Annonce
Odense

Det er den nye måde at arbejde i bestyrelsen på: Vi er her sammen om ét selskab

Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling og administrerende direktør Anders Top Haustrup er fjerde-generation i Plus Pack. De overtog virksomheden fra deres far, Steen Haustrup t.h. ved årsskiftet 2016. Plus Pack har siden 2009 været 100 procent ejet af familien. Foto: Frederik Steen Nordhagen
Hos Plus Pack i Odense er eksterne medlemmer af bestyrelsen en selvfølge. Det samme gælder, at bestyrelsesmedlemmerne er meget aktive i virksomheden mellem møderne.
Annonce

ODENSE:  Der er brug for det store mødelokale, når bestyrelsen sætter sig sammen fem gange om året i den familieejede emballage-virksomhed Plus Pack i Odenses sydøstlige ende. Medmindre mødet foregår virtuelt, som det senest var tilfældet.

For bestyrelsen tæller foruden to ejere fra familien - Steen Haustrup, tredje generation, næstformand, medejer og administrerende direktør i perioden 1985-2007 samt Camilla Haustrup Hermansen, fjerde generation, medejer og direktør for forretningsudvikling - fire eksterne medlemmer og tre medarbejdervalgte repræsentanter.

Derudover er ledelsen med fem medlemmer og Anders Top Haustrup, fjerde generation, medejer og administrerende direktør siden 1. december 2015, i spidsen altid inviteret med indenfor.

Det har flere årsager, som vi vender tilbage til, men ligesom med de tre medarbejderrepræsentanter for de knap 150 ansatte er den samlede ledelses tilstedeværelse med til at sikre transparens og forankringen af strategien i organisationen. Kort fortalt er risikoen på denne måde mindre for, at vigtig information går tabt mellem den gruppe, der tegner de store linjer, den administrerende direktør og de, der står med den daglige drift.

Og så er det i øvrigt helt naturligt, at flertallet af medlemmerne i bestyrelsen er eksterne. Det går helt tilbage til Plus Packs etablering som et joint venture i 1963, og siden dengang har formandsposten for det meste også været besat eksternt.

- Der er brug for gode kompetencer, som ligger uden for familien, og vi tillægger bestyrelsen meget stor værdi, forklarer Steen Haustrup.

Han tilføjer, at hvor bestyrelsesmøderne tidligere kunne været meget formelle, så er der i dag fokus på udvikling, mens afrapporteringen på driften mestendels foregår mellem møderne. Her fylder selve driftsdelen typisk ikke mere end en halv time på hvert af de fem ordinære bestyrelsesmøder om året plus workshops.

Annonce

In between-møder

De eksterne medlemmer kan dels løbende følge med via månedsrapporter, og dels byder strukturen i den arbejdende bestyrelse på in between-møder, hvor dialogen foregår direkte mellem et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for et udvalgt område og den ansvarlige i ledelsen.

- Jeg er i fast dialog med et af vores eksterne medlemmer hver anden uge. Det handler for eksempel om bæredygtighed, som sammen med digitalisering og effektivisering er vores strategiske must win-battles, fordi det ikke kun må blive fem nedslag om året, hvor vi får bragt kompetencerne i bestyrelsen i spil, men det er da en samarbejdsform, som alle skal øve sig på, siger Camilla Haustrup Hermansen.


Som øverste direktør i en familievirksomhed er det rart at have en bestyrelse med eksterne medlemmer, som holder øje med én... Jeg skal føle, at jeg er på spil hele tiden, fordi selvfølgelig er det et stort ansvar at stå i spidsen for en virksomhed i fjerde generation, men vi er jo sammen om det.

Anders Top Haustrup, administrerende direktør og medejer, Plus Pack


De arbejdende udvalg kræver først og fremmest tillid. Eksempelvis når Supply Chain-direktøren arbejder direkte sammen med det eksterne medlem med samme kompetenceområde, som blev valgt ind af strategiske hensyn ved den seneste udskiftning i bestyrelsen for halvandet år siden.

- Det er den nye måde at arbejde i bestyrelsen på. Vi er her sammen om ét selskab, men det kan måske kun lade sig gøre i en familie- og ejerledet virksomhed, fordi en ansat administrerende direktør kan føle sig usikker og udsat i sådan et setup. Til gengæld er det både motiverende for lederne og bestyrelsesmedlemmerne, og vi får udnyttet kompetencerne rigtigt, siger Steen Haustrup.

Annonce

Ansvaret er fordelt

- Du kan ikke forcere at få en aktiv og arbejdende bestyrelse mellem møderne. Det kræver, at vi kender hinanden, og ved at have en transparent samarbejdsstruktur, der er kendt af alle, bliver der samtidig plads til kreativiteten, supplerer Camilla Haustrup Hermansen.

Anders Top Haustrup nikker. Det skaber dynamik og fremdrift, at den administrerende direktør ikke altid skal ind over beslutninger, og han har ingen problemer med, at ansvaret er fordelt. Tværtimod

- Som øverste direktør i en familievirksomhed er det rart at have en bestyrelse med eksterne medlemmer, som holder øje med én. Jeg har været ude og arbejde i andre virksomheder, men det er da bestyrelsen, der holder mig skarp. Det er jeg meget bevidst om. Jeg skal føle, at jeg er på spil hele tiden, fordi selvfølgelig er det et stort ansvar at stå i spidsen for en virksomhed i fjerde generation, men vi er jo sammen om det.

