Annonce
Fyn

Det vil fynboerne have: Her er ønskerne til de nyvalgte folketingspolitikere

Fynboerne er onsdag til valg, og ønskerne til politikerne er mange.
Hvad er det vigtigste, som medlemmerne af de nye Folketing skal tage fat på? De har vi spurgt en række centralt placerede fynboer om.

Brødtekst

Annonce

Torben Povlsen, formand for Centrovice, der rådgiver landbrug og erhverv

Landmand Torben Povlsen, der også er formand for organisationen Centrovice, som rådgiver landmænd og virksomheder. Foto: Vibeke Volder

- Det vigtigste for os er, at man får skabt et erhvervs- og landbrugsvenligt klima, hvor vi kan vækste os igennem klimaudfordringen. Det vil sige, at vi gennem forskning og udvikling kan skabe fremgang og forbedringer og producere mere med mindre, så vi mindsker og udligner vores klimabelastning. Vi skal fastholde dansk landbrug som foregangsland på klimaområdet og videreudvikle det. Det kræver en stabil politik, for det er et længere træk – zigzagkurs dur ikke, hvis vi skal løse opgaven.

Brita Thrane Vibæk, formand for Ældresagen i Odense

Brita Thrane Vibæk, formand for Ældresagen i Odense. Privatfoto

- I Ældresagen vil vi gerne have bedre forhold for de gamle og flere penge tilført kommunerne. Derudover ser vi gerne, at pengene rent faktisk bliver øremærket til de ældre. Ofte er pengene, der skulle være gået til de ældre, endt med at gå til nogle andre. Den demografiske udvikling viser, at der kommer mange flere ældre, så der skal flere penge til området, så de ældre blandt andet kan få bedre hjemmehjælp og blive hjulpet mere generelt.

Jens August Wille, Teaterdirektør for Odense Teater

Jens August Wille, teaterdirektør på Odense Teater. Arkivfoto: Michael Bager

- Flere partier har snakket om, at de vil kigge på en afskaffelse af de to procent beskæringer, der er på kulturområdet. Og det ville være rigtig dejligt, hvis det skete. Derudover var der inden teaterforliget tanker om at lave en dynamisk pulje af frie midler, som skulle handle om samarbejde og frie projekter, som gjorde at forskerne fik længere tid til deres projekter. Den pulje var på 33 millioner kroner - den blev fjernet og uddelt. Scenekunstbranchen har brug for, at alt ikke er låst - der er brug for dynamiske penge.

Peter Lund Andersen, formand for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Peter Lund Andersen, formand for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Foto: Kasper Riggelsen

- Det vigtigste for os er at få styrket folkeskolen. Den har været politiske kastebold gennem for mange år, og nu skal man give os muligheden for at lykkes. Folkeskolen har ikke fået tilført midler på finansloven gennem mange år, og vi har et håb om, at man igen vil kigge vores vej. Det er der brug for, for man har indført en meget dyr reform uden at sende pengene med. Vi skal levere meget mere undervisning, men med færre lærere. Det presser os på den kerneydelse, vi har i skolen. Man skal give os mere frihed og mere plads til det professionelle råderum for lærerne og lade være at detailstyre skolen så meget.

Thomas Visti, adm. direktør for Mobile Industrial Robots

Thomas Visti, administrerende direktør for Mobile Industrial Robots, MIR. Foto:Yilmaz Polat

- Infrastruktur vægter meget højt for mig. Det handler både om tre spor på E20, men også om togtrafikken. Det er helt uforståeligt, at vi har et togsystem, der fungerer på niveau med et uland. Der bør vi kunne løfte os meget. Det er noget, jeg vender hver gang, vi har internationale gæster, som kommer til Fyn fra Kastrup. Men det handler også om at tiltrække pendlere til Odense og Fyn. Derudover skal politikerne i mine øjne også se på sundhedssektoren og ældrepleje. Jeg bliver pinligt berørt, når jeg ser, hvordan vi behandler syge og ældre i det her land. Endelig er det også vigtigt at øge mængden af politibetjente. Det er en falliterklæring, at man ikke får nogen som helst hjælp, når man oplever indbrud, som jeg selv har prøvet.

Hans Lassen, integrationskonsulent og tidligere medlem af mangfoldighedsrådet i Odense:

Hans Lassen, forfatter, integrationskonsulent og direktør for Sisyfos. Foto: Roland Petersen

- Spørger man forskningen, hvad der virker for at øge graden af beskæftigelse blandt indvandrere, er budskabet entydigt: Det er uddannelse, danske sprogkundskaber og kendskab til arbejdsmarkedets forhold. Det er dét, det gør indvandrerne attraktive hos virksomhederne, som ofte har fokus på kvalifikationer frem for hudfarve. Hvis vi giver den en skalle og virkelig investerer i det, kan Danmark brande sig med resultaterne. Vi har alle forudsætninger for at stikke af fra andre lande. Det er op til os selv.

Niels Thorborg, adm. direktør 3C Groups A/S, formand for Syddansk Universitet

Niels Thorborg, virksomhedsejer og bestyrelsesformand for Syddansk Universitet.

- Der er ikke kun ét, men flere vigtige emner, som det nye folketing bør arbejde med. Målet om at fastholde og udbygge vores velfærd er naturligvis centralt, men det er afgørende, at vi også ser på, hvor pengene skal komme fra. Derfor bør Folketinget på en lang række områder skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, så vi kan skabe vækst, få flere i arbejde og på den måde bidrage til statens indtægter.

- Vi er på rette vej, men et stærkere fokus på at sikre adgang til tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft er også essentielt. Det omfatter bl.a. at styrke vores uddannelsessektor og give bedre muligheder for at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere.

- Endelig har en ny regering en meget vigtig opgave i at sikre midler, knowhow og løsninger på vores fælles klimaudfordringer, så vi i langt højere grad, end tilfældet er i dag, tager vare på klimaet og medvirker til at skabe en bæredygtig fremtid – det skylder vi hinanden og vores efterkommere.

Thomas Graven, medstifter OdenseForældreNetværk og tovholder på "Hvor er der en voksen?"-demonstration i Odense

Thomas Graven, medstifter OdenseForældreNetværk og tovholder på "Hvor er der en voksen?"-demonstration i Odense. Foto: Privatfoto

- Vi arbejder for bedre vilkår for vores børn, og det får vi gennem minimumsnormeringer og ved, at der er flere af de voksne i børnehaverne og vuggestuerne, der er uddannede. Det er vores primære målsætning og vision. Vi lægger os op ad anbefalingerne fra blandt andre BUPL, som siger en voksen til tre børn i vuggestuen og en til seks i børnehaven. Det er vores pejlemærke, og den normering har vi slet ikke endnu. Vi mener ikke, tallene fra Danmarks Statistik, som bruges af mange, afspejler virkeligheden. Vi vil gerne have belyst den faktiske hverdagsnormering i institutionerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Spar sammen, OB

Odense Kommune skal stå fast over for fodboldklubben OB i sagen om en renovering af Odense Stadion. For det bør ikke være Odenses skatteborgere, der skal betale for, at byens og øens største fodboldklub får et bedre stadion at spille på. Det bør klubben og dens ejerkreds selv bekoste. Spørgsmålet om en renovering af Odense Stadion er nok engang blevet aktuelt, fordi OB sammen med de øvrige superliga-klubber, Divisionsforeningen og Dansk Boldspilunion har besluttet, at alle superliga-stadioner fra 2028 er udstyret med fuldt overdækkede tribuner. Det er en fin beslutning, som vil give bedre forhold for klubbernes tilskuere, så man på længere sigt forhåbentlig kan tiltrække flere tilskuere og dermed tjene flere penge. Det er imidlertid ikke Odense Kommunes opgave at sørge for, at erhvervsvirksomheder får bedre fysiske rammer at udøve deres virksomhed i. Odense Kommune skal skabe gode rammevilkår for kommunens virksomhederne i almindelighed, men kommunen skal ikke bruge sine sparsomme skattekroner på at forbedre hverken robotproducenters, gartneriers eller fodboldklubbers ydre rammer. Det må virksomhederne selv klare. Ejerforholdene af Odense Stadion er i dag mildt sagt noget rod. Odense Kommune ejer tre tribuner på stadion, mens en ejerkreds af bestyrelsesmedlemmer i Odense Sport & Event ejer den fjerde, og det skaber helt naturlige tvister mellem de forskellige ejeres forskellige ønsker. Derfor vil det være klogt, hvis man får skilt den kommunale økonomi fra den private virksomhed OB’s interesser fra hinanden. Det vil være til gavn for OB, for Odense Stadion og for Odense Kommune – og for de odenseanske skatteydere. Derfor vil det være klogt, at OB og ejerkredsen bag klubben begynder at spare sammen, så man på et snarligt tidspunkt kan købe stadion af kommunen. På den måde kan man engang i fremtiden, måske allerede inden 2028, få lejlighed til at gennemføre alle de udvidelser og forbedringer af Odense Stadion, som man har lyst og råd til og dermed være med til at skabe grundlag for at høste gevinster ved fremtidige sejre. Så spar endelig sammen, OB. Og begynd hellere i dag end i morgen.

Odense For abonnenter

Testkørsler på vej: På én strækning især vil der snart køre letbanetog

Annonce