Annonce
Debat

Den grønne omstilling er ikke en gratis omgang

Flemming Risskov Jørgensen. Foto: Kasper Orthmann Andersen/Assens Kommune.

Ib W. Jensen er utilfreds med, at et flertal af hans lokale partifæller i Venstre er begyndt at støtte den miljøpolitik, som SF står for.

I SF er vi derimod glade for, at man i Venstre er begyndt at bruge sin sunde fornuft. Det var for eksempel glædeligt, at udvalgsformand Dan Gørtz (V) erklærede, at han vil arbejde for, at Assens Kommune skal være insekternes paradis.

Men der kan som bekendt være en slange i paradiset. Der er nemlig en klar forbindelse mellem brugen af sprøjtegift og tilbagegangen i biodiversitet. Derfor har samtlige udvalgsmedlemmer i Miljø, Teknik og Plan besluttet, at vi i løbet af 2022 skal have udfaset den kommunale brug af sprøjtegift. Det gør vi som led i bestræbelserne på at vinde konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune.

Annonce

Og det er på høje tid, at vi får gjort noget ved den ringe biodiversitet i kommunen. Hvis man for for eksempel kigger på Kommunernes Naturkapitalindeks, ligger Assens Kommune nede i det absolut dårligste taberfelt. Ud af samtlige 98 kommuner er vi rangeret helt nede på plads nummer 88.


Ud af samtlige 98 kommuner er vi rangeret helt nede på plads nummer 88

Flemming Risskov Jørgensen, SF


På den baggrund giver det god mening at kræve, at de landbrugsarealer, som kommunen bortforpagter, skal dyrkes uden brug af sprøjtegifte. En mere ekstensiv landbrugsdrift er godt for den biologiske mangfoldighed.

På samme måde vil det være selvmodsigende, hvis kommunen opfordrer have- og lodsejere til at anlægge mere vild natur samtidig med, at kommunen selv bruger gift til at bekæmpe de vilde planter.

I øvrigt er påstanden om, at de godkendte sprøjtegifte slet ikke er farlige for miljø eller sundhed, en sandhed med modifikationer. Roundup er faktisk mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Flere lande i EU har allerede planlagt et totalforbud mod brugen af roundup. Kemi-giganten Bayer bliver i stigende omfang dømt til at betale millionerstatninger til kræftramte brugere af roundup.

I SF er vi derfor uenige i Ib W. Jensens kortsigtede nyttebetragtninger om at spare nogle penge her og nu. Vi har et mere langsigtet perspektiv, som går ud på at sikre rente drikkevand og større biodiversitet for de fremtidige generationer. Den grønne omstilling er ikke en gratis omgang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce