedel af kommunens ansatte bliver julen dog knap så festlig, da den årlige julefrokost med kollegaerne er sparet væk. Foto: Michael Bager
I år er julefrokosten sparet væk for 4500 ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen. I de fleste andre forvaltninger får medarbejderne tilskud til at holde julefrokost. Derfor foreslår den konservative rådmand Søren Windell nu, at alle medarbejdere i Odense Kommune får samme beløb til personalepleje, så der ikke gøres forskel.

Der bliver ikke råd til julefrokoster for de 4500 medarbejdere ansat i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense i år. Vil hjemmehjælpere, personale på plejecentre eller ansatte i administrationen mødes og spise sild, risalamande og drikke snaps, så bliver det for egen regning. Der må ikke bruges kommunale kroner på den slags i år, er det blevet indskærpet fra den øverste ledelse i forvaltningen. Julegaver bliver der heller ikke noget af, og det har der ikke været i mange år.

Det ærgrer rådmand for Ældre og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K), der synes det er vigtigt, at medarbejderne anerkendes for deres arbejde. Det Konservative Folkeparti vil på Økonomiudvalgets møde onsdag foreslå, at der afsættes et fast beløb til per medarbejder i kommunen til personalegoder.

- Jeg forstår ikke, at vi ikke kan lave den her årlige påskønnelse og anerkendelse af vores medarbejdere. Det skal jo ikke være en stor julegave, men måske bare en lille æske chokolade eller andet. Vigtigst er kortet fra den nærmeste leder med en lille personlig hilsen. Her bliver der sat ord på noget af det, man har bemærket hos medarbejderen i løbet af året. Det varmer lidt, siger rådmanden.

Det er administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, Gitte Østergaard, der sammen med Forvaltningsudvalget, hvor medarbejderne også er repræsenteret, har truffet beslutning om at spare julefrokosten væk i år. Hun forklarer:

- Vores økonomiske situation er så ugunstig, at vi har truffet en beslutning om, at vi kun bruger penge på det absolut mest nødvendige. Vi har allerede et overforbrug, og det skal vi selv tjene ind igen næste år. Det er rigtigt ærgerligt, og jeg håber, at det kun bliver i år, siger hun.

Annonce

De fleste får et tilskud

Der arbejder cirka 13.000 mennesker i Odense Kommune, og der er stor forskel på, om man som medarbejder får tilskud til en julefrokost eller betaler selv. I en enkelt forvaltning er der også tilskud til et andet arrangement. Sådan ser billedet ud, efter vi har spurgt i alle forvaltninger:

Ældre- og Handicapforvaltningen: Tilskuddet til årets julefrokost er sparet væk. Tidligere lå det på omkring 200 kroner pr. medarbejder.

Borgmesterforvaltningen: Her får medarbejderne betalt deres julefrokost, men skal selv betale for drikkevarer.

By- og Kulturforvaltningen: Her får medarbejderne et tilskud på 200 kroner pr. medarbejder til julefrokost.

Børn- og Ungeforvaltningen: Her er der ikke en overordnet ramme. Det aftales lokalt på de enkelte skoler, institutioner mv. om der er tilskud til en julefrokost.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: Her ydes der et tilskud på 150 kroner pr. medarbejder til julefrokost. I denne forvaltning er der også et tilskud på 177 kroner pr. medarbejder til en medarbejderdag med både et fagligt og socialt indhold.

For ansatte i Odense Kommune er der generelt andre personalegoder. Eksempelvis kan man som ansat deltage gratis i Eventyrløbet og man kan også som ansat gøre brug af rabatordninger mv.

Tæt på medarbejderne

Der er stor forskel på, hvordan man arrangerer julefrokost i de forskellige forvaltninger. I By- og Kulturforvaltningen er der 200 kroner per medarbejder at arrangere julefrokost for, mens der i Børn- og Ungeforvaltningen arrangeres julefrokoster helt lokalt og på meget forskellig vis. Det er også forskelligt, hvor meget medarbejderne betaler selv. Hos Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er der et tilskud til hver medarbejder på 150 kroner til julefrokost, til gengæld er der ingen julegave. Og så får medarbejderne her også et tilskud på 177 kroner til en medarbejderdag med fagligt og socialt indhold.

Før 2009 var der fra centralt hold afsat et såkaldt velfærdstilskud til julefrokoster, sommerfester mm. til alle kommunens medarbejdere. Tilskuddet blev afskaffet i november 2009 og blev erstattet af "Personalepolitisk Pulje," som blandt andet giver mulighed for gratis deltagelse i Eventyrløbet og kompetenceudviklingsforløb for ansatte i kommunen.

Af Det Konservative Folkepartis initiativretsforslag fremgår det, at direktørerne for de fem forvaltninger i kommunen allerede i april 2018 drøftede anvendelsen af julegaver og andre personalegoder og blev enige om, at der fortsat skal være selvbestemmelse i de enkelte forvaltninger.

Men Søren Windell er imod, at der på den måde er forskel i kommunen:

- Jeg bryder mig ikke om, at man gør tingene forskelligt i de forskellige forvaltninger. Det er forkert, når man er ansat i en og samme kommune. Der skal være samme beløb til rådighed per medarbejdere, og så kan man jo selv beslutte, hvordan de bruges ude i forvaltningerne. Jeg er ligeglad med om det er en jule- eller en sommerfest, men det skal være et beløb, som vi som politikere og ledelserne ikke kan spare på i et trange økonomiske tider, påpeger rådmanden.

Han står selv i spidsen for en forvaltning, der er hårdt presset på økonomien og det stigende antal plejekrævende ældre. Alligevel mener han, at der skal være råd til personalepleje.

- Det her handler også om fastholdelse af vores medarbejdere. Der er tale om et meget lille beløb i et meget stort budget. Det er også dyrt, når medarbejdere søger andre græsgange, og der går viden tabt, tilføjer Søren Windell.

Gitte Østergaard anslår, at der hidtil har været brugt omkring 200 kroner per medarbejder på de årlige julefrokoster. Med en forvaltning på knap 4500 ansatte giver det omkring 900.000 kroner. Ældre- og Handicapforvaltningens driftsbudget er i 2020 2,2 milliarder kroner.

- Det er jo ikke de ansattes skyld, at økonomien er stram, siger rådmand Søren Windell (K), der ærgrer sig over, at julefrokosten er sparet væk for alle ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen - knap 4500 kommunalt ansatte. Arkivfoto:
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Harmonikasammenstød i Vestergade

Klumme

Hvad er målet med udligning?

Temaet i rigtig mange samtaler i denne tid er den kommunale udligning. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til et møde, uden at det har været bragt op. Sidst til et møde med plejefamilierne i Assens Kommune i mandags, hvor den manglende udligning nævnes af flere som en årsag til den besparelse, som kommunen har valgt at lægge på plejefamilierne. Til det skal jeg dog også sige som kommunalpolitiker i Assens, at det også er et spørgsmål om prioritering, og hvis viljen havde været der i byrådet, kunne der have været prioriteret anderledes. Men det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang, kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr. sårbart barn. Skal vi acceptere det? Sundhedsministeren har sagt: “Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune. i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.” Ja selvfølgelig skal vi knække uligheden, siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service - samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv. Da man oprettede regionerne, var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi - som på sygehusområdet - mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager hul på en diskussion om, hvorvidt vi vil acceptere ulighed på tværs af landets kommuner. Mit og DF's udgangspunkt er, at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det, at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Jeg vil gå til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

Annonce