Annonce
Erhverv

Den sikre investering, der endte i et gruppesøgsmål

Torben Frigaard Rasmussen blev kun rig på erfaringer, da han i 2007 investerede 500.000 kroner i, hvad han troede var, sikre obligationer. Foto: Michael Bager

I en ny bog fortæller Peter Beha Wagner og Torben Frigaard Rasmussen om deres og 1.100 andre investorers lange kamp mod Jyske Bank for at få kompensation for, hvad der skulle have været en investering med et stabilt afkast, men som udviklede sig til det stik modsatte. Finanskrisen kom i vejen, og sagen lærte os blandt andet ord som gruppesøgsmål og shitstorm at kende.

Annonce
Annonce

Et opkald fra banken

2008: Det er september, og finanskrisen har lige ramt Danmark. Torben skal begynde i et nyt job i København og står på S-togsperronen på Nørreport, da han får et opkald fra sin bankrådgiver i Jyske Bank i Odense.

Med summende biler og et mylder af mennesker omkring sig hører han bankrådgiveren afslutningsvis i en sidebemærkning sige, at de markedsneutrale obligationer, Torben har investeret i, er faldet med 80 procent! Det travle bybillede fader ud, og selvom Torben har travlt og egentlig skal videre på arbejde, bliver han stående et par minutter for at reflektere over det, han lige har fået at vide.

- Jeg har før tabt penge på værdipapirer og er ikke den, der piber over det, men det her forstod jeg simpelthen ikke. Vi var jo blevet lovet, at det var en sikker investering, og det lå også i navnet, at vi havde med et markedsneutralt produkt at gøre.

Resolut taster han bankrådgiverens nummer for at spørge, om det virkelig kan passe. Bankrådgiveren bekræfter det store tab.

- Det summede jeg så over i nogen tid, inden jeg besluttede mig for at sætte mig mere ind i, hvad det egentlig var, jeg havde investeret i, for det var jo alt sammen til at begynde med alene baseret på min tillid til banken. Kort efter tog jeg en snak med banken i Odense, der beklagede meget og også selv var uforstående, men det her var jo et produkt, der var skruet sammen oppe i Silkeborg, og der var ikke så meget at gøre.

JIHMO-sagen kort

2007: Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) er en hedgeforening, som investerer i rentespændet mellem danske og tyske obligationer og med en såkaldt gearing (gange 25). I alt 1,1 mia. kroner bliver investeret i hedgeforeningens papirer i tegningsperioden 1.-26. oktober til kurs 102,00 kroner. Halvdelen af den samlede investering kommer fra 1.100 mindre, individuelle investorer.2008: Investeringen begynder pludselig af tabe værdi i løbet af efteråret. Samlet set taber papiret mere end 800 mio. kroner. For de 1.100 mindre investorer lyder tabet på cirka 444 mio. kroner. 8. oktober indstiller Jyske Invest handlen med værdipapirerne på grund af generel usikkerhed om værdiansættelse på det danske obligationsmarked. Præcis en måned senere tager Peter Beha Wagner og Torben Frigaard Rasmussen kontakt til flere store advokathuse for at få vurderet sagen. De danner samtidig Foreningen af Investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

2009: Flere investorer vinder klagesager ved Pengeinstitutankenævnet. Jyske Bank og Jyske Invest får påtale af Finanstilsynet for ikke at have fulgt reglerne for god bankskik, idet investorerne ikke var gjort tilstrækkelig bekendt med de reelle risici. Forbrugerombudsmanden går ind i sagen med ønske om et forlig. Det afviser Jyske Bank.

2010: De 1.100 investorers sag mod Jyske Bank bliver anset for principiel, og de får tilkendt fri proces ved et gruppesøgsmål. Investorforeningen stævner Jyske Bank.

2012: Gruppesøgsmålet bliver anlagt Vestre Landsret. Jyske Bank tilbyder kompensation til investorerne bag søgsmålet. Investorforeningen og forbrugerombudsmanden fører forhandlingerne i fællesskab.

2013: Forbrugerombudsmanden meddeler, at Jyske Bank er klar til at indgå et forlig.

2016: De sidste investorer får udbetalt kompensation af Jyske Bank. Alle får 80 procent af det samlede tab. For de 1.100 investorer svarer det til cirka 350 mio. kroner.

Kilder: Peter Beha Wagner, Torben Frigaard Rasmussen, Fyens Stiftstidende m.fl.

Foto: Mads Joachim Rimer Rasmussen/Scanpix
Annonce

Guld og grønne skove

Det er en fortælling fra finanskrisen, som fik den økonomiske verden til at ramle for præcis 10 år siden. Og det er en historie om sammenhold, stædighed og ikke mindst kampen for retfærdighed og mod dårlig rådgivning.

Men det er også beretningen om det første gruppesøgsmål, vi har set mod en af landets største banker, og om at blive ramt af en shitstorm, før begrebet overhovedet blev officielt kendt herhjemme.

Fortællingens udgangspunkt er 1.100 danske investorer, som samlet satte mere end en halv mia. kroner i, hvad de troede var sikre obligationer, men som pludselig mistede 80 procent af deres værdi. En investering med navnet Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, som Jyske Bank ifølge investorerne solgte som synkefri a la Titanic, men også dette flydende skib lastet med blandt andet pensionsmidler fra lange arbejdsliv og børneopsparinger til fremtidens generation ramte sit isbjerg i form af spekulation i rentespænd mellem bestemte danske og tyske obligationer.

Hovedpersonerne er de to investorer, Peter Beha Wagner bosiddende i Atlanta, USA og Torben Frigaard Rasmussen fra Odense, som fandt sammen i deres fælles finansielle skæbnetime og satte sig for at forsøge at få noget af investeringen retur. Det skulle langt hen af vejen vise sig som Davids opgør med Goliat.

Peter Beha Wagner og Torben Frigaard Rasmussen fortæller hele historien, som de oplevede den på små 100 sider i bogen 'Guld og Grønne Skove', der netop er udkommet i anledning af 10-året, for den krise, som de fleste husker og frygter kan ramme igen. Uddragene - der er en del af denne artikel - er hentet fra bogen, og titlen har slet skjult adresse til de 1.100 investorers fælles oplevelse af, at det var blevet lovet et sikkert afkast, som slet ikke holdt i virkeligheden.

Guld og grønne skove

Forfatterne:

Torben Frigaard Rasmussen er businessrådgiver, investor og arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem i blandt andet Jensens Bøfhus A/S (formand), Calwin A/S (formand), Umbraco A/S (formand), Esoft Systems A/S (formand), Sigma Estimates A/S (formand), Kofoed & Co. ApS (formand) og Den Fynske Bladfond (næstformand)

Han er økonomiuddannet fra Syddansk Universitet og har hovedsageligt arbejdet i it-branchen, hvor han blandt andet har stået i spidsen for en række succesrige virksomheder som Retail Internet og e-conomic.

Torben Frigaard Rasmussen bor i Odense med sin kone og to børn.

Peter Beha Wagner har de seneste 18 år boet i Atlanta, USA, hvor han arbejder for Microsoft.

Han er cand.scient. i computer science (datalogi) fra Københavns Universitet i 1990 samt HD fra CBS.

Peter Wagner har blandt andet været ansat i den anerkendte danske it-virksomhed Damgaard/Navision. Han er dansk gift, og sammen har parret syv børn.

Forlag: TPC Management

Release: 30. august 2018

Pris: 199 kroner

Mere info: www.jyskeinvesthedge.net

Annonce

Et møde på chatten

2008: En aften går Peter på Børsens hjemmeside. På siden er der en lille onlinechat om investeringer. Peter opretter en profil og skriver et opslag, hvor han fortæller om sine erfaringer med investeringen i hedgeforeningen og den situation, han nu står i.

I løbet af meget kort tid dukker der en chatbesked frem på skærmen. Den er fra Torben Frigaard Rasmussen. Det bliver et altafgørende virtuelt møde, og de to investorer er hurtigt i kontakt over telefonen og på bølgelængde omkring deres fælles mål.

- Ingen af os syntes, at Jyske Bank skulle slippe, og vi var hurtigt enige om en handlingsplan. Overskriften var: »Vi samler så mange andre investorer som muligt og leder så en fælles kamp med fælles front mod Jyske Invest«. En større investorgruppe ville give os den slagkraft, der skulle til, og det ville også blive nemmere at få pressedækning.

- Kontakten til Torben gav et boost og en masse energi, fordi han så situationen på samme måde som mig. Han havde også nogle pressekontakter, og han ville tage kontakt til nogle af de andre større investorer. Alt det gav virkelig næring til vores projekt om at tage kampen op og vinde nogle af de tabte penge tilbage.

Annonce

Fri proces til forlig

Det lykkes for Peter Beha Wagner og Torben Frigaard Rasmussen at samle sig et stort mandat. Hurtigt er de 300 investorer med samme interesse, snart 800 og så videre. Det viser sig også, at mange af de investerede millioner er sårbare midler som pensionsopsparinger, som de enkelte medlemmer af gruppen ikke i deres vildeste fantasi ville sætte på spil.

En del af strategien er samtidig at fortælle historien i offentligheden for at lægge pres på Jyske Bank. En række medier vælger at spille med. Det er den klassiske konfrontation mellem de små uskyldige og den store, stygge skurk.

Straks sværere viser det sig at finde et advokatfirma, der vil stå investorgruppen bi i et søgsmål. Hos Danmarks fem største huse i branchen er døren lukket. Ingen ønsker tilsyneladende at lægge sig ud med et af landets største pengeinstitutter. I hvert fald lyder forklaringen, at sagen desværre ikke lige passer ind.

Kun DLA Piper Denmark (tidligere Lett) tør gå imod strømmen. Advokathuset gør klar til at føre sagen som et gruppesøgsmål efter amerikansk forbillede, og Civilstyrelsen kender sagen principiel og giver fri proces.

Det får samtidig forbrugerombudsmanden til at kalde partnerne til et forhandlingsmøde. I første omgang uden resultat i form af et forlig. I stedet får sagen lov til at trække ud.

Først efter gruppesøgsmålet er anlagt ved Vestre Landsret, bliver det til forhandlinger, og forbrugerombudsmanden kommer i mål med et forligsresultat på 80 procent i kompensation af tabet for alle investorer i foreningen.

Forbrugerombudsmanden anbefaler investorerne at tage imod tilbuddet fra Jyske Bank på grund af eventuel procesrisiko. Både Anders Dam, ordførende direktør, og Peter Stig Hansen, juridisk direktør angiver også procesrisikoen som afgørende for Jyske Banks vilje til at tilbagebetale omtrent 350 mio. kroner til investorerne i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Det er dog bankens opfattelse, at der ikke generelt er begået ansvarspådragende fejl.

Dermed nåede Danmarks første gruppesøgsmål mod en ledende bank aldrig i retten. Til gengæld fik de sidste investorer udbetalt deres kompensation i 2016 - otte år efter Finanskrisen gjorde en på papiret sikker investering til en principiel sag.

Annonce

Store knus i Aarhus

2013: På et stormøde med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i Aarhus omkring den store finale på Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer-sagen er mange følelser i spil. Mange mennesker er mødt op, da Torben som formand for investorforeningens bestyrelse stiller sig op på scenen sammen med repræsentanter fra DLA Piper Denmark.

- Det var fantastisk, at vi var nået hertil. Det første forhandlingsudspil fra Jyske Bank var langt, langt under det, vi nu stod over for at skulle stemme om. Vi mærkede, at vi kunne lande sagen godt, og det var stort og super positivt.

Inden mødet i Aarhus havde vi været i dialog med forbrugerombudsmanden, der som sådan ikke havde nogen reel indflydelse på sagen, men som havde anbefalet os at acceptere bankens tilbud - et kompromis, hvor vi ville få 80 procent tilbage af vores investering. Finanskrisen buldrede jo stadig af sted på det tidspunkt, så vi havde en ide om, at folk var rigtig glade for, at de trods alt gik fra at have ingenting til at få 80 procent.

Afstemningen ender med, at over 90 procent stemmer for. Et par enkelte synes, at Jyske Bank skal have lov til at riste noget mere.

- For mig var noget af det største, og jeg kan stadig få kuldegysninger af at tænke på det, da fire ældre mennesker kom op og gav mig et stort knus, fordi de havde fået så mange af deres sparepenge igen. Det var så skønt at mærke og se, at det her var blevet større end os. Lige der kom der nogle ansigter på... Vi var lykkedes med sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Fund af corona-virus i hunde og katte: Fødevarestyrelsen afliver katte på minkfarm

Annonce