Annonce
Læserbrev

Debat: Ret skal være ret - Socialdemokratiet vil hele kommunen

Læserbrev: I denne tid kommer der det ene usaglige angreb efter det andet på Socialdemokratiet. Vi bliver beskyldt for at ville dele kommunen i a og b-hold. Og det er lodret forkert. Vi har blikket rettet mod, hvordan vi bedst muligt kan styrke hele vores kommune. Fra nord til syd. Fra øst til vest.

Et af de usaglige angreb, der i øjeblikket rammer Socialdemokratiet, er debatten om græsslåning. Og herunder også debatten om land og by. Man kunne således i avisen tirsdag den 30. juli læse, at landområderne bliver hårdt ramt af besparelserne på græsklipning for år 2019, hvilket isoleret set er rigtigt. Men for at få et større og mere retvisende billede af besparelserne på græsklipning, er man nødt til at se på de samlede besparelser over de sidste år og ikke kun se på 2019 alene.

Og gør man det, vil man opdage, at der også i 2017 blev sparet 100.000 kroner på græsklipning. Og læser man dybere i de tal, kan man se, at besparelserne blev udmøntet på syv områder, hvoraf seks af områderne er beliggende i Svendborg og det sidste i Oure. Så lavede man en avisoverskrift til besparelserne for år 2017, ville den nok lyde i retning af: ”Byen holder for, mens landområderne går fri”. Hvilket isoleret set også er rigtigt for netop 2017. Men i det samlede billede er sol og vind nogenlunde ligeligt fordelt.

Nu hvor debatten om land og by alligevel kører, vil jeg blot minde om, at Venstre i sidste periode løb forrest for at få lukket Gudme Brandstation, hvor Socialdemokratiet her sagde, at vi ville sikre den lokale tryghed. Derfor overlevede Gudme Brandstation.

Samtidig vil jeg også bemærke, at vi årligt har en lokalpulje på en million, som netop skal understøtte lokale initiativer. Ser man på skolerne, så vil man også opdage, at det er dyrere pr. elev for kommunen at have børn på Stokkebækskolen end børn på Ørkildskolen afdeling Byen. Og i en sparetid, hvor der samlet blev fundet besparelser for 100 millioner, har vi valgt at fastholde 400.000 kroner årligt til kommunens forsamlingshuse. 200.000 kroner til grønne renoveringer og 200.000 kroner til at skabe liv og aktiviteter i husene.

I Socialdemokratiet vil vi hele kommunen. Vi kalder hele kommunen for vores hjem. Lad venligst ret være ret.

Annonce
Arkivfoto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

- Vi ved godt, det er ulovligt: Derfor parkerer varebilerne midt på fortovet

Læserbrev

Åløkkeskoven. Lad kommunen købe de Lindes grund

Synspunkt: For nylig bragte Fyens Stiftstidende et læserbrev om Åløkkekvarterets beboeres bekymring for, at ejendomsudvikleren Olav de Linde vil bygge seks blokke med lejligheder i Åløkke/Snapindskoven. Argumenterne lød blandt andet, at skovområdet er hjemsted for forskellige dyr og har stor rekreativ værdi for beboerne i området. Vi deler betragtningerne 100 procent. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at der skal fældes gammel skov i en by som Odense, der i forvejen er bagud på grønne områder, når man samtidig vil være grøn by. I øvrigt er der siden seneste læserbrev hørt rævehyl i skoven, så ræve er der også. Skoven er et sammenhængende hele med den omgivende natur. Vi er forbundne kar, da biodiversiteten i den kommunale del af skoven vil blive påvirket, hvis der bygges. Dels vil fugtigheden i skoven ændres, så de eksisterende vådområder forsvinder, og dels vil de ændrede vindforhold, vinden fra vest, påvirke de meget høje, smukke træer, som er karakteristiske for denne skov, der ligger midt i byen. For nogle år siden skulle de gamle kirsebærtræer på Ny Kongevej udskiftes. Odense Kommune havde ikke alle midlerne til det, så beboerne på vejen gik i gang med at skaffe de penge, der manglede, et joint venture med Odense Kommune, hvor hver husstand på vejen lagde 2500 kroner i kassen. På det tidspunkt kontaktede vi Olaf de Linde for at høre, om han ville støtte projektet. Olaf de Linde havde dog nok at gøre med at holde Bazaren oven vande på det tidspunkt, hvilket vi fandt helt forståeligt. Som helt almindelige borgere i Odense Kommune har vi altså alle forsøgt at gøre noget for at bevare kvarterets særkender med de blomstrende kirsebærtræer, der fører ned til Åløkke/Snapindskoven. Det er helt forståeligt, at Olav de Linde har et ønske om at bygge boliger i et attraktivt område og udnytte den del af skoven, som han ejer (den øvrige del ejes af kommunen). Det er hans forretningsområde, og han har formentlig ikke den samme kærlighed til området, som vi naboer har. Det kan man dybest set ikke klandre ham for. Der er ingen tvivl om, at kommunen, ejendomsselskabet og beboerne kan have forskellige interesser. Derfor må der findes en løsning, der kan tilgodese alle parter. Løsningen må efter vores opfattelse være, at kommunen køber den grund, som er en del af skoven, og som i dag ejes af Olav de Linde. Det vil koste kommunen en sum penge. Til gengæld kan kommunen sikre, at det eksisterende skovareal i Åløkke/Snapindskoven bevares som skov, hvilket stemmer overens med kommunens egne planer og ambitioner om at være en grøn storby. Samtidig bevares området uforandret til glæde for alle brugere. Herved får Olav de Linde en sum penge, som kan bruges på at købe en anden attraktiv grund, hvor han kan bygge de boliger, han planlægger - og taber dermed ingenting. Alternativt kan kommunen eventuelt tilbyde at bytte til en anden grund, som kommunen ejer. Der er ingen grund til, at sagen skal gå yderligere i hårdknude til ugunst for alle. Derfor vil vi opfordre By- og Kulturudvalget til at se velvilligt på vores forslag, som er en enkel, men effektiv løsning. I virkeligheden kan man sige, at man derved ruller situationen tilbage til før en del af skoven blev solgt til det daværende Roulunds fabrikker, så kommunen igen ejer hele skovområdet - og derefter kan udlægge hele området som fredskov.

Annonce