Annonce
Indland

Det får du med en ny sundhedsreform

Her er seks ting, du får eller mister, hvis der er flertal for regeringens og Dansk Folkepartis sundhedsreform efter et kommende folketingsvalg

1. Mindre demokrati

Der vil ikke længere være nogle lokale politikere, du kan holde ansvarlige for eksempelvis sygehuslukning, ambulancedrift eller rutebiler. De fem regionsråd bliver nedlagt, så det bliver regeringen og Folketinget, der kommer til at udstikke de overordnede linjer i sundhedsvæsenet.

Herunder vil der være et 'Sundhedsvæsen Danmark', som bliver placeret i Aarhus. Endelig skal fem nye sundhedsforvaltninger stå for driften af sygehusene og akutberedskabet. En i hver af de nuværende regioner. Der skal også oprettes 21 sundhedsfællesskaber omkring landets akutsygehuse, som skal sikre nærhed og sammenhæng, og de får hver et patient- og pårørenderåd, som skal rådgive i forhold til den videre udvikling af sundhedsfællesskaberne.

2. Nærhed

Der skal sættes 8,5 milliarder kroner af til en såkaldt Nærhedsfond fra 2020 frem til 2025. Pengene skal gå til at øge kapaciteten og løfte kvaliteten hos de praktiserende læger og kommunerne. Målet er, at patienterne får en sammenhængende behandling tæt på boligen, og at de undgår unødvendige sygehusbesøg. Fondens 8,5 milliarder fordeles, så 4 milliarder bruges til investeringer og 4,5 milliarder til driften. Denne fond er vokset med 2,5 milliarder siden regeringens første udspil i januar.

3. Et styrket akutberedskab

Uanset hvor i landet, man bor, skal man have den

samme behandling ved akutsygdom. Det gælder for eksempel hvor lang tid, der må gå, inden ambulancen kommer. Derfor er der også udsigt til flere ambulancer og akutbiler i områder med særlige behov. Der skal fastsættes nationale, bindende retningslinjer om indretningen af akutområdet i hele landet. Endelig indføres også et nyt fælles, landsdækkende lægevagtnummer: 113. Det nye nummer skal supplere 112, som fortsat gælder, når der er akut livsfare.

4. Flere hænder

Reformen vil gøre noget ved manglen på sygeplejersker og andre ansatte i sundhedsvæsenet. Fra 2019-2022 skal der uddannes 2.000 flere sygeplejersker sammenlignet med perioden 2015 - 2018. Flere af de sygeplejersker, som i dag er på deltid, skal arbejde på fuld tid. Der skal også uddannes flere læger, og det betyder konkret 160 ekstra hoveduddannelsesforløb i 2019 og 2020. Endelig skal der tages initiativer for at rekruttere flere Social- og sundhedsassistenter.

5. Nem adgang til fysioterapi

Et andet greb, som skal aflaste lægerne, er, at de ikke skal bruge tid på patienter, der har brug for en fysioterapeut. Man kan henvende sig direkte hos fysioterapeuten med tilskud fra det offentlige uden at have en henvisning med. Der indføres dog begrænsning, så man som patient højst kan gå til fysioterapeut fem gange om året uden en henvisning. Hvis man har brug for mere fysioterapi, så skal man en tur til lægen og have henvisning akkurat som i dag.

6. Mere tid til nye mødre

Det skal være slut med at sparke utrygge førstegangsfødende ud af døren. De vil med den nye reform få ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel efter fødslen af det første barn. Tendensen har ellers gået mod, at de fødende skal tage hjem kort efter fødslen, hvis der ikke er komplikationer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Live: 451 meldte sig ledige lørdag under coronakrisen

Debat

April 1960: Rugby på Fyn

Annonce