Annonce
Erhverv

Det ligger i luften

En virksomhed har også en cyklus, og 1. november overlader Peter Hermansen (billedet) direktørstolen i Exhausto A/S til Kjeld Pedersen. Og der er tale om en velforberedt forandring.

Når Peter Hermansen den 1. november stopper som daglig leder af Exhausto A/S i Langeskov efter 39 år, er det et led i et grundigt forberedt generationsskifte. Børnene er som medejere helt enige i, at den ny direktør skal hentes uden for familien

Til november flytter 63-årige Peter Hermansen alle sine ringbind og ejendele ud af direktørkontoret på Exhausto A/S i Langeskov. I stedet indretter han sig i hjemmekontoret på Søbrinken ikke langt fra virksomheden, hvorfra han vil passe sine opgaver som direktør i moderselskabet Exhausto International A/S samt formandsposten i Exhausto A/S og søsterselskabet Exhausto CDT A/S.

1. november er det slut med at møde ved 8-tiden og køre hjem ved 18-tiden, som han har gjort, siden han var 24 år og måtte overtage virksomheden som nyuddannet ingeniør. Hans far, som grundlagde virksomheden i 1957, kæmpede i tre år mod kræft, inden han døde i 1968. I halvandet år måtte hans mor lede virksomheden med de fire medarbejdere, indtil Peter Hermansen var færdiguddannet og kunne løfte arven.

Selv om livsgerningen var fastlagt tidligt, og han måtte tage aftenkurser i økonomi og jura for at bestride lederjobbet, har engagement, dynamik og mod kendetegnet ham fra starten. Han voksede med opgaven og virksomheden, som i en lang periode blev udvidet hvert tredje år. I dag tæller koncernen over 300 medarbejdere og har en omsætning nær 400 millioner kroner.

Når Peter Hermansen vælger at stoppe nu, skyldes det især to forhold.

- Dels har vi nogle meget ambitiøse vækstplaner for de kommende år, som jeg gerne vil have yngre kræfter til at løfte, dels har jeg set nogle alt for tidlige dødsfald i min omgangskreds som gør, at jeg gerne vil trappe ned, mens helbredet er godt, forklarer han.

Annonce
Exhausto har 20.000 kvadratmeter under tag i Langeskov. Peter Hermansen har stået i spidsen for virksomheden i 39 år.

Glidende overgang

Peter og Marianne Hermansen har begge arbejdet på virksomheden siden henholdsvis 1969 og 1973, og de altid været enige om, at deres børn, Annette og Michael, selv skulle vælge, hvor meget de ville engagere sig i firmaet. De har fulgt med i hverdagen fra de var ganske små, har ofte leget på kontoret, mens forældrene har arbejdet.

- De arbejdede meget, men havde altid tid til os, og vi syntes, det var sjovt, f.eks. at være med til at pakke gaver til alle medarbejderne og stå og give hånd op til juleferien, fortæller Annette Hermansen, som i dag er marketingchef i Exhausto CDT i Odense.

Familiereglen har været, at børnene skulle ud at arbejde i en anden virksomhed i mindst seks år, inden de kunne få en stilling i Exhausto. Annette Hermansen har arbejdet seks år i Tyskland ved Lindab, mens Michael Hermansen endnu ikke har nået målet. Han er i dag Chief Technical Officer ved Monjasa A/S i Fredericia.

Som ganske unge blev de til gengæld begge indsluset i bestyrelsen for Exhausto. Først som observatører og fra 1998 som medlemmer, da de fik hver en tredjedel af aktierne i firmaet som første skridt i et økonomisk generationsskifte.

- Nu er der både A- og B-aktier, og jeg har stadig lidt over 50 procent af stemmerne, fastslår Peter Hermansen med et lunt smil.

Det økonomiske generationsskifte blev grundigt analyseret af revisor og advokat, og en diger drejebog sikrede en glidende overgang for ikke at blive væltet af en stor skatteregning.

- Vi tog ved lære af andre virksomheder, hvor arven blev umulig at løfte for den nye generation, så de var tvunget til at sælge virksomheden. Det ville vi undgå, forklarer Michael Hermansen.

Konstruktionen i den glidende plan er sådan, at ingen af de to søskende kan spille hinanden af banen, og de har selv været interesserede i at forhindre, at en familiefejde, som det er set i andre virksomheder, skulle kunne skade Exhausto-koncernen.

Peter Hermansen har valgt at stoppe og overlade direktørstolen til en udenfor familien.

Professionel hjælp

Hovedkraften bag generationsskifteplanen var revisor Christian Løcke Andersen, tidligere ansat i PriceWaterhouse Coopers. Siden 1999 har han siddet som professionelt bestyrelsesmedlem i virksomheden, og i dag er han formand for Exhausto International A/S.

- Her er hele familien med i bestyrelsen, men vi har aldrig ønsket en tantebestyrelse. Det professionelle modspil er vigtigt både i bestyrelsen og i rådgivningen ved eksempelvis generationsskifte, mener Peter Hermansen.

Ønsket om professionelt islæt i virksomhedens bestyrelse var årsagen til, at Kjeld Pedersen fra Grundfos kom ind i Exhaustos bestyrelse, og at det netop blev ham har en særlig forhistorie.

Grundfos har altid været et forbillede for Peter Hermansen. Grundværdierne har lignet værdierne i Exhausto, og da den tidligere Grundfos-direktør, Jørgen Madsen, trådte tilbage som 60-årig, lykkedes det Peter Hermansen ad omveje at få ham overtalt til at gå med i bestyrelsen for Langeskov-virksomheden.

- Jørgen Madsen havde dengang stadig sin mor boende i Svendborg, og det hjalp måske på overtalelsen til at køre ned til bestyrelsesmøderne i Exhausto gennem fire år, fortæller Peter Hermansen.

- Det var meget lærerigt for mig, så da Jørgen Madsen gik ud, tog jeg kontakt til Grundfos for at høre, om de ikke kunne finde en anden. Det blev Kjeld Pedersen, som var en af de unge, fremstormende ledere, fortæller han.

Et oplagt rollebytte

Kjeld Pedersen trådte ind i bestyrelsen i 2004, og ved omstruktureringen af koncernen i 2007 blev han formand for Exhausto A/S. Han har i dag 17 års ledererfaring fra Grundfos, og stopper 1. november som direktør for den mest betydende del af koncernen, Building & Services, som arbejder med global forretningsudvikling inden for pumper til bygge- og anlæg. Netop for at blive direktør i Exhausto A/S.

Da han blev formand, lå det ikke i kortene, at han halvandet år senere skulle bytte plads med Peter Hermansen. Ideen opstod først i foråret under bestyrelsens arbejde med at finde en ny direktør uden for familien.

- Vi ønskede en direktør, der bor i området, og da Kjeld Pedersen har lovet sin familie ikke at flytte fra Skive de første tre år af hensyn til børnenes skolegang, så vi først muligheden, da han selv foreslog at flytte i lejlighed på Fyn alle hverdagene, fortæller Peter Hermansen.

At Kjeld Pedersen havde mod på at tage over, var en stor lettelse for familien, for han kender organisationen og branchen, så han har gode muligheder for hurtigt at få fokus på udviklingsplanerne.

- Det var helt klart, at hverken Michael eller jeg endnu har uddannelse eller erfaring nok til at træde i fars fodspor, og vi er meget trygge ved at lægge opgaven i hænderne på Kjeld Pedersen, fastslår Annette Hermansen.

- Min væsentligste betænkelighed ved at træde ind i familievirksomheden var min mulighed for at skabe min egen platform, fortæller Kjeld Pedersen.

- Peter Hermansen kender næsten alle medarbejdere på fornavn, og det ville være umuligt at få fodfæste, hvis han stadig havde sit kontor på virksomheden. Derfor har han selv ønsket at rykke ud, og jeg er fuld af fortrøstning til, at vi får samarbejdet til at fungere, og det er godt altid at kunne trække på hans store ekspertise, siger den kommende direktør.

Store planer

Peter Hermansen viser Exhaustos nuværende aktiviteter på et Europa-kort. Han peger ud på de mange lande i Øst- og Sydeuropa, som endnu ikke har et Exhausto-kontor.

- Du kan se, der er masser af plads til den ny direktør...

Bestyrelsen har fastlagt en ambitiøs vækststrategi om fordobling af omsætningen i løbet af få år, og det vil både kræve organisk vækst og opkøb, når muligheden byder sig.

- Konjunkturerne gør nok, at vi må lægge et forsigtigt budget på kort sigt, men i løbet af blot få år er vi indstillet på at investere markant i vækst for ikke at tabe terræn på det globale marked, forklarer Kjeld Pedersen, som ikke vil afvise, at han vil gøre gavn af sit kendskab til Rusland og Østeuropa.

Med generationsskiftet får Peter Hermansen mere tid til det, han har lyst til. At kæmpe i brancheorganisationen for sine mærkesager inden for ventilation og at få mere ud af sit medlemskab af Nyborg Golfklub.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Fem riddere om det runde bord

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Fyn

23-årig fodgænger dræbt på motorvejen: Han havde været til fastelavnsfest

Annonce