Annonce
Odense

Den grønne storby: Fremtidsplan skal øge beskyttelsen af det urørte Odense

De sammenhængende grønne og blå områder af Odense Kommune bliver beskyttet bedre i den nye kommuneplan, hvor den såkaldte grøn-blå struktur er blevet mere præcis. Her er det et billede fra det grønne område ved Dalum Papirfabrik, der tidligere har været stor debat om, fordi en investor ville bygge for tæt på Odense Å. Foto: Michael Bager
Kommuneplanen sætter tydeligere grænser for, hvilke naturområder der skal friholdes for byggeri. – God idé at få strammet op, siger bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Odense, Kjeld Sandby Hansen, der tidligere har kæmpet hårdt for at forhindre et boligbyggeri tæt ved Odense Å omkring Dalum Papirfabrik.
Annonce

Odense: De grønne ambitioner er ikke til at tage fejl af i den nye kommuneplan, der vil danne rammen om Odense Kommunes planlægning frem mod 2032.

”Odense skal være Danmarks grønneste storby”, fremgår det og det skal blandt andet sikres ved en fordobling af skov- og naturarealet i 2030 sammenlignet med 2009, igennem anlæggelse af nye grønne områder og ikke mindst ved at fastholde den såkaldte ”grøn-blå struktur”, som har været en del af kommunale planlægning siden 2011.

Den grøn-blå struktur består af et net af naturområder, som strækker sig fra Odense Fjord og trækker tråde helt ind i bymidtens parker. Og ifølge byplanschef Jeanette Olsen vil områderne i endnu højere grad end tidligere sætte grænser for, hvor investorer eller private grundejere må bygge nyt eller ændre på anvendelsen af eksisterende bygninger.

- Vi havde også den grøn-blå struktur i den gamle kommuneplan, men vi har forfinet den denne gang, så den bliver mere tydelig og konkret, og så man ikke er i tvivl om, hvor man ikke kan bygge boliger, erhverv eller større tekniske anlæg, siger Jeanette Olsen.

Annonce

Investorer vil bygge tæt på natur

Der har igennem de seneste år været godt gang i byggeriet i Odense. Og indimellem kommer bygherrerne med et ønske om at bygge så tæt på de grønne - eller blå - områder som muligt.

Kjeld Sandby Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Odense vil gerne se, hvordan visionerne i kommuneplanen bliver forvaltet i praksis, før han står klar til at juble. Foto: Michael Bager

- I takt med at der er sket en markant stigning i ønskerne om at bygge nyt i Odense, har vi selvfølgelig også godt kunnet mærke, at en del har haft ønsker om at bygge tæt på de naturområder, som vi nu lægger fast, at man ikke må bygge på, siger Jeanette Olsen, der peger på, at kommunen blandt andet får henvendelser fra folk, der vil bygge tættere på Odense Å end tilladt.

- Tidligere var vi nok ikke helt præcise på, hvor grænsen gik i forhold til den grøn-blå struktur, men nu har vi fået lagt et ret klart snit, så folk ikke er i tvivl om, hvor man ikke kan bygge.

Annonce

Hellere handling end ord

Hos Danmarks Naturfredningsforening Odense hilser bestyrelsesmedlem Kjeld Sandby Hansen det velkomment, hvis den nye kommuneplan vil føre til en yderligere beskyttelse af naturområderne i Odense og give investorerne klar besked om, hvor man ikke må bygge.


Vi følger med, så godt vi kan, og råber gerne vagt i gevær, når ord og handling ikke stemmer overens.

Kjeld Sandby Hansen


- Jeg kan kun sige, at jeg synes, at det er en rigtig god idé, hvis man vil stramme op og i højere grad end tidligere respektere sine egne retningslinjer, siger Kjeld Sandby Hansen.

Han har tidligere oplevet, hvordan nogle af investorerne bag byggeriet ved Dalum Papirfabrik var tæt på at få lov til at bygge boliger på et grønt område ved den gamle papirfabrik på østsiden af Odense Å.

- Jeg synes, at det var ærgerligt at opleve, hvordan planerne bare blev til ord, når der pludselig kom nogle andre hensyn ind i billedet. De storstilede byggeplaner var på vej til at overtrumfe hensynet til naturen, siger Kjeld Sandby Hansen.

Sæt dit aftryk på fremtidens Odense

Der var tilbage i 2019 mulighed for at komme med gode idéer til kommuneplanen, men der er fortsat mulighed for at påvirke planen, der sætter retningen for kommunens udvikling inden for en række temaer frem mod 2032.

Den politisk godkendte plan blev sendt i høring i starten af juni og frem til den 31. august er det muligt at sende sin mening om planen i et høringssvar.

Det kan gøres via hjemmesiden odense.dk/kommuneplan2020, hvor man også kan læse meget mere om planen.

Efter at der opstod massiv kritik af projektet og efter pres fra lokale beboerforeninger og Danmarks Naturfredningsforening, valgte politikerne dog at tage affære, så der alligevel ikke kunne bygges så tæt på åen som oprindeligt planlagt.

Odense Å er allerede beskyttet af en fredning, der blandt andet sætter grænser for, hvor tæt der kan bygges på åen. Foto: Michael Bager

Kjeld Sandby Hansen og de andre medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening vil da også fortsat holde øje med, om intentionerne i kommuneplanen bliver effektueret, når der næste gang står en investor klar med et stort anlagt byggeprojekt midt i den grøn-blå struktur.

- Vi følger med, så godt vi kan, og råber gerne vagt i gevær, når ord og handling ikke stemmer overens, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce