Annonce
Kerteminde

Dobbelt svigt på skrottilsyn

Kommunen skulle også have reageret i forhold til spildevandsudledningen, da skrottet blev defineret som affald og ikke som råvare

Annonce

MUNKEBO: Teknisk forvaltning i den gamle Munkebo Kommune svigtede ikke én, men derimod to gange i forhold til skrotpladsen på Lindø-Terminalen.

Det ene svigt var tilsynet med selve pladsen, det andet svigt var tilsynet med udledningen af overfladevand fra havnearealet.

Som allerede omtalt mener Miljøstyrelsen, at kommunen svigtede sit tilsyn med aktiviteterne hos firmaet H.J. Hansens Genvindingsindustri A/S gennem næsten fire år fra 21. juli 2002 til 3. juli 2006.

I denne periode behandlede Fyns Amt spørgsmålet om en miljøgodkendelse til firmaet. Først da godkendelsen var på plads, overgik tilsynet til amtet, men Munkebo slap tilsynet allerede da amtet indledte arbejdet med miljøgodkendelsen. Udledningen af overfladevand fra Lindø-Terminalen var også et spørgsmål, der angik såvel amt som kommune. Fyns Amt gav i 1992 tilladelse til, at Odense Havn lod overfladevandet løbe ud i Odense Fjord. Tilladelsen blev forlænget i 1997 og på samme grundlag som fem år tidligere.

Grundlaget var, at udledningen kun måtte omfatte vand fra "tage, kørselsarealer, parkeringspladser og lignende" samt fra oplagspladser med "rene materialer af stål og træ". Ifølge fuldmægtig Anders Skou fra Miljøstyrelsen havde Munkebo Kommune ansvaret for det fysiske tilsyn med, at reglerne i udledningstilladelsen blev overholdt. Det har han også understreget i en udtalelse til Statsamtet Sønderjylland - nu Statsforvaltningen Sønderjylland - der behandler sagen om Munkebo Kommunes rolle omkring skrothåndteringen på baggrund af den vedholdende kritik fra bierhvervsfisker Jens Hillerup Jørgensen, Midskov.

Anders Skou skriver derimod ikke, om Munkebo svigtede i spørgsmålet om vandudledningen.

- De nævnte begrænsninger i udledningstilladelsen var jeg ikke vidende om, siger han.

Han understreger imidlertid som sin "umiddelbare vurdering", at kommunen på baggrund af den beskrevne ordlyd i tilladelsen burde have reageret, da Miljøstyrelsen i 2001 fastslog, at skrot var at betragte som affald og ikke som en ren råvare.

- Men det hele er jo historie nu, hvor både amtet og Munkebo Kommune er væk, og hvor hele dette område er overgået til kommunerne, siger Anders Skou.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Odense

Windell er bekymret for corona-krisen forud for budgetforhandlinger: - Vi skal ikke give en masse løfter

Annonce