Annonce
Søsiden

Dobbelt-grundstødningen: Lodserne fik ikke medhold

Rix Amethysts første grundstødning ved udsejlingen fra Rudkøbing Havn 18. maj. Hvis skibet havde søgt lods, ville  han formentlig have rådet til en senere afsejling på grund af gunstigere strømforhold. Skubbende agter på den grundstødtes bagbord side Rudkøbings havnebugserbåd Rudskallen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Søfartsstyrelsen har behandlet klagen efter fragtskibet Rix Amethysts uheldige afrejse fra Rudkøbing i maj.
Annonce

RUDKØBING: Under afgang fra Rudkøbing en tidlig aften midt i maj grundstødte fragtskibet Rix Amethyst. Ikke bare en, men to gange. Den usædvanlige dobbelt-grundstødning udløste omtale i flere internationale maritime medier, hvor Fyns Amts Avis blev citeret.

Grundstødningerne førte også til, at den faglige organisation Danske Lodser sendte en klageskrivelse til Søfartsstyrelsen. Ikke overraskende påpegede lodsernes formand Lars Sigvardt, at det 90 meter lange, fuldtlastede, cypriotisk flagede fragtskib burde have haft lods om bord i den aktuelle situation.

Nu har Søfartsstyrelsen i Korsør skrevet et svar til Danske Lodser.

- Svaret er som forventeligt. Meget juridisk, konstaterer Lars Sigvardt.

I Danske Lodsers henvendelse til Søfartsstyrelsen slog Lars Sigvardt til lyd for, at styrelsen i højere grad end tilfældet er, skal bruge paragraf 5 i lodsloven. Den omhandler lodspligt for såkaldt flotbringing af grundstødte skibe som fx Rix Amethyst ud for Rudkøbing. I henvendelsen nævner lodsformanden eksempler på, at skibe fra Rix-rederiet relativt ofte har grundstødning i dansk farvand.

Annonce

Prisen på en lodsning

I Søfartsstyrelsens svar, som avisen har set, gøres opmærksom på, "at styrelsen ikke har mulighed for – med hjemmel i lodslovens paragraf 5 – at træffe en konkret afgørelse om anvendelse af lods ved flotbringning, fx for skibe fra et bestemt rederi". Dermed har styrelsen reelt tilbagevist lodsernes klage med aktuel baggrund i sagen fra Rudkøbing.

Rix Amethyst blev efter den første grundstødning tæt ved havneindsejlingen bragt flot med assistance fra Rudkøbing Havns bugserbåd, Rudskallen. Ved grundstødningen ud for lystbådehavnen kort efter kom Rix Amethyst fri for egen kraft.

Hvis Rix Amethyst skulle have haft lods fra Rudkøbing til stationen i Korsør, ville det efter Lars Sigvardts skøn have kostet 8000-10.000 kr.


- De sparer det, fordi der er ingen pligt og de er kommercielt presset enormt

Lars Sigvardt, formand for Danske Lodser


- De sparer det, fordi der er ingen pligt, og de er kommercielt presset enormt, lyder Lars Sigvardts vurdering.

Ved grundstødningerne i Rudkøbing 18. maj skete der ingen materiel skade ud over, at Rix Amethyst under manøvrerne påsejlede en bøje og slæbte den nogle hundrede meter væk fra dens faste position.

Da Rix Amethyst nogle uger senere igen kom til Rudkøbing, observerede avisen fra kajen, at der var lods om bord.

Annonce

- Mangler en politisk stillingtagen

Lars Sigvardt oplyser, at Danske Lodser ikke vil gøre mere ved den konkrete sag, men at emnet vil blive taget op principielt ved næste møde med Søfartsstyrelsen.

- Der vil jeg anklage styrelsens måde at forvalte loven på. Andre steder i verden definerer man lodsning som en unik service i offentlighedens interesse. Det glemmer Søfartsstyrelsen fuldstændig i deres forvaltning, fordi det er besluttet, at lodsning skal markedsgøres. Der mangler en politisk stillingtagen, fastslår Lars Sigvardt.

Rix Amethysts anden grundstødning ved Rudkøbing - nu ud for lystbådehavnen. Den ene af de to bøjer ved skibets  agterende blev påsejlet og slæbt flere hundrede meter fra sin faste position.  Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Tre uger efter dobbelt-grundstødningen anløb Rix Amethyst igen Rudkøbing. Denne gang med lods om bord. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Roya og Kefa kæmper imod social kontrol: - Vi skal gøre kvinderne stærke nok til at afvise imamerne

Faaborg-Midtfyn

Brandmænd frygter for deres liv på motorvejen: - Vi er mere trygge ved at kravle ind i et brændende hus end at stå på motorvejen

Odense

25-årig varetægtsfængslet: Sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i Egeparken

Annonce