Annonce
Nyborg

Debat: Nyborg Byråd bør skrue op for ambitionsniveauet i politik for grøn omstilling

Radikale Venstre mener, at Nyborg Byråd bør skrue op for ambitionsniveauet i politik for grøn omstilling. Arkivfoto: Sugi Thiru
Annonce

Nyborg: Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune skal godkendes på byrådsmøde den 15. september 2020. Politikudkastet har to væsentlige forbedringspotentialer: Dels hvordan indholdet praktisk omsættes til konkrete handlinger og helhedstænkning i forhold til FN’s Verdensmål. Disse forhold har Nyborg Radikale Venstre anført i høringssvar til kommunen.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling er en række konkrete mål, der har til formål at sikre social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. I Nyborg Kommune er Verdensmålene kun i meget begrænset omfang indarbejdet i kommunens politikker.

Nyborg Radikale Venstre mener, at FN's Verdensmål bør indarbejdes som politiske pejlemærker på tværs af alle kommunens politikområder, og vi har to konkrete forslag til, hvordan dette kan gøres:

1. Nedsættelse af udvalg for FN's verdensmål, der skal komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne skal arbejde for opfyldelse af verdensmålene.

2. FN’s Verdensmål bør danne rammen for kommunens vifte af politikker og strategier til sikring af både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Derudover anbefaler vi, at der i al kommunens politikudvikling og planlægning indgår en konsekvensvurdering i forhold til FN's Verdensmål, samt uafhængig fagekspertise til vurdering af validiteten af disse konsekvensberegninger.

Med ovenstående helt konkrete initiativer kan Nyborg Byråd i langt højere grad end i dag føre bæredygtighed ud i konkrete initiativer - herunder vise en ambitiøs retning for den grønne omstilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Udmelding på pressemøde om coronaudbruddet i Vollsmose: Massivt flere test og flere muligheder for isolation af syge i bydelen

Odense

Statsminister opfordrer til at flere Vollsmose-borgere lader sig teste: Borgmester holder pressemøde om corona-situationen i bydelen

Annonce