Annonce
Debat

Det handler om meget mere end Rema 1000

René Larsen.  Arkivfoto: Anne Kidmose Jensen
Annonce

Det handler ikke bare om Rema, som jo heller ikke har købt grunden endnu, der i øvrigt også ville skulle i udbud. Det handler om udvidelse af centerområdet i Rudkøbing til detailhandel. Det er ikke første gang, vi har diskussionen, men det er første gang, der nu tegner sig et flertal i kommunalbestyrelsen for handelsliv uden for bymidten.

Senest havde vi diskussionen i 2017, og vi har desuden haft den i forbindelse med, at både Fakta, Netto og Aldi også ønskede en placering uden for bymidten. Hver gang har et politisk flertal dog fastholdt, at handelslivet i Rudkøbing skal ligge i bymidten. Hvis den beslutning ændres, vil det forvride konkurrencen. Alene af den årsag er det vanskeligt nu at begrunde, at Rema godt kan ligge udenfor.

Senest igangsatte kommunalbestyrelsen en analyse om handelslivet i Langeland Kommune, som blev offentliggjort i juni 2020. Analysen skal – eller jeg burde måske skrive ”skulle” – bruges som grundlag for kommuneplanen og den fremtidige planlægning! Analysen indeholder en række klare anbefalinger, og anbefaling nummer 1 er: Koncentrér Rudkøbing handelsliv i bymidten.

Argumenterne kendte jeg, og det var de samme, som også lå bag tidligere beslutninger om, at handelslivet i Rudkøbing skal ligge i bymidten.

Langeland Kommune havde i 2019 et overskud på handelsbalancen, men det dækker over et overskud indenfor dagligvarer på cirka 39 millioner kroner eller cirka 12 % og et underskud indenfor udvalgsvarer på i alt cirka 32 millioner kroner eller cirka 18 %. Overskuddet skyldes i høj grad den omfattende turisme, der også bidrager til udvalgsvareomsætningen. Hver 5. krone i detailhandlen bliver lagt af en turist.

Turisterne søger den gamle historiske bymidte, hvor butiksstrukturen med forretningerne samlet giver synergi, konkurrence og skaber et helstøbt og levende bymiljø af høj kvalitet og med et attraktivt shoppingmiljø med få tomme butikker, som appellerer til turisterne. Det forbedrer indkøbsmulighederne lokalt og øger den samlede omsætning og investering på Langeland. Usikkerhed om centerområdet vil medføre færre investeringer.

Det skal være muligt at komme til og fra, og derfor har vi netop afsluttet projektet ”Det ny Bystræde” med en parallelvej til Østergade og renoveret byens parkeringspladser, som alle er gratis.

Langt de fleste på Langeland har stadig kort afstand fra deres bopæl til nærmeste store dagligvarebutik, men fra flere af vores landsbyer er der dog blevet lang afstand efter lukninger i Lindelse og Spodsbjerg.

Det er fornuftigt at holde mest mulig handel hjemme på Langeland, men et nyt område for detailhandel uden for bymidten er ikke en fornuftig løsning. En ny stor dagligvarebutik i Rudkøbing vil hente langt størstedelen af sin omsætning fra andre store dagligvarebutikker i byen. Placeres den uden for bymidten og uden funktionel sammenhæng med det øvrige handelsliv, vil den også hente noget omsætning fra dagligvarebutikker uden for øen, men det vil også medføre flytning af kundestrøm og dermed afledt tab af omsætning i bl.a. vores udvalgsvarebutikker og øvrige dagligvarebutikker uden for Rudkøbing. Konsekvenserne kan være yderligere butikslukninger – herunder af dagligvarebutikker uden for Rudkøbing, hvilket også har afledt betydning for bosætning og ejendomspriser.

Der vil sikkert blive nogle flere langelændere, der vil handle lokalt, men kagen bliver ikke meget større, fordi der kommer en butik mere. Stykkerne i kagen bliver bare mindre. I sidste ende er det kunderne, der bestemmer, hvilket stykke i kagen de vil spise.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Efter konkurs og betinget dom: Rådmand Søren Windell risikerer at blive smidt ud af bestyrelse

Middelfart

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce