Annonce
Odense

Dobbelt gevinst i Seden Strandby: Nyt dige beskytter borgere mod oversvømmelser og giver fjordens fugle et nyt hjem

Rådmand Christoffer Lilleholt (th.) stod for den formelle indvielse af diget, som vil beskytte Seden Strandby mod oversvømmelser fra øst. Byen er dog stadig ubeskyttet mod vandmasserne, indtil der bliver etableret endnu et dige ved fjorden. Foto Birgitte Carol Heiberg
Odense Kommune, staten og – ikke mindst – EU har samlet set betalt seks millioner kroner for et nyt dige øst for Seden Strandby, som beskytter byen mod oversvømmelser og giver fjordens fugle og dyreliv et nyt naturområde at boltre sig på.

Seden Strandby: Efter flere års tilløb begynder der nu for alvor at blive gjort noget ved de problemer med oversvømmelser fra Odense Fjord, som borgerne i Seden Strandby har været stærkt påvirket af i forbindelse med stormflodshændelser.

Mens der fortsat arbejdes på planerne for det dige, som borgerne selv skal være med til at betale, kunne Odense Kommune fredag eftermiddag indvie et dige, der beskytter mod oversvømmelse fra øst og samtidigt giver fjordens fugle – og den fredede strandtudse – et nyt tilholdssted.

Diget er nemlig etableret et stykke inde på land, så der er skabt et stort område med strandeng, som kun har gavn af at blive oversvømmet ind imellem.

Annonce
Diget er knap halvanden kilometer langt og trukket omkring 800 meter ind på land. Foto Birgitte Carol Heiberg

På den måde er diget et eksempel på naturbaseret klimatilpasning, der både rummer gevinster for mennesker og dyr.

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt håber, at erfaringerne kan bruges andre steder i kommunen.

- Dette er et fantastisk projekt på alle måder. Vi har taget et stort skridt mod klimasikringen af Seden Strandby, og Odense har fået mere bynær natur, som vi vil gøre mere tilgængeligt i den kommende tid. Der er blevet tænkt på dyrelivet og biodiversiteten i området, og vi har høstet erfaringer, som vi måske kan bruge andre steder i kommunen, sagde Christoffer Lilleholt i forbindelse med indvielsen, hvor han samtidig roste sin forvaltning for at have lavet et projekt, som har tiltrukket sig stor interesse og finansiering udefra.

Størstedelen af de seks millioner kroner, som projektet har kostet, bliver nemlig betalt af staten og EU, der samlet set betaler 4,5 millioner kroner.

Nyt stisystem med fugletårne

I forbindelse med projektet er der også blevet genslynget et vandløb, skabt nye levesteder for strandtudsen, genetableret tidligere lavninger og skiftet fra dyrkede arealer til græsningsarealer. Det betyder samlet set, at der er skabt et nyt naturområde, som borgerne også vil få lejlighed til at gå på opdagelse i.


Der er stadigvæk 450 mennesker, der ikke er beskyttet. Men det er åbenbart meget svære at finde ud af at lave et projekt, der skal beskytte mennesker, end når det handler om vadefugle.

Anders Brændholt Rasmussen, formand for digeudvalget og grundejerforeningen


I løbet af foråret vil der således blive anlagt et nyt stisystem med infotavler og fugletårne, så det bliver muligt at få det fulde udbytte af den nye strandeng.

I forbindelse med projektet er der sat nye bestande ud af strandtudser. Området vil dog også være en tiltrængt helle for fjordens fugle. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Det glæder Kurt Due Johansen fra Dansk Ornitologisk Forening, der også var mødt frem til fredagens arrangement.

- Vi har desværre rigtig mange vadefugle, som er forsvundet fra fjorden, fordi deres levesteder er væk. De kommer forhåbentlig tilbage, når fjordvandet i perioder kan komme ind og overskylle jorden. Vi håber også, at vi vil se endnu flere trækfugle i området. Allerede nu kan vi se flere end tusinde gæs derude i perioder, og det kan sagtens være, at tallet vil øges betydeligt. Forhåbentlig bliver dette område et forbillede for flere projekter ved fjorden, sagde Kurt Due Johansen.

Annonce

Frustration i digeudvalg

Selvom det østlige dige også vækker glæde hos formand for digeudvalget, Anders Brændholt Rasmussen, er han samtidigt frustreret over, at der fortsat ikke er lagt en konkret tidsplan for det vestlige dige, som borgerne selv skal betale hovedparten af.

Han understreger, at ingen borgere i Seden Strandby er beskyttet mod vandmasserne, før det vestlige dige bliver etableret. Og det har ifølge hans vurdering fortsat lange udsigter.

Det nye dige er placeret inde på land, så et stort område får lov til at blive oversvømmet og vil tage form som strandeng til glæde for områdets fugle og andre dyrearter. Grafik: Mikkel Petersen

- I min verden er det helt horribelt, at vi har et projekt omkring det vestlige dige, som slet ikke er kommet i gang endnu. Det ender med, at hele kommunens betaling til projektet bliver ædt op af betalingen til rådgiverne, så vi selv skal betale for hele diget, siger Anders Brændholt Rasmussen og fortsætter:

- Der er stadigvæk 450 mennesker, der ikke er beskyttet. Men det er åbenbart meget svære at finde ud af at lave et projekt, der skal beskytte mennesker, end når det handler om vadefugle.

I forbindelse med projektet er der udlagt 27 hektar landbrugsjord, som nu i stedet skal tjene som våde strandenge. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Rådmand Christoffer Lilleholt erkendte ved indvielsen, at det østlige dige i sig selv ikke beskytter Seden Strandby mod oversvømmelser.

- Jeg ved godt, at vi kun er kommet halvt i mål, men det er jo stadig et stort skridt på vejen. Og vi arbejder videre med det vestlige dige, sagde han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense Håndbold For abonnenter

Eks-landsholdsspiller før Odenses semifinalebrag: - Jeg havde drømt om en større rolle

Annonce