Annonce
Debat

Der er en større gruppe af plejefamilier, som føler sig dårligt behandlet og trådt på

En større gruppe af plejefamilier føler sig dårligt behandlet, fortæller landsforening. Genrefoto: Colourbox.

I fagforeningen Plejefamiliernes Landsforening (PLF) får vi grundigt indblik i mange kommuners praksis. Vi oplever mange dygtige forvaltninger, som har afsæt i et fagligt kompetent og dialogsøgende grundlag. Vi ser desværre også den anden ende af den faglige skala.

Vi har i svær grad set omfattende fejl og mangler i vores vederlagsdrøftelser med Assens Kommune.


Annonce

Vi har i svær grad set omfattende fejl og mangler i vores vederlagsdrøftelser med Assens Kommune

Thomas Vorre-Grøntved, formand, Plejefamiliernes Landsforening


Plejefamilier aflønnes gennem vederlag. Fastsættelse af vederlagsniveau gøres ud fra en faglig vurdering, hvor bl.a. børnefaglig undersøgelse, handleplan, diverse statusbeskrivelser og eventuelle andre udredninger indgår til et samlet billede af barnets støttebehov. Er det faglige niveau ikke i orden, fremkommer hverken retvisende niveau for støtte eller vederlagsfastsættelse.

PLF har set mange basale fejl og mangler i sagerne: Forældede børnefaglige undersøgelser. Mangelfulde eller forældede handleplaner. Sag, hvor rådgiver i plejebarnets påhør spørger, om plejefamilien fortsat vil være plejefamilie for barnet, hvis de sættes ned i vederlag.

Der har i sagsgennemgang ved vederlagsfastsættelse ikke været indhentet opdaterede udtalelser fra skole, daginstitution eller andre relevante parter. Når der henvises til ”drøftelser med rådgiver”, er det dybt bekymrende, for i kommunen er rådgiverskift så omfattende, at de, som har givet deres ”faglige vurderinger”, ofte har intet eller meget lidt kendskab til de konkrete sager.

Der er eksempler, hvor rådgiver medgiver, at plejefamiliens vederlagskrav er ganske rimeligt, men har fået ”mundkurv” på fra ledelsen. Manglende høring af forældre og børn ved igangsættelse/afslutning af indsatser. KL’s retningslinjer er ikke fuldt i forhold til overgang til vederlagsmodel. Man har taget udgangspunkt i en spareøvelse.

Der er en større gruppe af plejefamilier, som føler sig dårligt behandlet, trådt på og bekymret for deres fortsatte ansættelse. Langt de fleste vil, for børnenes skyld, færdiggøre deres anbringelse, men de siger samstemmende: "Aldrig mere Assens Kommune”.

PLF håber, at regeringens udspil ”Børnene Først” vil skabe rammer, der sikrer udsatte børn og deres vigtigste primære omsorgsfamilie større ordentlighed, også i en kommune som Assens.

Fyens Stiftstidende har forelagt læserbrevet for Assens Kommune, hvor Jan Præstholm, direktør på uddannelses-, børne- og familieområdet svarer:

Det ærgrer mig, at der fra Plejefamiliernes Landsforening findes anledning til at fremføre den rejste kritik. Assens Kommune har igennem hele processen været i dialog med foreningen, og der er planlagt nyt møde i maj. Jeg vil se frem til, at vi på mødet vil kunne drøfte kritikpunkterne.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fyn

Odenseansk kvinde bor i sydisraelsk by under raketangreb: Vi løber i pendulfart til beskyttelsesrummet

Nyborg

Borgermøde med coronapas

Faaborg-Midtfyn

Deltag i afstemningen: Als-Fyn-broen splitter fynboerne - René vil ikke flytte til Faaborg, hvis der kommer en bro

Annonce