- På den måde har bestyrelsen i en familieejet virksomhed også en særlig forpligtigelse, indskyder Steen Haustrup.

- Når jeg går på arbejde, er det ikke som søster eller aktionær, men som direktør for forretningsudvikling. Jeg har KPI'er som alle andre i virksomheden, og bestyrelsesmødet er altid en slags syretest, hvor der bliver skubbet til én, og hvor jeg nogle gange kan forlade lokalet og tænke, at der troede jeg lige, at jeg styr på det hele, fortæller Camilla Haustrup Hermansen med et smil og fortsætter:

- Men vi skal jo hele tiden udvikle os som selskab, og der er bestyrelsen afgørende.

Annonce

Ejer-møde hver måned

Udover fem ordinære bestyrelsesmøder, workshops og løbende in between-møder har Plus Pack også indført et månedligt møde mellem ejere, bestyrelsesformand og administrerende direktør.

- Vi bruger mødet til at drøfte ejer-emner, som hører hjemme her, til almindelig orientering, og så er det nok også indført lidt af hensyn til mig, siger Steen Haustrup, som overtog ledelsen af virksomheden - dengang Haustrup-Ekco - efter sin far, Poul Haustrup, i 1985.

Ifølge Camilla Haustrup Hermansen giver mødet dog også ro til at være familie, når generationerne ser hinanden uden for virksomhedens regi:

-   Det betyder jo, at vi ikke diskuterer business til familie-fødselsdagen eller lille-juleaften, for det har vi et forum til, og også her er det afgørende, at vi har en ekstern formand, der ligesom os er committet til det lange træk, og som kan fungere som mægler, når vi som forskellige generationer har forskellige syn på en sag.

Anders Top Haustrup medgiver gerne, at den aktive og arbejdende bestyrelsesform, som Plus Pack har arbejdet med siden begyndelsen af strategiperioden 2019-2021, stiller store forventninger til det eksterne engagement - og ikke blot fra formanden.

- Som ejere betaler vi jo for bestyrelsens indsats, og vi synes godt, at vi kunne forlange noget mere. Medlemmerne er valgt ud fra vores strategi, og vi forventer, at de, der har særlige kompetencer, også kan stille op hver uge, eller når der er behov. Derfor er der heller ikke plads til, at bestyrelsesmedlemmerne er aktive på samme måde i alt for mange andre bestyrelser, slutter Anders Top Haustrup.

Aktive bestyrelser

I en artikelserie sætter Erhverv+ fokus på emnet Aktive Bestyrelser.

Ifølge en rapport fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS med afsæt i 76.000 danske aktie- og anpartsselskaber havde blot seks procent af de ejerledede virksomheder en professionel bestyrelse i 2019, mens tallet er henholdsvis 22 og 29 procent for semi-ejerledede og ikke-ejerledede virksomheder.

Omtrent halvdelen af Danmarks cirka 300.000 virksomheder er personligt ejede, mens mere end 90 procent af samtlige virksomheder er familie- eller ejerledede.

Første afsnit i serien handlede om betydningen af at have en professionel bestyrelse som sparringspartner i en krisetid. Interview med tidligere topchef i Carlsberg og i dag professionelt medlem af ni bestyrelser, Jørn Tolstrup Rohde.

Andet afsnit var et uddrag fra bogen Den Aktive Bestyrelse - udvikler virksomheden og skaber konkurrenceevne skrevet af Lars Bo Hansen og Steen Ernland.

I tredje afsnit gav Flemming N. Enevoldsen, tidligere administrerende direktør for Tulip og DC Foods i Danish Crown-koncernen, gode råd til sammensætningen af bestyrelsen, det optimale samspil og strukturering af bestyrelsesarbejdet.

Fjerde afsnit satte fokus på at sikre arvefølgen og betydningen af at skifte ud i direktion og bestyrelse, så kompetencerne passer til, hvor virksomheden befinder sig på vækstkurven.

I femte afsnit mødte vi Henrik Enegaard Skaanderup, professionel bestyrelsesformand for familieejede og -ledede Marlon Tørmørtel i Brædstrup, som søger ny ekstern administrerende direktør og nyt eksternt bestyrelsesmedlem.

Sjette afsnit havdeadvisory boardet - den professionelle bestyrelse i en light-udgave - som sit omdrejningspunkt.

Syvende afsnit stiller skarpt på, hvordan bestyrelsesmedlemmerne i Plus Pack i Odense arbejder in between de fem ordinære møde på året for at udnytte de eksterne kompetencer bedst muligt

Alle afsnit er tilgængelige på erhvervplus.dk efterhånden som de udkommer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fyn

Ugens fynske Covid-19 status: Vaccinationer vinder langsomt frem, smitten falder næsten overalt, og så lurer britisk mutation i det fynske

Annonce