Annonce
Gear

Den klassiske Fyn Rundt med stærk fornyelse

Den nye sejladsledelse for Classic Fyn Rundt, Morten Grove, Lene Grove og Niels Juul Hansen, vil gøre Danmarks ældste distancekapsejlads til en begivenhed med mange nye tilbud til sejlerne. Foto Yilmaz Polat.

Ny besætning i sejladsledelsen tilbyder turbådssejlads, race for de helt store sejl-maskiner og mange videoklip fra selve dysten

Danmarks ældste distance-kapsejlads stiler mod fornyelse og forbedringer, når startskuddet til Classic Fyn Rundt går fredag 4. juni ud for Kerteminde Havn.

Sejladsledelsen har fået en ny og yngre besætning, idet Kerteminde Sejlklub har overladt roret til ægteparret Lene og Morten Grove samt til Niels Juul Hansen.

I de seneste 10 år har Odense Sejlklub og Kerteminde Sejlklub samarbejdet om sejladsen, som indtil 1999 helt og holdent var Odense Sejlklubs. Den første sejlads rundt om den grønne ø blev startet 24. juni 1934 med ni tilmeldte både, hvoraf kun de fire gennemførte.

Nu er arrangementet helt overgået til Kerteminde Sejlklub, men der er fortsat trofaste medlemmer af Odense Sejlklub, som er hjælpere ved sejladsens afvikling.

58-årige Niels Juul Hansen har selv sejlet Fyn Rundt siden midten af 1970’erne. Det var dengang, da der blev sendt et felt på over 1000 både af sted. Bådene lå i så tætte stimer i for eksempel Svendborg Sund, at det kunne lade sig gøre at hoppe fra båd til båd mellem Christiansminde og Vindebyøre.

I dag er der som bekendt langt færre, som har lyst til at deltage i den galej.

- Jo, det er da mere spændende, jo flere både der er med, men på den anden side tænker man jo ikke så meget over det, mens sejladsen står på. Man følger jo mere med i, hvordan ens nærmeste konkurrenter klarer sig, siger Niels Juul Hansen.

Han sejler i dag i en Molich 10 meter, men skal altså ikke til søs ved dette års Classic Fyn Rundt, da han sammen med Lene og Morten Grove skal være i land og sørge for sejladsens afvikling.

Annonce
Ægteparret Lene og Morten Grove - ved computeren, der også spiller en rolle i afviklingen af Classic Fyn Rundt, som sejlede fra den 4. Til 6. Juni. Foto Yilmaz Polat.

Giftede sig til interessen

Den 44-årige Morten Grove begyndte at sejle i Odense Sejlklub som 16-årig, og som medlem af juniorafdelingen havde han den opgave at sejle taxa. Det skete, når deltagerne i Fyn Rundt begyndte at samle sig i Korshavn ved Fyns Hoved, hvor der dengang var start og mål.

- Vi lå med små joller og sejlede ud med gaster og oppakning til sejlbådene, og det havde vi det fornøjeligt med, husker Morten Grove.

Han har siden deltaget i et væld af kapsejladser, og hans 43-årige hustru, Lene Grove, siger, at hun har giftet sig til interessen for sejlsport. I dag ejer parret en Banner 30, som dog hovedsagelig bruges til kapsejladser.

Lene og Morten Grove har været med til at arrangere adskillige kapsejladser og stævner for Kerteminde Sejlklub og får nu ansvaret sammen med Niels Juul Hansen for en succesfuld Classic Fyn Rundt.

Bunden er nået

I fjor havde sejladsen 150 deltagende både, da interessen for kapsejlads ikke står mål med, hvad den var i 1970’erne og 1980’erne.

I Bogense Sejlklubs Fyn Cup deltog i 2009 380 sejlbåde.

- Jeg tror helt klart, at vi har nået bunden, og at der igen er en begyndende interesse for kapsejlads, mener Niels Juul Hansen.

- De fleste er fortsat tursejlere, og dem vil vi i år invitere til at deltage i Classic Fyn Rundt. Der bliver et særligt løb for disse, så de kan tage ud og se feltet af kapsejlere. Turbådene bliver startet allerførst. Det er tilladt for dem at overnatte i en havn, hvis de vil det. Vi ser helst ikke, at de sejler med motor, men ellers stiller vi ikke andre krav til turbådene, end at de sejler efter søfartssreglerne, og at de skal have gennemført inden for 54 timer, fortæller Morten Grove.

- Vi er i dialog med tursejlernes forening for at udbrede kendskabet til vort tilbud, tilføjer Lene Grove.

- Der udloves også præmier til tursejlerne, men da de ikke deltager i konkurrencen, bliver der tale om lodtrækning, siger Niels Juul Hansen.

Løb for sejlmaskinerne

Kerteminde-sejleren Per Weiskvist er ejer af en 41 fods sejlbåd, og han har kontakter til sejlere, der ønsker at sejle efter IRC-målesystemet, som er for de store sejlmaskiner fra 36 til på den anden side af 57 fod.

Per Weiskvist har kontaktet Hanseboat Baltic IRC, som i løbet af en sæson vil afvikle en række sejladser. Det er herefter besluttet, at Classic Fyn Rundt 2010 skal tælle som den tredje sejlads i denne række. Fire store både har allerede meldt sig.

Alle de almindelige kapsejlere skal sejle efter DH-reglerne. De små både startes først. Det er også muligt at sejle double handed, hvilket vil sige, at to mand bemander en båd. Den form for sejlads kræver godt samarbejde mellem to og stiller større krav til sikkerheden, blandt andet er det obligatorisk, at begge hele tiden skal have livliner på.

­­- Normalt er der jo op til fem mand i bådene, men efterhånden som det er blevet sværere og sværere at skaffe gaster, er to mands-besætningerne blevet mere og mere populære, fortæller Niels Juul Hansen.

Morten Grove siger, at sejladsledelsen vil bruge moderne kommunikationsmidler under og efter sejladsen. Websitet bliver opdateret hele tiden, så alle på land kan følge med i, hvor langt hvilke både er kommet undervejs rundt om Fyn.

- Vi vil optage så mange videoklip som muligt under sejladsen, så sejlerne vel hjemme kan studere, hvordan de klarede sig og reagerede i visse situationer, siger Morten Grove.

De bemandede meldepunkter er afskaffet. I stedet skal sejlerne ud for fem punkter sende en sms hjem til bureauet i Kerteminde Sejlklub.

- Det indførte vi i fjor, og det viste sig, at sejlerne var rigtig flinke til at huske sms’en. De har også selv gavn af dem, da de bagefter kan se deres mellemtider, siger Niels Juul Hansen.

Indtil nu har knap 50 både tilmeldt sig årets Classic Fyn Rundt, der sejles 4.-6. juni.

Lene Grove lover, at der bliver arrangeret forskelligt for de besætninger, der ankommer til Kerteminde Havn allerede torsdag 3. juni.

- Her bliver det sociale sat i højsædet, siger hun.

Mere om sejladsen på www.fynrundt.dk.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce