Annonce
Læserbrev

Debat: Sofienlunds Typografbiller

Læserbrev: De sidste to år har Svendborg Kommune og HedeDanmark foretaget ”afdrift” (fældet) 4 hektar rødgran i Sofienlund-skoven. Første gang for to år siden, hvor der blev fældet 2 hektar, var begrundelsen, at træerne var ”hugstmodne”. I år er der afdrevet yderligere to hektar rødgran svarende til cirka 1000 kvadratmeter træ, og her var begrundelsen: "Rødgranerne er angrebet af Typografbiller. Stammerne til gavntræ vil blive kørt ud af skoven de næste par uger” (fra infoskilt i skoven).

Der er nu gået mere end to måneder, og træet ligger forsat i skoven!

Typografbiller gemmer sig i jorden og i barken. Første gang temperaturen er over 18 grader sværmer billerne. Altså er de biller, der var i det fældede, nu sværmet ind i skoven igen, til andre nåletræer.

Så hvis Typografbille-angrebet var så stort, at det foranledigede så voldsom hugst, hvorfor er er træet så ikke straks efter fældning kørt ud af skoven, som alle lærebøger foreskriver?

”Angrebet” kunne have været bekæmpet med få ”lokketræer”, som så kunne fældes.

Jeg synes ikke imponeret over kommunens og HedeDanmarks forstmanship.

Annonce
Tom Skovløkke er ikke imponeret over kommunen og Hededanmarks ageren i Sofielundskoven. Foto: Michael Bager
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Lysende græskar på skovstien

Klumme

Dagen i dag: Ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt

1994 Jacob Haugaards medlemskab af Folketinget har ført til, at en ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt af TV2 Reklame (TVR). I morgen aften skulle der have været premiere på en ny film med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. Finn beder Jacob hjælpe ham med at lære at synge. De synger, drikker Squash og pointen dukker frem på skærmen: ”Squash giver gode stemmer”. Efter at TVR modtog filmen, besluttede vicedirektør Marianne Pittelkow, at den sidste sætning er årsag til, at reklamen er i strid med reglerne for politisk reklame. Tuborg har reageret omgående ved at flytte hele Squash-kampagnen over på TV3, hvor den allerede kan ses fra i aften. 1969 I dag gik man efter flere udsættelser i gang med monteringen af den første brobanesektion på den nye Lillebæltsbro. Hermed er brobyggeriet, hvis omkostninger i dag anslås til at ville komme op på 250 mio. kroner, gået ind i den afsluttende fase. I den kommende tid vil de øvrige 92 brobanesektioner følge efter, og i løbet af vinteren skal svejsere i specielt indrettede telte foretage sammensvejsningen af brobanerne. Den første brobane blev flådet ud midt i Lillebælt fra den kunstige halvø ved Staurbyskov, hvorefter ophejsningen med de to specialkraner, tog sin begyndelse. Samtlige brobaner ventes hejst op i løbet af sommeren 1970, og et år efter vil de første biler ruller over den sekssporede motorvejsbro. 1944 Det har længe været åbenbart, at tuberkulosestationen på Odense Amts og Bys Sygehus er blevet alt for lille til den belastning, den er ude for. Flere og flere mennesker kommer til undersøgelse, fordi de har mistanke om, at de kan være blevet smittet med tuberkulose. På samtlige tuberkulosestationer i Odense Amt er der hvert år omkring 20.000 konsultationer i form af almindelige kontrol eller forebyggende undersøgelser. Alene på stationen i Odense modtager man 16.000-17.000 besøg årligt, eller i gennemsnit 90-100 besøg ved hver konsultation. Det har i nogen tid været under overvejelse at udvide den nuværende station eller en helt ny bygning, så snart mulighederne foreligger.

Annonce