Annonce
Nyborg

Direktør fra omdiskuteret institution: Så længe det ikke er baghaven

Annonce

Uden øvrig sammenligning: - Men vindmøller, grusgrave, genbrugspladser og botilbud er vel nok noget, som næsten alle mennesker er enige om, er gode idéer. Endda ligefrem nødvendigheder som der er behov for i vores dagligdag og samfund, men helst ikke i nærheden. Og slet ikke i baghaven eller som naboer. Som udgangspunkt forståeligt nok. Problematikken for ovenstående er blot, at der næppe findes én eneste plet i vores land, hvor der ikke findes naboer eller nærliggende lokalsamfund. Stikker man dybere i den problematik, og her særligt med fokus på botilbud, kan man stille spørgsmålet om netop botilbud/opholdssteder og behandlingstilbud overhovedet skal eller bør placeres "ude i ingenting".

Et af de mange mål, der så godt som altid indgår i behandlingen af psykisk sårbare medmennesker, er at gøre dem i stand til på sigt at kunne indgå i samfundet, og gerne kunne deltage og bidrage til samfundet samt klare sig i sociale sammenhænge, danne sociale relationer og være gode medborgere.

Denne vigtige del af opgaven kan bare ikke løses ved at isolere og skærme beboerne "langt ude i ingenting".

Spørgsmål der også ofte stilles, når debatterne drejer sig ind på behandlingen af psykisk- og socialt sårbare mennesker, er blandt andet: Hvorfor skal de lige bo i så flotte omgivelser og skønne områder?

Et helt legitimt spørgsmål med sikkert mange svarmuligheder.

Man kan i stedet prøve at besvare spørgsmålet med omvendt fortegn og spørge, hvorfor disse mennesker bestemt ikke skal bo som nævnt? Fortjener de det ikke? Er de ikke det værd? Hvad skal det dog gøre godt for?

- Ud fra de kommentarer vover vi forsigtigt pelsen og påstår, at den generelle og overvejende holdning til denne konkrete sag omkring etableringen af et socialpædagogisk tilbud på omhandlende ejendom, er positiv.

David Tønsberg, Direktør ved Solutio Gruppen

Fakta om Solutio ifølge David Tønsberg

Solutio Gruppen er en fællesbetegnelse for en privat organisation, der driver fire socialpædagogiske tilbud. Tre på Sjælland og ét på Langeland - Solutio Broen.Alle fire tilbud er selvstændige enheder med deres egen daglige ledelse og deres eget personale med den uddannelses- og kompetencesammensætning, som der kræves ud fra den specifikke målgruppe på hvert enkelt sted.

Tilbuddet der ønskes placeret ved Nyborg er Solutio Broen, der aktuelt er placeret på Langeland. Der er derfor tale om en geografisk omplacering af et eksisterende tilbud i god og positiv drift.

Netop på baggrund af den gode udvikling har tilbuddet behov for yderligere udvikling af stedets tilbud indenfor aktivitet og beskæftigelse, af både beboere samt eksterne dag-brugere fra eksempelvis jobcentre og relevante kommunale forvaltninger. Dette vil ejendommen ved Nyborg kunne opfylde ved driften af den skønne plantage.

Solutio Broen er et tilbud i Solutio Gruppen der huser målgruppen i alderen 17- til 25 år. Der er altså tale om en aldersgruppe vi kalder unge-voksne.

Med udgangspunkt i målgruppens alder arbejdes der i tilbuddet særligt målrettet på at vedligeholde og udvikle på beboernes ressourcer og kompetencer indenfor aktivitet- og beskæftigelsesområdet.

For at kunne blive visiteret til Solutio Broen, skal den potentielt kommende beboer derfor have en motivation og en lyst til at indgå i tilbuddets dagligdag, også inden for aktivitet- og beskæftigelse.

Aktivitet- og beskæftigelse kan naturligvis ikke stå alene, så udover denne del af hverdagen på tilbuddet, arbejdes der intensivt med beboerne efter en bred vifte af pædagogiske tilgange. F.eks. Kognitiv terapi, relations pædagogik, ADL (alm. daglig livsførelse), Miljøterapi, o.a. Dette både i beskæftigelsesdelen, og efter beboernes "arbejdstid".

Tilbuddet har et godt og tæt samarbejde med den offentlige psykiatri, da målgruppen ofte har en egentlig diagnose. Der kan eksempelvis være tale Skizofreni med problematikker som angst, paranoiditet, selvskadende adfærd m.m.

Annonce

Påstande og bekymringer

Solutio Gruppen har på vores afdelinger erfaringer for at målgruppen har meget stor gavn, nytte og ikke mindst glæde ved at være beskæftigede med diverse arbejde og aktiviteter, alt efter deres individuelle evner og ressourcer, og hvor de har mulighed for at mærke og bruge sig selv.

Derfor har Solutio Broen et stort ønske om at kunne tilbyde beboere og dagbrugere en meningsfuld beskæftigelse. I dette tilfælde på plantagen, hvor alt minder om et rigtigt arbejde, med alt hvad der følger med af kolleger, rutiner, ansvarsfølelse og at være med til at holde en proces i drift med et afkast i form af et reelt produkt (æbler, juice etc.).

Det er desværre ikke mange steder, der kan tilbyde dette til målgruppen, hvor der alt for ofte er tale om terapi-arbejde. For eksempelvis at fylde skruer over i en lille pakke fra en stor pakke og lignende. For bedst at kunne imødekomme og støtte beboerne i deres behov og udfordringer, arbejdes der på Solutio Broen med en forholdsvis høj normering. Tilbuddet er døgndækket. Så om natten er der også to nattevagter.

På stedet i Nyborg vil der, ud over ledelsen, i dagtimerne være cirka tre medarbejdere i beskæftigelsesdelen med beboerne, plus én til to ansatte i huset til de beboere, der på dagen ikke har det personlige overskud til beskæftigelse, hvor der i stedet skal tages hånd om dem på anden vis ved omsorg og terapi. Efter den daglige beskæftigelses ophør, det vil sige i beboernes fritid, er tilbuddet dækket med pædagogisk personale ved tre medarbejdere indtil natpersonalet møder. Solutio Gruppen modtager ofte ros og anerkendelse for kvaliteten på stederne og for resultaterne med målgruppen fra samarbejdspartnere som eksempelvis de visiterende myndigheder, kommunerne, sagsbehandlere, psykiatrien og ikke mindst Socialtilsynet, der fører tilsyn med vores tilbud og som godkender alt om tilbuddets kvalitet. Det lige fra beboer og medarbejdertrivsel, pædagogiske tilgange, den lokale ledelse, budgetter og bygninger. Vi hører ofte også fra både samarbejdspartnere og ganske almindelige borgere, som vi møder i de nærområder, hvor vi bor, at: "Det er godt, der findes steder, som tager sig af disse mennesker med de udfordringer og problemer, som de nu hver især har". Og "tænk, hvis der ikke fandtes sådan nogen som jer".

Det varmer selvfølgelig, gør os glade og stolte af vores arbejde og indsats overfor mennesker, der er udfordret på psyken og for nogen desværre livet generelt. Fra vores side af bordet kan vi selvfølgelig kun være enige i, at der er brug for tilbud til målgruppen og også for vores konkrete tilbud. Vi kan ud fra de rigtig mange fine, gode, varme og positive kommentarer til de artikler, der har været bragt i Fyens Stiftstidende og på Fyens.dk, se, at mange heldigvis deler vores synspunkt.

Ud fra de kommentarer vover vi forsigtigt pelsen og påstår, at den generelle og overvejende holdning til denne konkrete sag omkring etableringen af et socialpædagogisk tilbud på omhandlende ejendom, er positiv. Vi anerkender samtidigt den bekymring, der er fremsat fra naboer og borgere i nærområdet til ejendommen.

Denne bekymring håber vi selvfølgelig på at kunne (be)vise, ikke at være begrundet i denne sag omkring Solutio Broen på omhandlende ejendom.

Det vil naturligvis i første omgang komme an på det videre forløb i planprocessen ved Nyborg Kommune, og afhænge af et positivt udfald for Solutio Broen og ikke mindst beboerne. Indtil da har vi et ønske om en god en saglig debat. Meget gerne baseret på viden og fakta. Én ting er påstande. En anden er bekymringer.

Annonce

Hvis ikke her, hvor så?

Der er som bekendt fremkommet nogle bekymringer. Bekymringer som fortjener et noget mere uddybende svar end ja eller nej. En bekymring går på, at der er misbrugere blandt beboerne. Jeg vil allerførst gøre det klart, at Solutio Broen ikke er et misbrugsbehandlingssted. Der modtages ikke beboere, hvis primære problematik er misbrug. For disse skæbner findes der heldigvis langt bedre og kompetente tilbud til, som er specialister inden for dette felt.

Solutio Broens målgruppe er borgere hvis primære problemstillinger er psykiske. Blandt disse mennesker er der desværre nogle, der mener at selvmedicinering med eksempelvis hash, hjælper dem bedre end medicin i forhold til deres psykiatriske diagnose (heraf betegnelsen dobbeltdiagnose). Vores grundantagelse med hensyn til dette er, at hvor er det heldigt, at der findes steder, hvor disse mennesker med dobbeltdiagnoser kan bo. Et sted, hvor der også tages hånd om den problematik, hvor de støttes og guides og motiveres til at nedsætte og optimalt helt at stoppe deres "selvmedicinering". Der findes desværre mange mennesker, og lad os være ærlige, men statistisk set også i Nyborg og omegn, med et misbrug, som de må takle alene uden professionelle omkring dem. En anden bekymring er, at beboerne har anbringelsesdomme. Sådan forholder det sig dog ikke. En del af målgruppen ved Solutio Gruppen har en behandlingsdom. I daglig tale forveksles behandlingsdomme og anbringelsesdomme ofte. Men en anbringelsesdom er en ganske anden sag. Jeg vil forsøge at beskrive forskellene på disse kort og enkelt. En anbringelsesdom er en sanktion, der gives til personer, som har begået farlig og/eller alvorlig kriminalitet, der hvis de ikke havde været syge, ville have betydet en egentlig frihedsstraf (fængsel). Disse personer gives i stedet en anbringelsesdom der "afsones" på en lukket psykiatrisk afdeling. Kun det offentlige må have- og behandle denne gruppe af mennesker. Derfor har Solutio Broen ingen beboere med anbringelsesdomme. En behandlingsdom gives til mennesker, som typisk ingen sygdomserkendelse har, hvor det vurderes som formålstjenligt og vigtigt, at borgeren er i behandling på eksempelvis et døgndækket botilbud, så man derved har gjort, hvad man kan for at sikre sig, at borgeren støttes og guides til at overholde en behandlingsplan. Den kan indeholde vilkår om, at borgeren modtager sin medicin, modtager pædagogisk støtte, undgår at begå kriminalitet, får botræning, overholder møder med offentlige myndigheder og konsultationer med samarbejdspartnere som psykiatere og sygeplejersker. Det var et par af bekymringerne. Der er dog også fremkommet en række påstande om Solutio Broen, som: "det er ligesom Tvind", "pengemaskine" og "der er kun buschauffører og tømrer ansat". Der til kan jeg i modsætning til de ovenstående bekymringer svare kort og godt. Svaret er naturligvis tre gange nej. Indtager man sådan vinkel til en sag som denne, så vover jeg for anden gang pelsen og påstår, at vi er helt tilbage ved indledningen til dette skriv. Nemlig at modstanden overfor et tilbud, der varetager den svære og krævende opgave at hjælpe og støtte disse medmennesker i deres liv fyldt med udfordringer, må være baseret på følgende anskuelse: Vi bør måske nok tage os af disse mennesker, det skal bare ikke foregå i min baghave. Men hvor så?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kerteminde For abonnenter

Lokal kok blev stukket til døde: Kæresten til den dræbtes søster anholdt

Nordfyn For abonnenter

Per giver kommunen skylden for sit mistede ben: - Der er ikke noget, der hedder menneskeværdigt i det her

Odense

Kritik af kommune i sag om ulovligheder i tidligere kro: Går efter de forkerte, mener lejerforening

Fyn For abonnenter

Se listen over bøder for overtrædelse af forsamlingsforbud: 69 bøder uddelt af politiet på Fyn

Annonce