Annonce
Danmark

Derfor forsvinder ilten fra havet

Her er syv skridt fra iltsvind mod årsagerne.

1. Hvad er iltsvind

Når ilten forsvinder, dør fiskene. Som her i Mariager Fjord i 2003.Foto: Helene Munk Sørensen, biolog.

Når muslinger og fisk dør, er det fordi, de ikke kan få ilt nok. Ilten er blevet brugt af nogle andre levende organismer. Det undersøiske liv er lige så afhængig af ilt som os, der bor på land

2. Hvem har taget ilten

Ilten bliver brugt af bakterier, der æder (nedbryder) døde alger, som er dalet ned på havets bund. Ilten forsvinder altså først i de dybeste dele af fjorden/havet. I ekstreme tilfælde breder iltsvindet sig opad, så fiskene er fanget i vand uden ilt.

3. Hvorfor dør algerne

Når bakterier og andre organismer kan mæske sig i døde alger, er det, fordi algerne selv er gået amok i den overdådig mængde næringsstoffer, der er blevet serveret. Det har betydet, at de har kunnet vokse og formere sig meget hurtigere. Og da alger kun lever ganske kort, fører det hurtigt til en stor suppe af døde alger.

4. Hvor kommer næringstofferne fra

Kvælstoffet og fosforen, der har fået algerne til at blomstre op og dø, kommer især fra byernes spildevand og fra markerne. Jo mere nedbør, jo mere kvælstof bliver skyllet ud i vandløb, søer og hav i stedet for at synke ned i jorden.

5. Er næringstofferne giftige

Næringstofferne er ikke giftige. De er vigtige byggesten med mineraler og vitaminer, som alle levende organismer har brug for. Men hvis havets alger får for mange næringsstoffer, giver det problemer.

6. Hvad har landbruget med det at gøre

Landbruget sprøjter næringsstoffer i form at gylle og gødning ud på markerne, så der kommer mere korn, græs og andre afgrøder op af jorden. Hvis der er mere gødning, end planterne kan nå optage, eller hvis jorden er for hård, så kan det blive skyllet ned i søer, vandløb og i havet, og så har vi balladen.

7. Hvad gør man ved det

Flere vandmiljøplaner har haft til hensigt at mindske udledningen af kvælstof og fosfor. EU's vandrammedirektiv også det mål at mindske iltsvind. Men det er stadig en stor politisk diskussion, hvordan man mindsker udledningen uden at ramme landbruget for hårdt.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce