Annonce
Danmark

DF i hårdt angreb på naturen. Vi skal udvikle naturen, ikke afvikle den

Christian Rabjerg Madsen

Fredninger: Vi skal bevare naturen og sikre alle danskere lige mulighed for at bruge den. Det var tanken bag, da den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning i 1937 gav Danmarks Naturfredningsforening ret til at rejse fredningssager. Han lagde grundlaget for mange af de fredninger, vi har i dag, hvor Danmarks Naturfredningsforening tager initiativ til syv ud af ti fredninger.

Bare for at nævne nogle af fredningerne: Karup Ådal, Hald Sø, Ø bakker, Frøslev Mose, Rømø, Tange Bakker, Brændegårds Sø og Æbelø. Smukke naturområder, der er til glæde for områdets beboere og besøgende i dag.

Men nu truer borgerlige kræfter fredningerne. Dansk Folkeparti har i dag et beslutningsforslag i folketingssalen, der vil fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selv at rejse fredningssager. Det er bare det seneste eksempel på, at det rager de borgerlige en hvidgul skovlilje, hvad der sker med naturen. Regeringen afskaffede det forbud mod gødskning på de naturbeskyttede områder, den socialdemokratiske regering havde indført, inden forbuddet nåede at træde i kraft. Regeringens landbrugspakke øger også udledningen af kvælstof til vores fjorde, og skader dyrelivet i dem.

Endnu et angreb er det sidste, naturen har brug for. De seneste 40 år er der forsvundet 2,9 millioner fugle fra den danske natur. Arter vi tænker på som helt normale i den danske natur er i stigende grad truede. Det gælder for guldsmeden, ålen og fiskeørnen. Flere lærkearter, der tidligere var et almindeligt syn, er nu væk.

Der er derfor behov for mere og ikke mindre beskyttelse af naturen.

I Socialdemokratiet vil vi oprette 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal. Vi vil udlægge halvdelen af al statsskov samt 20.000 hektar privat skov til urørt skov. Vi vil også have en langsigtet plan for de truede arter i Danmark, så vi kan vende udviklingen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Lysende græskar på skovstien

Leder For abonnenter

Regler må stoppe elløbehjul-rod

’Elløbehjul roder i bybilledet’. ’Elløbehjul kører for hurtigt der, hvor der er mange mennesker’. Sådan lød det i min radio i anledning af, at transportminister Benny Engelbrecht mandag holdt møde med de kommuner – deriblandt Odense - hvor det i dag er lovligt at køre på elløbehjul, og hvor elløbehjulene i dag fylder alt for meget i bybilledet på den kedelige måde. Både når de er i brug, og når de ikke er. Men radioværten kunne næsten ikke sige det mere forkert. Hvis et elløbehjul – som oftest ligger og – flyder et sted på gaden, så er det, fordi den person, der senest har brugt det, bare har smidt det. Uden så mange andre hensyn end at det lige passede mig bedst der. Og hvis der er for meget fart på elløbehjulet, så skyldes det udelukkende den, der styrer tempoet. For selvom elløbehjul er smarte, sjove og et godt alternativ til flere biler på vejene, så kan de hverken flytte sig fra et sted fra et andet eller sætte farten uden hjælp fra et menneske. Ansvaret for det rod, som er opstået i kølvandet på lovliggørelsen af elløbehjulene, ligger kun ét sted: Hos dem, der bruger dem. Det er derfor, der er opstået et behov for regler. Fordi tankeløsheden og fraværet af hensyntagen lever for godt hos nogle af dem, der bruger elløbehjulene. Vi skal alle sammen være her og kunne færdes sikkert i trafikken. Så det er mit ansvar, at jeg kigger mig for, inden jeg går over en vej – at jeg ikke bare træder ud i forventning om, at de hjulede trafikanter standser. Det er mit ansvar, at jeg sætter min cykel i et stativ eller i det mindste parkerer den, så den fylder mindst muligt på et fortov, fordi jeg lige skal hente et par bukser, en fløderand eller fire tallerkener. Og det er mit ansvar, at jeg ikke parkerer min bil foran en ud- eller indkørsel, så jeg spærrer vejen for andre. Men nogle brugerne af elløbehjul er ikke det ansvar voksent eller bevidst, og så må der regler til. Og sanktioner til dem, der ikke kan finde ud af at følge dem. Selvom det ville været meget nemmere, hvis vi bare ryddede op efter os selv og tog hensyn til andre.

Annonce