Annonce
forside

Debat: Opdragelsesdebatten

Børns opdragelse kræver en indsats både i hjemmet og i daginstitioner og skoler, men vilkårene er svære, skriver Anja Marscall og Sine Grumløse. Foto Jørgen Kirk

Læserbrev: Børn skal opføre sig bedre. Alle gode kræfter samles i "Opdragelsesdebatten". Baggrunden er blandt andet den stigende larm i landets børnehaver og skoler og mange forældre er usikre på, hvornår de gør det godt nok eller blot ok. Vi ser to interessante forhold i dette. Dels at det knirker de steder, hvor børn er. Dels at forældre tvivler på deres rolle som forældre.

Tager vi det første, så er der ikke noget at sige til, at det knirker i landets vuggestuer, børnehaver og skoler. Ser man på børnenes vilkår med blot en smule kritiske øjne, mødes børn i stigende grad af ganske snævert definerede rammer. I såvel daginstitutioner som skoler er der ofte ganske få voksne til ganske mange børn. Igennem de seneste årtier har vi set en markant nedgang i antallet af pædagoger i børns daginstitutioner. Og i skolerne har lærerne fået flere og mere forskellige børn i klasserne. Sidstnævnte er ikke per se et problem, men bliver det nemt, når én lærer forventes at nå alle 28 børn med læringsmiljøer, hvor alle lærer noget og i øvrigt trives. For at hverdagen skal fungere så gnidningsfrit som muligt, er man mange steder nødt til at have en rigid rammesætning, hvor børn kommer til at stikke ud, når de siger fra eller blot er optagede af andre ting. Det nødvendiggør en høj grad af (selv)disciplin, selvledelse og "velopdragenhed", som mange børn (heldigvis) har svært ved at leve op til. Prisen er så, at de kategoriseres som dårligt opdragede.

Tager vi det andet punkt - forældrenes tvivl - er der måske heller ikke så meget at sige til, at det kan være svært at finde en balance. Forældrerollen er i dag spundet ind i en du-skal-ind-over-det-hele-men ikke-for-meget-logik, som alle kan fare vild i. Forældreintra, diverse kufferter mellem dagtilbud og hjem, legegruppearrangementer og lignende kan på flere måder betragtes som institutionaliseret curling, der rækker ind i forældreskabet på godt og på ondt. Hvis nogle forældre ryster på hovedet, når de nu får at vide, at de curler for meget, er det ikke sært.

Kunne man i stedet træde et skridt tilbage og kigge på, hvilke forventninger vi har til børnene og til forældrene i dagens Danmark? Undersøge, hvordan det kommer til udtryk, når børns opførsel betragtes som problematisk, og hvordan det kommer til udtryk, når forældrene bliver i tvivl? Gør vi det, får vi måske øjnene op for hvilke betingelser og vilkår, vi forventer, at børn og familier fungerer under, og måske vi her vil få en mere nuanceret forståelse af, hvordan "opdragelses-problemet" også er et samfundsproblem.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Lange dyretransporter til udlandet: Det er en svinsk behandling

Grise, køer, får og andre slagtedyr skal behandles ordentligt, mens de er i live - også selv om de på vej til slagteriet. Derfor er det på sin plads, at to fynske vognmandsfirmaer er blevet hevet i retten sammen med en række andre speditører og svinehandlere, fordi de ifølge anklageskriftet ikke har behandlet dyrene efter reglerne. Vognmændene har, som man kunne læse i avisen i sidste uge, overtrådt loven utallige gange. I alt rummer anklageskriftet mere end 1000 punkter, herunder mange hundrede overtrædelser af reglerne om, hvor lang tid dyr må transporteres på ladet af en lastvogn. I andre tilfælde er dyrene blevet stuvet alt for tæt sammen på lastvognene og har dermed ikke fået den mængde plads, som de skal ifølge loven. I atter andre tilfælde har vognmændene ikke afleveret de lovpligtige logbøger over transporterne, hvilket gør, at myndighederne ikke kan få indblik i, om de pågældende chauffører overhovedet har overholdt loven. Det er skamfuldt for vognmandsbranchen, at der er så mange brådne kar blandt medlemmerne. Og det er dobbelt skamfuldt, at disse medlemmer står bag så umådeligt mange overtrædelser af lovgivningen, som tilfældet er. Det er helt afgørende, at kontrollen med vognmændene bliver strammet. Det er et faktum, at antallet af dyretransporter har været kraftigt voksende i de seneste år; alene sidste år blev tæt på 15 millioner svin stuvet sammen på lastvogne og kørt ud af landet - så langt væk som til Italien og Bulgarien. Derfor er det nødvendigt at få langt bedre styr på transporterne, så myndighederne kan sikre sig, at dyrene ikke lider unødigt, mens de står på ladet af en lastvogn på vej gennem Europa. Det er, undskyld udtrykket, svinsk at udsætte dyr for den behandling, som en snes fynske og danske vognmænd har udsat dem for. Derfor er det godt, at vognmændene kommer for retten, så der kan blive statueret et eksempel. For dyrenes skyld. Og for vores egen morals skyld.

Fyn For abonnenter

Sørens gård køres over af jernbanen: Gid staten bare ville opkøbe mig

Fyn

Parti går i folketingssalen for at få bygget ny jernbane to år tidligere

Annonce