Annonce
forside

Debat: Vil I virkelig lukke VUC på Langeland, kære politikere?

Jette skriver på vegne af Alternativets bestyrelse på Langeland om den mulige lukning af VUC på Langeland. Privatfoto

Læserbrev: Åbent brev til bestyrelsen for HF & VUC Fyn

Vi undrer os. Kan det virkelig passe, at I vil lukke HF & VUC på Langeland for en besparelse på 1,5 mio. kr.? Hvis I mener det alvorligt, så hør lige her: Vi ved, hvor I kan finde pengene.

Fire af de 12 medlemmer i bestyrelsen er jo politikere: Ole Wej Petersen, borgmester på Ærø, folketingsmedlem Trine Bramsen, Svendborg (begge socialdemokrater), Michael Nielsen, Odense (konservativ) og Kristian Grønbæk Andersen, Odense (radikal og næstformand).

Ingen af jer, faktisk ingen i bestyrelsen, har modsat sig lukningen, så vidt vi kan læse i referaterne.

Trine Bramsen kaldte dog i TV2/Fyn den 15. december den planlagte lukning en katastrofe, hun varslede en redningspakke og sagde: "Jeg håber fortsat, at vi kan nå at redde VUC på Langeland."

Derfor må vi formode, at hun vil stemme imod lukningen, når bestyrelsen for HF & VUC Fyn mødes for at godkende budgettet for 2019 den 21. januar. En anden socialdemokrat, Bjørn Brandenborg, som er folketingskandidat, bor på Langeland og kæmper indædt for VUC, har bedt om foretræde for bestyrelsen den dag, og vi håber, det lykkes ham at sparke beslutningen til hjørne.

En del af miseren er, at Folketinget har vedtaget at oprette såkaldte FGU-uddannelser for de 18-25 årige i hele landet. FGU vil tage nogle af de elever, som i dag går på VUC, men Folketinget har (måske) taget højde for problemet. Der er nemlig afsat en pulje på 60 millioner kroner til at redde de VUC'er især i landdistrikter, der "trues" af FGU - blandt andet HF & VUC på Langeland.

Men desværre, Undervisningsministeriet vil tidligst fordele millionerne til april. Så er toget kørt for HF & VUC Langeland. Der skal handles nu.

Derfor, bestyrelse: Når I skal behandle budgettet den 21. januar, så udsæt beslutningen om at lukke afdelingen på Langeland. Prik i stedet til jeres kontakter i Folketinget med det enkle budskab: Se at få de 60 millioner kroner fordelt og sørg for, at 1,5 millioner kroner øremærkes til Langeland.

Vi i Alternativet Langeland vil opfordre vores folketingspolitikere til at kræve puljen udløst nu, mens tid er. Chancen kommer blandt andet, når undervisningsminister Merete Riisager den 29. januar skal i samråd i Folketinget om lukningen og svare på spørgsmål fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Hvis vi sammen kan redde afdelingen i skoleåret 2019/20, får ledelsen på HF & VUC Fyn ro i et år til at langtidssikre vores dyrebare uddannelsesinstitution - den eneste, vi har på Langeland over folkeskole-niveau.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce